Megmaradási és információs folyamat modellek közvetlen számítógépi leképezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37297
típus K
Vezető kutató Csukás Béla
magyar cím Megmaradási és információs folyamat modellek közvetlen számítógépi leképezése
Angol cím Structural Model Based Direct Computer Mapping of Conservational and Informational Processes
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Informatika Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Balogh Sándor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészítettük a strukturális modellek közvetlen számítógépi leképezésén alapuló módszer formális leírását, az un. generikus kétrétegű háló modellt. A modell struktúráját tekintve kétféle csomópont és kétféle kapcsolat tetszőleges tér- és tulajdonságkoordináták mentén multiplikálható, időben változó hálója. A kétféle csomóponthoz kétféle funkcionalitás rendelhető, amelyek a szoftver implementációnál kisebb programrészletek lehetnek. A háló generálja az ún. hatás-utak hálózat struktúráját. Mérleges folyamatokra a háló generálja az ún. mérleg-utak hálózatát. Az általános folyamat modellt egy több szempontú diszkrét/folytonos genetikus algoritmussal összekapcsolva módszert alakítottunk ki a metabolikus folyamatok részletes dinamikus modelljének identifikálására. A szakirodalomból vett példák és becsült paraméterek ismeretében bemutattuk, hogy elvi lehetőség van a részletes (minden enzimet, illetve enzim komplexet és elemi lépést leíró) sejtbiológiai modellek szimulációjára. A megoldás hibrid modell esetén is alkalmazható. Az információs folyamatokat a megmaradási folyamatok egy speciális részeként értelmeztük. A modellt két mértékkel kiegészítve lokális gazdasági potenciál számításán alapuló szuboptimális döntéseket alkalmaztunk a supply/demand chain típusú korlátozottan nyitott folyamatok tervezésére. A modell szoftver implementációjának adekvát megvalósítására kidolgoztuk a modellel izomorf hardver architektúra megvalósításának alapelveit.
kutatási eredmények (angolul)
Generic bi-layered net model, as formal description of direct computer mapping of process models, was developed. The optionally time-varied structure of net consists of two kinds of nodes and edges that can be multiplied along the spatial and property coordinates for distributed parameters. The two kinds of nodes can be associated with various functionalities, that are described by brief programs in the software implementation. The net generates the network structures of the influence routes. For balance processes the net generates the network of flux routes. Combining the process model with a multiobjective discrete/continuous genetic algorithm a method was developed for the identification of the detailed dynamic model of metabolic processes. Using example from the literature and estimated parameters, we showed, that it is possible to simulate the most detailed metabolic models, containing all of the enzymes, enzyme complexes, and elementary steps. The method can also be applied for hybrid models. The informational processes were interpreted as a special part of the balance (conservational) processes. The new process model, supplemented by two measures, made possible to apply economical potential based local suboptimal cooperative decisions in the synthesis of almost closed supply/demand chains. For the adequate computer implementation of the generic bi-layered net model, the principles of isomorphic hardware architecture were proposed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/150/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csukás B; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net, as the Natural Computational Model of Conservation and Information Process, In: International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology. 2005. 6. 10-22. pp, 2005
Csukás B; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net, as the natural computational model of conservation and information process, International Journal of Simulation, Special Issue ESS2004 for on Simulation in Industry, 2005
