Certain problems of the Yugoslav conflict in International Law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37311
Type K
Principal investigator Masenko-Mavi, Viktor
Title in Hungarian A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái
Title in English Certain problems of the Yugoslav conflict in International Law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences
Participants Frank, Tímea
Sulyok, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémáinak feltárására irányuló kutatás valamennyi kitűzött célját elérte. A résztvevő kutatók munkájának eredményeként a kutatás feltárta a humanitárius intervenció elméleti sajátosságait, elemzés alá vonta az alapvető emberi jogok súlyos és tömeges megsértésének kérdését, megvizsgálta a délszláv válság idején végrehajtott nemzetközi katonai beavatkozásokat, valamint bemutatta a válságot követő, nemzetközi segítséggel zajló békeépítési erőfeszítéseket. Mindezeken túl, a megbízott kutatók közreműködésének köszönhetően, a kutatás kiterjedt a népek önrendelkezési jogának a volt Jugoszlávia felbomlásában játszott sajátos szerepére, a nemzetközi humanitárius jog normáinak érvényesülésére, a Nemzetközi Bíróság délszláv vonatkozású ügyeire, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyik témához kapcsolódó döntésére is.
Results in English
The research project aimed at the examination of certain problems of the Yugoslav crisis in international law has achieved all of its objectives. Owing to the work of participating researchers the project clarified the special theoretical characteristics of humanitarian intervention, analyzed the grave and widespread violations of fundamental human rights, studied the international armed interventions carried out in the course of the crisis, and introduced the international post-conflict peace-building efforts. In addition, as a result of contributions by external researchers, the research activities also embraced the peculiar role played by the right to self-determination of peoples in the dissolution of the former Yugoslavia, the applicability of international humanitarian law, the proceedings initiated before the International Court of Justice concerning the Yugoslav crisis, as well as a related decision by the European Court of Human Rights.
Full text http://real.mtak.hu/158/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Masenkó-Mavi Viktor: Quo vadis, Egyesült Nemzetek Szervezete?, Acta Humana, 2005
Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004
Masenkó-Mavi Viktor: Konfliktusok és emberi jogok: az emberi jogi jogsértések orvoslásának módszerei, Állam- és Jogtudomány, 2005
Sulyok Gábor: The Legality of Humanitarian Intervention under Traditional International Law, Acta Juridica Hungarica, 2005
Halász Iván: Nemzetközi igazgatás válságövezetekben – adalékok a nemzetközi igazgatás történetéhez és jelenlegi dilemmáihoz, Külügyi Szemle, 2005
Sulyok Gábor: Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének tükrében, Állam- és Jogtudomány, 2002
Sulyok Gábor: The Legality of Unilateral Humanitarian Intervention Re-examined, Acta Juridica Hungarica, 2003
Hoffmann Tamás: Jugoszlávia felbomlása és a népek önrendelkezési joga, avagy a képzelőerő diadala a realitás fölött, megjelenés alatt, 2006
Varga Réka: A nemzetközi humanitárius jog alkalmazhatósága a délszláv válság idején: a horvátországi háború, megjelenés alatt, 2006
Sulyok Gábor: Humanitárius intervenció és a délszláv válság, megjelenés alatt, 2006
Masenkó-Mavi Viktor: Terrorizmus, nemzetközi jog és emberi jogok: az algériaiak esete Boszniában, Állam- és Jogtudomány, 2003
Halász Iván: Válságkezelő nemzetközi igazgatás a délszláv térségben, megjelenés alatt, 2006
Halász Iván: A válságkezelő nemzetközi igazgatás Koszovóban, Pro Minoritate, 2005
Nagy Gábor: A NATO bombái Belgrádra - strasbourgi szemszögből, megjelenés alatt, 2006
Masenkó-Mavi Viktor: A Daytoni Egyezmény és az emberi jogok Bosznia és Hercegovinában, Állam- és Jogtudomány, 2001
Lamm Vanda: A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság (munkacím), megjelenés alatt, 2006
Back »