Nemzetközi kereskedelem és élelmiszerbiztonság  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37309
típus K
Vezető kutató Uzonyi Györgyné
magyar cím Nemzetközi kereskedelem és élelmiszerbiztonság
Angol cím International trade and food safety
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Piacgazdaságtani Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Elekes Andrea
Gyaraky Zoltán
Halmai Péter
Sohár Pálné
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.201
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nemzetközi kereskedelem és élelmiszerbiztonság A kutatás – az élelmiszertudomány eredményeire is támaszkodva – széles körben elemezte az élelmiszerbiztonság közgazdaságtudományi összefüggéseit, különös figyelemmel a szabályozásra, illetve a nemzetközi kereskedelmi vonatkozásokra. Ez a témakör csak a legutóbbi években került a nemzetközi gazdaságtan művelőinek látókörébe, ezért a legkorszerűbb nemzetközi szakirodalom rendszerezése, a nemzetközi kereskedelempolitikai dokumentumok feldolgozása lényeges hozzájárulást jelenthet a témakör jövőbeni kutatásához is. Az elvégzett kutatások eredményeinek első markáns csoportja az élelmiszerbiztonság közgazdasági szabályozása alapjainak feltárása. Ide tartozik a WTO keretében létrejött SPS és TBT megállapodás kereskedelmi hatásának, a nem-vámjellegű korlátozásoknak az elemzése. Fontos eredmények születtek az élelmiszerbiztonság közgazdasági hatásainak bemutatása területén. A témakör főbb elemei: a kockázat-kommunikáció, az élelmiszerbiztonság, mint közjószág, a társadalmi költségek és hasznok; az eltérő fogyasztói preferenciák; a technikai korlátok jelentősége. Végezetül a WTO tárgyalások részletes eredményeire is támaszkodva a kutatás feltárta a nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabályozás várható jövőbeni tendenciáit. A jól strukturált élelmiszerlánc - menedzsment a primer termékek biztonságának hatékony eszköze lehet. Mindezek az eredmények együtt a témakör természettudományi és közgazdaságtudományi összefüggésének új szintéziséhez is hozzájárulhatnak.
kutatási eredmények (angolul)
International trade and food safety This research - based also on the achievements of food science – analysed the correlation between food safety and economics on a broad scale with a particular attention to regulations and to the international trade aspects respectively. This topic reached the horizon of researchers dealing with international economy only in the last years. This is the reason that the systematizing of the newest international literature, the elaboration of documents on international trade policy may also contribute to the future research of the topic. The first impressive category of the fulfilled research serves as the exploration of basis for economic regulation in food safety. It involves the analysis of trade effects. the non-tariff-barriers of trade caused by SPS and TBT commitments within the frame of WTO. Important results were achieved in the field of introducing economic effects caused by food safety. The main elements of the topic are: risk communication, food safety as public good, social costs and benefits, differences in consumers’ preferences, the importance of technical barriers. Based also on the detailed results of WTO negotiations this research explores the future trends of international food regulations to be expected. All these results may contribute together to a new synthesis of correlation between natural and economic sciences in the context of the topic.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/156/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Uzonyi M.: Növényi eredetű termékek minőségének szabályozása, Magyar gazda Európában. C.2.1 Raabe Kiadó, Budapest, 1-13.o., 2005
Sohár Pné: Környezeti szennyező anyagok és a kémiai élelmiszerbiztonság, Egészségtudomány, 43. évf. 2-5 szám, p. 209-219, 2004
Elekes A; Halmai P: A hazai és az európai unióbeli agrár-külkereskedelmi szabályok komparatív elemzése, Európai Tükör, IX. évfolya, 1. szám, p. 112-144, 2004
