Génexpressziós profil vizsgálata a pajzsmirigy hámeredetű tumoraiban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37279
típus K
Vezető kutató Ember István
magyar cím Génexpressziós profil vizsgálata a pajzsmirigy hámeredetű tumoraiban
Angol cím Gene-expression profiles in the thyroid tumors of epithelial origin
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Orvosi Népegészségtani Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Juhász Ferenc
Várkondi Edit
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A thyroid tumorok kialakulása az epitelialis carcinogenezis többlépcsős modelljeként irható le. Tumor szuppresszor gének, és az onkogének három fő csoportjába tartozó gének (GTP-kötő protein, sejtmagi transzkripciós faktor, tirozin kináz) mutációinak, expressziós mintázatának megváltozása szerepet játszik a tumor kialakulásában, progressziójában. Célkitűzéseink között szerepelt az irodalomban közölt génexpressziós mintázatok magyarországi populáción való vizsgálata, valamint egyéni rizikóbecslés alátámasztása érdekében egyes gének genetikai polimorfizmusának vizsgálata pajzsmirigy tumoros betegek mintáiból. RNS micro array segítségével meghatározzuk különböző, de főként hámeredetű pajzsmirigy tumorok jellemző génexpressziós profilját, mely megalapozza egy, un: „thyroid chip” megszerkesztését, létrehozását. Eredményeink azt mutatják, hogy meghatározható egy jellegzetes – 90-100 génből álló – génexpressziós profil pajzsmirigy tumorok esetén, de kutatási eredményeink még kvantitatív RT-PCR-os alátámasztásra szorulnak (jelenleg folyó kísérlet), valamint nagyobb mintaszámon vissza kell ellenőrizni hipotézisünket.
kutatási eredmények (angolul)
Thyroid tumors can be considered as a multi-step model of epithelial carcinogenesis. Tumor-suppressor genes and three classes of oncogenes – coding GPT-binding proteins, nuclear transcription factors and tyrosine kinases – play roles in its development and progression. We aimed to study the pattern of gene expressions in the Hungarian population according to the data in specialized literature, and also analyzing the polymorphism of certain genes from samples of patient with thyroid cancer in the interest of personal risk assessment. We determine the various, but mainly epithelial thyroid tumors’ specific profile of gene expression by applying RNA micro array. This might establish the accomplishment of the „thyroid chip”. Our results show, that a specific profile of gene expression – consisting of 90-100 genes – is could be determined concerning thyroid tumors, but these results should be supported by using quantitative RT-PCR method (this experiment is currently runs in our institute) in addition our hypothesis is needed to be controlled in wider population.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/144/
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Ember I.: Onko és szupresszor gén expresszió vizsgálata in vivo állatmodellben és human populációkban, preventiv stratégia (molekuláris biológia) kialakítása céljából, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001. október 5, 2001
Ember I.: Genomikai epidemiológia, Fiatal Higiénikusok I. Fóruma Pécs, 2005. május 20-21, 2005
Ember, I. Kiss, T. Varjas, G. Nowrasteh, L. Bujdosó, A. Kvarda, Zs. Faluhelyi, A. Csejtei, Á. Ember, Á. Németh, E. Pázsit, Gy. Czakó, P. Gergely: In vivo gene expression system is a good biomarker of chemopreventive agents, 16th Pezcoller Symposyum, Trento, Italy 10-13 jun. 2004 22-27 May 2004, 2004
Ember I.: Genomika, onkogenomika a megelőzésben, Magyar Higiénikusok Társasága XXXIV. Vándorgyűlés Siófok, 2003. Szeptember 30-október 2, 2003
A. Csejtey, Zs. Faluhelyi, I. Kiss, A. Kvarda, L. Bujdosó, Á. Németh, I. Ember: The early detection of carcinogen exposures in an animal modul using in vivo genic expressions, 18th Meeting of the European Association for Cancer Research /EACR/ Innsbruck, Austria 3-6 July 2004, 2004
