Enantiomerek meghatározása környezeti mintákból és szintézis termékekből kromatográfiás módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37342
típus K
Vezető kutató Juvancz Zoltán
magyar cím Enantiomerek meghatározása környezeti mintákból és szintézis termékekből kromatográfiás módszerekkel
Angol cím Determination of chiral molecules from enviromental samples and synthetic products with chromatographic methods
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
résztvevők Kozma Dávid
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.210
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Számos új királis elválasztó közeget vezettünk be a GC-s és CE gyakorlatába. Ezek közül a pozitív töltésű, szubsztituált ciklodextrinek nemzetközi érdeklődést váltott ki. Nagy számú újonnan szintetizált enantiomer pár analízisét oldottuk meg, vagy eredményesebb eljárást dolgoztunk ki a már elválasztott vegyületekre. Az újonnan elválasztott enantiomerek között számos gyógyszer és peszticid gyártási köztitermék található. A királis analízist bevezettük a magyar környezetvédelmi analitika fegyvertárába. Egyes racém növényvédő szerek bomlásában bebizonyítottuk a királis diszkriminációt. Néhány általános érvényű törvényt ismertünk fel a királis vegyületek (aril-alkil- aminok aril-alkil alkoholok) legmegfelelőbb gázkromatográfiás származékképzésére, és az enantiomerek elúciós sorrendjének megfordítása.
kutatási eredmények (angolul)
Several new chiral selective agents have been introduced into GC and CE practice. The positively charged substituted cyclodextrins generated an international interest. Big numbers of new enantiomers have been separated, or better separation methods have been evaluated for the previously separated enantiomer pairs. There are several pharmaceutical and pesticide production intermediates among the newly separated enantiomers. The chiral analysis has implemented into practice of Hungarian environmental analyses. The chiral selective decomposition of racemic pesticides were demonstrated. Some general rules have been established in the field of derivation of enantiomers (aryl-alkyl amines, aryl-alkyl alcohols) for GC analysis, and the new abilities have been establish for the enantiomer elution reversals.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/171/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juvancz Z; Szejtli J: Role of cyclodextrins in chiral selective chromatography, Trends in Anal Chem 21: 379-387, 2002
Juvancz Z; Markides KE; Petersson P; Johnson DF; Rossiter BE; Bradshaw JS; Lee ML: A (1R-trans)-N,N`-1,2-Cyclohexylenebisbenzamide-oligodimethylsiloxane Copolymeric Chiral Stationary Phase for GC, J Chromatogr. A 982: 119-126, 2002
Juvancz Z: Comparison of GC and SFC in chiral capillary chromatography, Olaj Szappan Kozmetika 51: 23-29, 2002
Juvancz Z: Enatiomerek elválasztása kapilláris technikákákkal, Akadémiai Doktori értekezés, 2003
Iványi R; Jicsinszky L; Juvancz Z: Single-isomer heptakis(2,3-dimethyl-6-amino-6-deoxy)-b-cyclodextrin as a cationic multicharged chiral selector in capillary electrophoresis, In: 11th Int. Symp. on Cyclodextrins, Reykjavik (2002)., 2003
Juvancz Z; Bihari M; Kiss V; Schneider J; Bálint J: Influence of Retention Orders of Enantiomers Using Various Achiral Derivatives of Analytes or Applying Chiral Stationary Phases, In: 5th Balaton Symposium on high-performance separation method Siófok, 2003, P-150, 2003
Iványi R; Jicsinszky L; Juvancz Z; Roos N; Otta K; Szejtli J: Single Isomer, Amino CyclodextrinDerivatives for Chiral Separation In Capillary Electrophoresis, In: 5th Balaton Symposium on high-performance separation method, Siófok, 2003, P-42, 2003
Juvancz Z.; Kiss V; Schindler J; Bálint J: Use of Achiral Derivatization to Increase Selectivity and Reverse the Order of Elution of Enantiomers on Chirasil-Dex, Chromatographia 60: S161-163, 2004
Iványi R; Jicsinszky L; Juvancz Z; Roos N; Otta k; Szejtli J: Single-Isomer Amino Cyclodextrin Derivatives for Chiral Separation in Capillary Electrophoresis, In: 12th European Carbohydrate Symposium, Grenoble, France PD 0051, 2003
Iványi R; Jicsinszky L; Juvancz Z; Roos N; Otta K; Szejtli J: Influence of (hydroxyalkylamino substituents on enantioseparation ability of single-isomer amino-cyclodextrin derivatives in chiral capillary electrophoresis, Electophoresis, 2004
Juvancz Z., Bihari M., Gyarmati D.: Még nincs környezeti szabvány gyógyszerekre, Környezetvédelem 11/3 (2003) 14., 2003
Juvancz Z: Enantiomerek elválasztása b-ciklodextrint tartalmazó gázkromatográfiás oszlopon, Elválasztástudpmányi Vándorgyűlés, 2004, Absztrakt book P23, 2004
Z. Juvancz: A GC és SFC összehasonlítása a kapilláris oszlopot használó királis kromatográfiában, SzuperkritikusOldószerek analitikai és műveleti alkalmazása Konferencia, Budapesr, 2002, Absztrakt könyv 11o., 2002
Iványi R., Jicsinszky L., Juvancz Z., Szenthe L.: Új izomertiszta ciklodextin-származékok mint királis szelektorok alkalmazása kapilláris elektroforézisban,, Elválasztástudpmányi Vándorgyűlés, 2004, Absztrakt book E-23, 2004
I. Kmetcz, B. Simándi, L. Poppe, Z. Juvancz, K. Renner, V. Bódai, Cs.: Enantioselective Acylation of 3-Benzyloxypropane-1,2-diol, 7th Italyan Conference on Supercritical Fluids and Their Application 9th Meeting on Supercritical Fluids, June 13-16, 2004., Trieste (Italy), 2004
Juvancz Z: Szuperkritikus kromatográfia különleges tulajdonságai a királis elválasztásban, Szuperkritikus Oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása Konferencia 2005 május 19, Budapest, absztrakt könyv11.o, 2005
Z. Juvancz, R. Iványi: Chiral separation of pyrethroic acids with various capillary chromatographic techniques using cyclodextrin selectors, ISCD-17, Parma, Italy (2005) Book of abstract p. 223, 2005
Juvancz Z., Szilágyi Á.: Szuperkritikus kromatográfia különleges tulajdonságai a királis elválasztásban, Olaj Szappan Kozmetika 54 (2005) 168-174., 2005
Kassai Cs, Bálint J., Juvancz Z, Fogassy E, Kozma D: Királis alkoholok rezolválása O,O,-Dibenzoil-(2R,3R)-borkősavval képzett diasztereomer molekula-komplexen keresztűl, Magyar Kémiai Folyóirat. (közlésre elfogadva), 2006
I. Kmetcz, B. Simándi, L. Poppe, Z. Juvancz, K. Renner, V. Bódai, E.: Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation of 3-Benzyloxypropane-1,2-diol in Supercritical Carbon Dioxide, Biochemical Engineering Journal 28 (2006) 275, 2006
Cs. Kassai, E. Fogassy, D. Kozma: One pot resolution of trans-2-iodo-cyclohexanol with O,O’-dibenzoyl-(2R,3R)-tartaric acid in solid phase, Synthetic Comm. (elfogadva közlésre), 2006
vissza »