At the outskirts of the city. (Past and Present of the brownfield area in Budapest)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37316
Type K
Principal investigator Barta, Györgyi
Title in Hungarian A város peremén. (A rozsdaövezet múltja és jelene Budapesten)"
Title in English At the outskirts of the city. (Past and Present of the brownfield area in Budapest)
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
Participants Beluszky, Pál
Borbély, Szilvia
Győri, Róbert
Keresztély, Krisztina
Kovács, Zoltán
Locsmándi, Gábor
Sikos T., Tamás
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.857
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A barnamezős térség – ahol korábban elsősorban ipari tevékenység folyt – felméréseink szerint 68-70 km2-t foglal el Budapest közigazgatási területéből. Kutatásaink négy területre koncentrálódtak: bemutattuk az ipar mintegy 160 éves történetét, az ipari múlt örökségét (a környezeti szennyezettséget, az alacsony hatásfokú földhasználatot, a megüresedett területeket, a zavaros tulajdonviszonyokat, stb.), a korábbi funkciók spontán változásait (az új bevásárló központok, technológiai és ipari parkok megjelenését, az ipari műemlékek más célú - kulturális, lakás, stb. – felhasználását), és végül, a barnamezős területek rehabilitációjával foglalkozó, reménykeltő terveket. A barnamező megújítására irányuló erőfeszítések előtt hatalmas a kihívás. Mindazonáltal, ez a térség Budapest fejlesztésének fontos gazdasági tartaléka.
Results in English
The brownfield belt of the Hungarian capital, where once large industrial production sites were located, comprises an area of 68-70 square kilometres. Our researches have been concentrated on four fields: to present the 160-year-long history of Budapest as an industrial city; the legacy of the industrial past (environmental pollution, the uneffected land use, empty areas, a messy ownership, etc.); the spontaneous changes of the former fuctions (appearence of new shopping centres, technological and industrial parks, industrial monuments used for cultural events, housing, etc.); and finally the promising plans that deal with the brownfields of Budapest. Any effort of brownfield rehabilitation in Budapest faces formidable challenges. However, this area could be promising for metropolitan development and become an important economic factor in the future.
Full text http://real.mtak.hu/160/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Beluszky Pál - Győri Róbert: A budapesti barnaövezet határai, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 71-78., 2004
Keresztély Krisztina: Ipari épületek kulturális célú hasznosítása Budapesten, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 221-236., 2004
Barta Györgyi: Átmeneti gazdaság a barnaövezetben, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 79-88., 2004
Barta Györgyi-Lőcsei Hajnalka: Vállalatok Budapest barnaövezetében, Területi Statisztika, 6. évf., 2. szám, pp. 107-120., 2003
Beluszky Pál - Győri Róbert: Budapest ipari övezetének kialakulása, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 17-34., 2004
Barta Györgyi-Kukely György: A budapesti ipar az államszocializmusban és bukása idején, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 35-54., 2004
Julia Richers-Kukely György-Barta Györgyi: A ''Ganz-birodalom'' fénykora és alkonya, In: Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 55-70., 2004
Barta Györgyi (témavezető): Rehabilitációs megoldások az európai nagyvárosok barnaövezetében, Kutatási megbízás a Miniszterelnöki Hivatal számára. MTA RKK, 2004
Barta Györgyi (témavezető): Gazdasági átalakulás Budapest barnaövezetében., Kutatási megbízás a Fővárosi Önkormányzat részéről. MTA RKK, 2000
Barta Györgyi (szerk): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei, MTA Társadalomkutató Központ. p. 348., 2004
Gy. Barta – P. Beluszky – R. Győri – Gy. Kukely – M. Czirfusz: Rehabilitating the Budapest Brownfield Belt, Elfogadott kézirat Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences Discussion Papers számára. p. 70., 2006

 

Events of the project

 
2011-02-08 12:01:16
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Budapesti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja).
Back »