Paradigms of Criticism from the 18th Century on  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37298
Type K
Principal investigator Szécsényi, Endre
Title in Hungarian Kritikai paradigmák a 18. századtól napjainkig
Title in English Paradigms of Criticism from the 18th Century on
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Art Theory and Media Research (Eötvös Loránd University)
Participants Horváth, Károly
Popovics, Zoltán
Radnóti, Sándor
Somlyó, Bálint
Takáts, József
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.460
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
"A kritikai paradikmák a 18. századtól napjainkig" c. kutatási program két fontos kutatási irányban folyt. Az egyik esztétikatörténeti volt, amely a 18. századtól kezdve vizsgálta a legfontosabb kritikatörténeti paradigmákat. Különös fontosságot kapott a felvilágosodás kora, amikor a modern kritikai gondolkodás megszületik. Ezt nem csak észkritikaként lehet elgondolni, hanem ezzel termékeny összefüggésben az esztétikai kritika kibontakozásaként is. A legfontosabb, nemzetközi mércével mérhető eredmény az "Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion" (Akadémiai, Bp., 2004.) kötet megjelentetése, amely a kutatási program keretein belül szervezett workshop összegzése. A másik irány a kortárs műkritika és múzeum-kutatás volt.
Results in English
"The Critical Paradigms from the 18th century on" research project had two main branches. One of them was the intellectual history of aesthetics in which we studied the most important paradigms of criticism. We focused on the age of enlightenment, when the modern critical thinking was born. This does not only mean the critique of reason, but, though not idependently of the former, we can and did consider it as the emergence of aesthetic criticism, too. The most important, hopefully internationally acknowledged, outcome of our reserch is an English volume entitled "Aspects of the Enlgihtenment: Aesthetics, Politics, and Religion" (Akadémiai Publishing House, Budapest, 2004) which gathers the papers delivering in a workshop organised in the frame of our research project. The other branch was the research of the contemporary art cirticism and museums.
Full text http://real.mtak.hu/151/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ébli Gábor: Mitől a közé a gyűjtemény?, György P., Kiss B., Monok I. (szerk.): Kulturális örökség - társadalmi képzelet. OSZK-Akadémiai, 77-81, 2005
Ébli Gábor: Avantgárd, modern és kortárs. A 20. századi művészet múzeumi besorolásáról., Laokoón, III. 3. (http://laokoon.c3.hu), 2004
Ébli Gábor: Hányféle a modern magyar művészet?, BUKSZ, XVI. 4., 2004
Papp Zoltán: Az esztétikum tapasztalatelméleti kizsákmányolása 'Az ítélőerő kritikájá'-ban., Laokoón, II. 2. (2002-2003), 2004
Papp Zoltán: Az autonómia filozófusa - Immanuel Kantról halála után 200 évvel., Beszélő, IX. 12., 2004
Pintér Tibor: A hangnemek hatásesztétikájának kritikai vitája a 18. századi német zeneesztétikában., Laokoón, II. 2. (2002-2003), 2004
Szécsényi Endre: Wit and Humour in the Augustan Age., Intellectual News, in press, 2006
Popovics Zoltán: »Contretemps« – The temporality in the works of Maurice Blanchot., In: Blanchot, The Obscure, Dimitris Vardoulakis (ed.), Monash University Press, Melbourne, 2005. in press, 2005
Popovics Zoltán: A Non-Dialectical Temporality in the Works of Maurice Blanchot, Monoash University Digital Publication, 2005
Radnóti Sándor: A kultúrfilozófia keletkezése Friedrich Schillernél, Laokoón, 4., in press, 2005
Papp Zoltán: Friedrich Schiller esztétikájáról, Laokoón, 4. in press, 2005
Ébli Gábor: Budapest: műgyűjtők városa, Beszélő, III.folyam, X. 142-153., 2005
Ferenc Hörcher - Endre Szécsényi (eds.): Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion., Akadémiai Kiadó, Bp., 2005
Back »