Elekes A: Agrár- és vidékfejlesztés az EU-támogatások tükrében - Lehetőségek és veszélyek, Fejlesztés és Finanszírozás, 2. p. 31-39, 2004
Elekes A: Agricultural and Rural Development in the Light of EU Support Schemes - Opportunities and Threats, Development and Finance 2. p. 32-41, 2004
Uzonyi M: Gyümölcs és zöldségfélék termelői szabványa az EUREPGAP, Gazdálkodás, 1. szám, p. 83-86, 2004
Uzonyi M: A GM termékek nemzetközi forgalmának élelmiszerbiztonsági kérdései, Gazdálkodás, 3. szám, p. 78-83, 2004
Uzonyi M: Élelmiszerbiztonság a változó világban, Élelmezési Ipar, 5. szám, p. 148-150, 2004
Uzonyi M: Élelmiszer-ellenőrző intézmények, Gazdálkodók Kézikönyve, Raabe Kiadó, Budapest, 2004. május, p. 1-10, 2004
Uzonyi M: Terméklánc az élelmiszerelőállításban, Gazdálkodók Kézikönyve, Raabe Kiadó, Budapest, 2004. július, p. 1-13, 2004
Elekes A.: Comparative Analysis of the Hungarian and EU Support Systems, Workshop on Agricultural Enterprises in Transition. AIMO, Halle, 2002
Elekes A.: Glosszárium. Az Európai Unió agrárrendszere., Agroinform, pp. 316-335, 2002
Elekes A.: Agrárkereskedelmi preferenciarendszer, In: Az Európai Unió agrárrendszere, 2. átdolgozott kiadás, Mezőgazda Kiadó, pp. 64-70, 2002
Elekes A.: Possible Impacts of the CAP on Hungarian Agricultural Competitiveness, Integration of the Baltic Sea Countries to the Common Agricutlural Policy of the EU. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. pp. 63-73, 2002
Elekes A.: Factors Determining EU-Competitiveness of the Hungarian Agriculture. Trade policy approach., Conference proceedings. Xth European congress of Agricultural Economists, Zaragoza, p. 16, 2002
Uzonyi M.: Terméklánc menedzsment, minőségbiztosítás az élelmiszerelőállításban, Élelmezési Ipar, 57. évf. 12. szám, pp. 369-373, 2003
Elekes A.: Agricultural Competitiveness After Accession - Lessons from Customs Union Theories, Acta Oeconomica, Vol. 54 (4) pp. 451-475, 2004
Uzonyi Györgyné: Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságról, Gazdálkodás, 46. évf. 4. szám, pp. 74-76, 2002
Sohár Pálné: Élelmiszerbiztonság a fogyasztók érdekében, Fogyasztóvédelem, IV. évf. pp. 14-15, 2002
Uzonyi Györgyné: Az EU agrártermék- és élelmiszerszabályozási rendszere, előírásai. Az EU állat- és növényegészségügyi rendszere, in: Az Európai Unió agrárrendszere, 2. átdolgozott kiadás, Mezőgazda Kiadó, pp. 241-263, 2002
Uzonyi Györgyné: Harmonizáció az EU termelési és minőségi előírásaival, In: Az Európai Unió agrárrendszere, 2. átdolgozott kiadás, Mezőgazda Kiadó, pp. 280-293, 2002
Elekes Andrea: Comparative Analysis of the Hungarian and EU Support System, Agricultural Enterprises in Transition. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG., pp. 26-38, 2002
Elekes Andrea: Egyes EU agrárpiaci szerveztetek, In: Az Európai Unió agrárrendszere, 2. átdolgozott kiadás, Mezőgazda Kiadó, pp. 120-181, 2002
Elekes A.: A Közös Agrárpolitika adaptációjából adódó egyes versenyképességi hatások, In: A belső piac kapujában. Agrárkereskedelem az Európai Unióval. Agroman Oktatási Alapívány. 48-54., 2002
Halmai P.: Possible Impacts of the CAP on Hungarian Agricultural Competitiveness, Integration of the Baltic Sea Countries to the Common Agricultural Policy of the EU. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG., pp. 63-73, 2002
Halmai P.: Az Európai Unió agrárrendszere 2. átdolgozott kiadás, Mezőgazda Kiadó, 345 oldal, 2002
Halmai P.: A magyar agrárgazdaság beilleszkedésének fő feladatai, Az EU csatlakozás küszöbén, Agroman Oktatási Alapítvány. 116 oldal, 2002
Halmai P.: Az EU Közös Agrárpolitikája és a magyar csatlakozás, Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány , 147-158, 2002
Halmai P.: A magyar agrárgazdaság az Európai Unió Küszöbén. A Koppenhágai Csúcs után, Agroman Oktatási Alapítvány, 80 oldal, 2002
Halmai P.: Uruguay után Katar előtt: a WTO mezőgazdasági megállapodás alkalmazása és jövője, Külgazdaság, XIV. évf. 11. szám, pp. 4-26, 2002
Uzonyi M.: Az Európai Unió új élelmiszertörvénye, Gazdálkodás, 47. évf. 1. szám, pp. 84-86, 2003