Lehőcz G; Balogh S; Bánkuti Gy; Csukás B:: Gazdasági potenciál számításon alapuló lokális döntéseket támogató algoritmusok fejlesztése, Informatika a felsőoktatásban 2005 Konferencia. Debrecen, 2005. augusztus 24-26. A22.pdf (CD ROM), 2005
Csukás B.; Bánkuti Gy: Direct computer mapping of process models, In: Foundations of Computer Assisted Process Operations, A View to the Future Integration of R&D, Manufacturing and the Global Supply Chain. I. E. Grossmann and C. M. MacDonald, Eds., AIChE INFORMS, 2003 pp. 577-581, 2003
Bánkuti Gy: Generikus kétrétegü háló modell alapú folyamat szimuláció, Főiskolás Matematika, Fizika és Számítástechnika Oktatóinak XXVII. Országos Konferenciája, Székesfehérvár 2003. augusztus 27-29. CD, 2003
Bánkuti Gy: Növekvő matematikai bonyolultságú modellek kétrétegű háló reprezentációja, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém 2003 április 8–10. Kiadvány 270–276 oldal, 2003
Csukás B; Bánkuti Gy: Hybrid, quantitative and qualitative process simulation by the Generic Bi-layered Net model, Proceedings of 2003 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing (from Classical measurement to computing with perceptions), Budapest, 2003. pp. 283-289, 2003
Csukás B; Debelak KA; Prokop A; Balcarcel, RRo; Tanner RD; Bánkuti Gy; Balogh S: Generic Bi-layered Net Model Based Discrimination of Chemical and Biological Warfare Agents, AIChE Annual Meeting, San Francisco, November 16-20, 2003, Manuscript 474f., 2003
Csukás B; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net model of conservational and informational proceasses, In: C. H. Dagli, A. L. Buczak, J. Ghosh, M. J. Embrechts and O. Ersoy Eds., Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks, Volume 13, Smart Engineering System Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining and Complex Systems and Artificial Life. ASME Press, New York, 2003, pp. 769-774., 2003
Temesvári K; Aranyi A; Csukás B; Balogh S: Simulated Moving bed Chromatographic Separation of a Two-Component Steroid Mixture, Chromatographia, 2004, 2004
Csukás B; Bánkuti Gy: Gondolatok az alkalmazás-orientált multiinformatikus képzésről, GIKOF J 1:15-21, 2003
Csukás B; Bánkuti Gy; Paál J; Farkas J: Kaposvári kísérlet az információs folyamatok értelmezésére, „Informatika a felsőoktatásban ’2002”, Debrecen, 2002. augusztus 18-20., 2002
Bánkuti Gy: Hálózatok stabilitásvizsgálatának és dinamikus szimulációjának össze-hasonlítása, Műszaki Kémiai Napok’ 2002, Veszprém, 2002. április 16-18. Kiadvány 81-94. oldal, 2002
Csukás B; Balogh S; Négyesi Gy; Budai M: Szakaszos üzemcsarnok szellőztetésének mérése és szimulációja, Műszaki Kémiai Napok’ 2002. Veszprém, 2002. április 16-18. Kiadvány 69-75 oldal, 2002
Csukás B: Generic Simulation of Biochemical Processes (Ideas and Preliminary, Fictitious Case Study), Műszaki Kémiai Napok’ 2002, Veszprém, 2002. április 16-18. Kiadvány 94-102. oldal, 2002
Csukás B; Bánkuti Gy: Természetes és mesterséges folyamatok generikus kétrétegű háló modellje, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, 2003. április 8-10. Kiadvány 277-283 oldal, 2003
Balogh S; Négyesi Gy; Budai M; Sógor A; Csukás B: Szakaszos üzemcsarnok légtér szennyezettségének mérése és dinamikus szimulációja, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém 2003 április 8 - 10. Kiadvány 284–289 oldal, 2003
Bánkuti Gy; Csukás B: Egy hibrid automata kétrétegű háló modellje, Alkalmazott Informatikai Konferencia, Kaposvár 2003. május 30. Acta Agraria Kaposváriensis 87–94 oldal, 2003
Csukás B; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net Model Based Direct Computer Mapping of Process Models, Seminar. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, January 17, 2003., 2003
Csukás B; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net Model Based Direct Computer Mapping of Process Models, Seminar. Vanderbilt University, Nashville, TN, January 20, 2003., 2003
Bánkuti Gy; Csukás B: Generic Bi-layered Net Model & its Possible Use for the Dynamic Simulation of Cellular Processes, Seminar, Vanderbilt University, Nashville, TN, November 13, 2003., 2003
