Az ukrán-magyar határvidék társadalomföldrajzi vizsgálatai, kapcsolatrendszer és együttműködés a két ország határmenti térségében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37335
típus K
Vezető kutató Molnár Judit
magyar cím Az ukrán-magyar határvidék társadalomföldrajzi vizsgálatai, kapcsolatrendszer és együttműködés a két ország határmenti térségében
Angol cím Social geographical study of the population if the Ukranian and Hungarian borderland areas and study of crossborder cooperation
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajz és Geoinformatikai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kocsis Károly
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.331
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A következők befolyásolták a határ két oldalán lévő térségek közötti kapcsolatokat: 1.politikai helyzet 2.a határátkelők, ellenőrzőpontok megléte 3.rokoni kapcsolatok (a legális határon átnyúló kapcsolatrendszert erősítette az intenzívebb rokonsági kapcsolatrendszer) 4.gazdasági helyzet (az illegális határon átnyúló kapcsolatokat is befolyásolja), árak közötti különbségek 5.a határvidék településhálózata (rurális vagy városi térség), ez utóbbi esetében intenzívebb a kapcsolatrendszer. A határvidékek esetében az alábbi problémákra figyelhettünk fel: 1.Politikai konfliktus, amelyek rendszerint a meglévő államok vagy pártok között feszülnek 2.Gazdasági gondok, mint a rurális térségek elszigeteltsége, az elszegényedés, stb. 3.Demográfiai probléma, elöregedés; valamint szelektív elvándorlás, ha a körülmények kedvezőtlenek. Itt azt is meg kell jegyezni, hogy a természetes szaporodás majdnem egész Európában nagyon alacsony, ill. helyenként negatív, de a vizsgált térségekben több helyen az elvándorlási tényező meghatározó mértékben rontja, illetve fokozza ezt a helyzetet. 4.Társadalmi és etikai problémák, és etnikai konfliktus; az elszegényedettség, a faji, vallási előítéletesség, stb.
kutatási eredmények (angolul)
It was found that the main factors affecting the border area: 1. Permeability of the frontier depends on the political situation, presence of checkpoints on the border (difficulty or perceived difficulty in crossing, militarization, etc.). 2. Legal border crossing was more frequent when there were close familial relationships between people living on two sides of the border. 3. The intensity of illegal border crossing depended on the economic and political situation. Where there is a big difference in the price of certain goods between the two countries some inhabitants try to exploit this. 4. The findings suggest another main factor of border life and contact is whether the area is rural or urban. It appeared to be easier to build cross border relationships in urban areas. The borderlands present a range of different problems, of variable seriousness: 1. political problems, including conflict between governments, ethno-national groups and political parties. 2. economic problems, like rural area depression, deindustrialization, geographical isolation, etc. 3. demographic problems, mainly of population decline; selective emigration 4. social and ethnical problems, like deprivation, racial prejudice, etc.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/168/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár J: Emotions, population and ethnicity on three borderlands, Borders and Emotions Conf. in Belfast, 2004. megjelenés alatt, 2004
Molnár J: Népesség és etnikum három határvidéken, II. Magyar Földrajzi Konferencia 2004, Szeged, cd, 2004
Molnár J: A határvidékek társadalomföldrajzi vizsgálatainak néhány módszertani kérdése, \''Határok és az Európai Unió\'' Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged 2002. pp. 380-386, 2003
Molnár J: Cross-border connections on three Hungarian borderlands, Association for borderlands studies, 2004. European Conference, Graz, cd, 2004
Molnár J: Térinformatikai alkalmazások a humánföldrajzi erőforrások felmérésében, In: Dobos E (szerk) Térinformatika és CAD szakmai ismeretek. Regionális térinformatikai alkalmazások. Miskolc. pp. 30-50, 2003
Molnár J: Comparative study of cross-border relations in Hungary (Austrian-Hungarian, Slovakian-Hungarian and Ukrainian-Hungarian research areas), Bush, D. (szerk.) Interkulturelle Mediation in der Grenzregion. Peter Lang Publisher, Germany, 2006
Molnár J: Összehasonlító társadalomföldrajzi vizsgálatok négy európai határvidéken, pp. 22- Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek II. évf. 1. szám 35, 2005
Molnár J: Border effects on population: Ireland’s border and Hungary’s borders as examples, “Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance” conference. Royal Holloway, University of London, 2005. Április 21-22, 2005
Molnár J: Population changing and structure in the special rural areas along the borders, “XXIst Congress of the European Society for Rural Sociology” 2005. augusztus 22-27. Keszthely, 2005
Molnár J: A comparative study of four European borderlands focusing on population changes and cross border connections, Cross-Border Programme for Research and development Contributing to Peace and Reconciliation. UCD-QUB Research Project. Mapping Frontiers, Plotting Pathways Routes to Nor, 2005
Molnár J: Határon átnyúló vonzáskörzetek négy európai határvidék vizsgálata tükrében, „Határok és Eurorégiók” Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged. 2005. november 17-18, 2006

 

Projekt eseményei

 
2010-04-26 11:20:10
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Földrajz Intézet, Társadalomföldrajz Tanszék (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Földrajz Intézet Természetföldrajz-Környezettani Tanszék (Miskolci Egyetem).
vissza »