Uzonyi M.: How does the new EU food law influence the Hungarian regulations?, EAAE 82nd Seminar, Pre-Prints of the 2nd International European Seminar on quality assurance, risk management and environmental control in agriculture and food supply networks, Bonn, pp. 279-282, 2003
Uzonyi M.: Az Európai Unió új élelmiszerhigiéniai csomagot ad közre, Gazdálkodás, 46. évf. 2. szám, pp. 82-84, 2003
Uzonyi M.: Az EU módosítja az élelmiszerfeliratozás szabályozását, Gazdálkodás, 46. évf. 5. szám, pp. 82-84, 2003
Elekes A. - Halmai P. (szerk.): A Közös Agrárpolitika reformja a WTO-tárgyalások tükrében., Változó feltételek, változó lehetőségek. Átalakulóban az EU Közös Agrárpolitika Konferencia, pp. 55-59, 2003
Sohár P.-né (társszerzővel): Élelmiszer előállító helyen használható tisztító és/vagy fertőtlenítőszerek egészségügyi megítélésének szempontjai, HÚS, 2., pp 87-89, 2003
Sohár P.-né - Rodler I. (szerk.): Kémiai, toxikológiai veszélyek, In: Élelmiszerbiztonság és Táplálkozás-egészségügy, Élelmiszrbiztonsági veszély- és kockázatelemzés, 141 oldal, 2003
Gyaraki Z. (társszerzővel): HACC P kézikönyv élelmiszerkereskedők részére, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, pp. 1-100, 2003
Sohár P.-né: Az élelmiszerekben előforduló vegyi anyagok köre és élelmezésegészségügyi jelentősége, Táőanyagtáblázat (Szerk: Rodler I.) Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 475-516.o., 2005
Uzonyi M.: Állati eredetű termékek minőségének szabályozása, Magyar gazda Európában. C.3.1 Raabe Kiadó, Budapest, 1-13.o., 2005
Uzonyi M. - Halmai P.: Hungarian food quality and safety policy in the light of EU accession process. In the name of quality,, Colloque International Clermont-Ferrand, 5-6 Oct. 497-501., 2005
Sohár P.-né: Environmental health considerations in creating food safety. Main environmental pollutants found in foodstuffs., Environmental Sience and Technology in Hungary (Editor: Prof. István Láng) Műszaki Kiadó, Wolters Kliver csoport Budapest, 2003-2007. o., 2005
Elekes A.; Halmai P.: A nemzeti agrárpolitika szűkülő lehetőségei - Körvonalazódik az új WTO mezőgazdasági megállapodás., Külgazdaság, XLIX. évfolyam 11-12. 76-95. o., 2005
Elekes A.; Halmai P.; Velikovszky L.: Has the CAP Become Really More Transparent and Less Trade Distorting? Paper prepared for the International Agricultural Trade Research Consortium Summer Symposium: Pressu, European Commission Joint Research Facility, Seville, Spain, June, 2005
Elekes A.; Halmai P.; Velikovszky L.: Declining "Common" Agricultural Policy? CAP reform of 2003 and its national implementation in the member states, Poster prepared for the XIth EAAE Congress, August 23-27, Coppenhagen, Denmark (Proceedings megjelenés alatt), 2005
Elekes A.; Halmai P.; Velikovszky L.: CAP Reform in the Light of the WTO Doha Round negotiations, Poster prepared for the XIth EAAE Congress, August 23-27, Coppenhagen, Denmark (Proceedings megjelenés alatt), 2005
Uzonyi M.: A nemzetközi élelmiszerkereskedelem fogyasztói biztonságát fenntartó intézmények és szabványok, Élelmezési Ipar LX. évf. 2006. 8-9. szám 198-202., 2006
Uzonyi M.: Élelmiszerbiztonság és -minőség a WTO tükrében, Gazdálkodás (közlésre elfogadva), 2007
Uzonyi M.: Az SPS mgállapodás korszerűsítésének élelmiszerbiztonsági szempontjai, Gazdálkodás (közlésre elfogadva), 2007
Uzonyi M.: Az élelmiszerszbályozás multilaterális szerkezete, Gazdálkodás (közlésre elfogadva), 2007
Uzonyi M.: Codex Alimentarius és a nemzetközi élelmiszerkereskedelem, Élelmezési Ipar (közlésre elfogadva), 2007
Uzonyi M.: A élelmiszerkereskedelem etikai kodexe, Élelmezési Ipar LX. 12. sz. 257-261., 2006
Uzonyi M.: Genetikailag módosított élelmiszerek kereskedelmének multilaterális szabályozása, Élelmezési Ipar (közlésre elfogadva), 2007
Uzonyi M.: A globális élelmiszerellátás jogközeli eszközei (szabályozások, intézmények, szabványok), Gazdálkodás 50. 6. 81-87., 2006
Uzonyi M.: Az élelmiszerszabályozás, a kereskedelmi intézményi keretek közgazdasági elemzése ., Külgazdaság (közlésre elfogadva), 2007
Elekes A.; Halmai P.; Uzonyi M.: Az élelmiszerszabiztonság közgazdaságtana. Nemzetközi kereskedelmi összefüggések, Külgazdaság (közlésre elfogadva), 2007
vissza »