Bánkuti Gy; Csukás B: A Kaposvári Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete oktatási és kutatási tevékenységének bemutatása, Beszámoló az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Matematikai és Informatikai Munkabizottságának kihelyezett ülésén. Kaposvár, 2002 április, 2002
Lehőcz G; Csukás B; Gudlin Gy: Takarmánykeverő rendszer dinamikus szimulációja, tervezése és irányítása, Kari TDK, Kaposvár, 2004. március 29., 2004
Lehőcz G; Gudlin Gy; Csukás B; Bánkuti Gy: Kísérlet gazdasági potenciál-számításon alapuló lokális döntések alkalmazására egy keverési folyamat kétrétegű háló modelljében, II. Alkalmazott Informatikai Konferencia, Kaposvár, 2004. május 20., 2004
Gudlin Gy; Lehőcz G; Csukás B; Bánkuti Gy: Egy takarmánykeverési folyamat kétrétegű háló modellen alapuló műszaki-gazdasági szimulációja, E-agrárium és E-vidék Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Agrárinformatikai Fórum, Gödöllő, 2004. augusztus 25-, 2004
Lehőcz G; Gudlin Gy; Csukás B; Bánkuti Gy: Local economic potential based scheduling of a fodder mixing process by the Generic Bi-layered Net model, 3rd International Forum for Young Researchers, Gödöllő, 28-29. September 2004, 2004
Lehőcz G; Csukás B: Takarmánykeverő rendszer ütemezésének optimálása, Kari TDK, Kaposvár, 2004. november 26., 2004
Bánkuti Gy: Kétrétegű háló modell alaőú szimulációs módszer metabolikus folyamatok modellezésére, II. Alkalmazott Informatika Konferencia, Kaposvár, 2004. május 20., 2004
Temesvári K; Aranyi A; Balogh S; Bánkuti Gy; Csukás B: Kétkomponensű szteroid elegy szimulált mozgóágyas elválasztásának számítógéppel segített tervezése I., közlésre elfogadva: Acta Agraria Kaposváriensis 2004. pp. 117-133, 2005
Veiser Andrea; Bánkuti Gy: Enzim reakciók dinamikus szimulációja, Kari TDK, Kaposvár, 2004. november 26., 2004
Temesvári K; Aranyi A; Balogh S; Csukás B: Simulated Moving Bed Separation of a Two Components Steroid Mixture, Chromatographia (60): 189-199 (2004), 2004
Balogh S; Csukás B; Sógor A; Budai M; Miklósi M: Egy soktermékes üzemcsarnok oldószer szennyeződésének mennyiségi vizsgálata, közlésre elfogadva: Acta Agraria Kaposváriensis 2004., 2005
Csukás B; Balogh S; Bánkuti Gy: Generic Bi-layered Net Model -General Software for Simulation of Hybrid Processes. 2nd IFIP Conference of TC12 WG. 2005. máj. 12., In: Artificial Intelligence Applications and Innovations II. 701-710. pp, 2005
Bánkuti Gy; Csukás B: Generic Bi-layered Net Model -General Methodology for Process Simulation. 2nd IFIP Conference of TC12 WG. 2005. máj. 12., In: Artificial Intelligence Applications and Innovations II. 691-700. pp, 2005
Veizer A; Bánkuti Gy; Balogh S; Csukás B: Metabolikus hálózatok generikus kétrétegű háló modelljének identifikálása,, Informatika a felsőoktatásban 2005 Konferencia. Debrecen, 2005. augusztus 24-26. E21.pdf (CD ROM), 2005
Varga M; Bitáné Bíró B; Bokorné Kitanics T; Bánkuti Gy; Csukás B: Vállalkozók adózási stratégiáinak szimulációja generikus kétrétegű háló modellel,, Informatika a felsőoktatásban 2005 Konferencia. Debrecen, 2005. augusztus 24-26. E31.pdf (CD ROM), 2005
Temesvári K; Aranyi A; Balogh S; Bánkuti Gy; Csukás B: Computer - Aided Process Design of the Separation of a Two-Component Steroid Mixture by Simulated Moving Bed Technique,, In: Hungarian Journal of Industrial Chemistry. 2005. 32. 5-12. pp, 2005
Csukás B: Megmaradás, információ, evolúció,, In: Tudománytan és kutatástan (Szerk.: Zsolnai J.) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. CD ROM (Könyv kiadása folyamatban), 2005
J.P. Wikswo; A. Prokop; F. Baudenbacher; D. Cliffel; B. Csukás; M. Velkovsky: The Engineering Challenges of BioNEMS: The Integration of Microfluidics, and Micro- and Nanodevices, Models, and External Control for System Biology, In: IEE Proceedings Nanobiotechnology (in press), 2006
J. Wikswo; F. Baudenbacher; D. Cliffel; A. Prokop; M. Velkovsky; B. Csukás; J. Jenkins; S. Sundaram: The Promise and Challenges of Multianalyte Metabolic Dynamics,, Workshop on Biological Large Scale Integration (Bio LSI-2) California Institute of Technology, April 10-11. 2006., 2006
vissza »