I. Ember, T. Varjas, C. Puskás: DNA-Chip-based investigation of gene expression on thyroid cancers, submitted for publication (Int. J. Cancer), 2006
I. Ember, T. Varjas, C. Puskás:: DNA-Chip-based investigation of gene expression on thyroid cancers, EACR 2006, 2006
Varkondi, E., Gyory, F., Nagy, A., Kiss, I., Ember, I., Kozma, L.: Onkogén amplifikació, illetve deléció és onkoprotein expresszió, Magyar Onkologia 2002. 45. 424-429, 2002
E. Várkondi , F. Győry , A. Nagy , I. Kiss , I. Ember , L. Kozma: Determination of Oncogene Copy-numbers and Immunohystochemical Investigation of Oncoprotein Overexpressions in Thyroid Papillary Cancer, In Vivo, 2005
A. Tibold, I. Kiss, I. Ember, A. Csejtei, Zs. Faluhelyi:: The XRCC1 polymorphismus and relation with thyroid cancer, Second International Conference on Rural Health, 2004
A. Tibold, I. Kiss, I. Ember, Zs. Faluhelyi: Association between XRCC1 polymorphismus and head and neck cancer, and thyroid cancer, Predictive oncology & intervention strategies, 2004
Juhász F., Kozma L., Farid N.R., Stensky V.: A HLA-DR antigének megoszlása a pajzsmirigy malignus hámeredetű tumoraiban, Magyar Molekuláris és Prediktív Epidemiológiai Társaság I. Kongresszusa, Pécs, 2003
Ember I.: Biomarkers in molecular and predictive epidemilogy, Magyar Molekuláris és Prediktív Epidemiológiai Társaság II. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, 2005. április 1-2., 2005
I Ember, Á. Németh, Cs. Varga, P. Perjési, I. Arany, K. Fehér, K. Németh, Zs. Dombi, I. Kiss: Molecular epidemiologic markers: A new concept in the preventive medicine with special attention to the prevention of cancer, CEJOEM 2005, 11 (1), 3-15, 2005
Ember I.: A molekuláris epidemiológia jelene és jövője, NETT XII. Nagygyűlése Hévíz, 2003. Április 24-26., 2003
Ember I.: Molekuláris bioinformatikai rendszerek a foglalkozás-egészségügyben, Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXIV. kongresszusa Pécs, 2004. október 14-16., 2004
Ember I.: Daganatos betegségek genetikai-molekuláris epidemiológiája, XLV. Somogyi orvosnapok Kaposvár, 2003. Október 10-11., 2003
Ember I.: A korai biomarkerek szerepe a medicinában, Markusovszky Kórház Dr Stranz Gyula tudományos emlékülése Szombathely, 2004. március 26, 2004
Ember I., Kiss I., Sándor J., Fehér K., Németh K., Lukács P.: Korai biomarkerek használata a prevencióban, Lege Artis Medicinae 13.évf. 7.szám 547-554, 2003
Ember I., Kiss I., Sándor J., Varga Cs., Gyöngyi Z., Németh K., Fehér K., Lukács P., Dombi Zs.: A daganatok és a daganatmegelőző állapotok molekuláris epidemiológiája, Orvosi Hetilap 145:10 507-514, 2004
Ember I., Varga Cs., Kiss I., Sándor J., Gyöngyi Z., Varjas T., Nádasi E., Németh Á., Nowrasteh G: Onkogenetikai biomarkerek. Új lehetőségek a daganatok primer prevenciójában., Magyar Humángenetikusok Konferenciája Budapest, 2002. november 22-23., 2002
I. Ember, Z. Gyöngyi, I. Kiss, N. Ghodratollah, I. Arany: The possible relationship between onco/suppressor gene expression and carcinogen exposure in vivo: Evalution of a potential biomarker in preventive and predictive medicine, Anticancer Research 22: 2109-2116, 2002
Ember I.: Genomikai biomarkerek szerepe a primer prevencióban, Magyar Onkológusok Társaságának XXVI. Kongresszusa Budapest, 2005. november 10-12, 2005
Kéri Gy. Ember I: Protein kináz gátló vegyületek hatása in vivo onko- és szupresszor gének expressziójára, 1Magyar Molekuláris és Prediktív Epidemiológiai Társaság I. Kongresszusa, 2003
Ember, I. Kiss, Z. Gyongyi, Cs. Varga, E. Nadasi:: Onco and suppresso gene expression is a useful approximate biomarkers of early steps in chemical carcinogensis, 18th International Conference on Human Tumor Markers, June 17-20, 2001 Riga, Latvia, 2001
A. Csejtei, Zs. Faluhelyi, I. Kiss, A. Kvarda, L. Bújdosó, Á. Németh, I. Ember: Early detection of carcinogen exposures: an animal model using in vivo gene expressions as biomarkers, ISAC XXII International Congress, Montpellier, France 22-27 May 2004, 2004
vissza »