Phytophthora diseases of Forest Trees  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37352
Type K
Principal investigator Szabó, Ilona
Title in Hungarian Erdei fák fitoftórás betegségei
Title in English Phytophthora diseases of Forest Trees
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Silviculture and Forest Protection (University of Sopron)
Participants Varga, Ferenc
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során a Phytophthora fajok erdei fákon való magyarországi előfordulását és jelentőségét tártuk fel. Tüneteket mutató pusztuló fákat és erdőállományokat vizsgáltunk az ország különböző területein. Talaj- gyökér- és kéregmintákból speciális módszerekkel izoláltuk a kórokozókat. Az izolátumokat morfológiai és élettani jellemzők alapján azonosítottuk. Az izolátumok patogenitását a csemeték mesterséges fertőzése során keletkezett nekrózisokok alapján igazoltuk. A Phytophthora fajok előfordulását és szerepét a fák megbetegedésében, pusztulásában az alábbi fafajokon bizonyítottuk be: mézgás éger (Alnus glutinosa), feketedió (Juglans nigra), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), csertölgy (Quercus cerris). Az égerről legalább öt, a feketedióról és a kocsánytalan tölgyről két-két, a csertölgyről egy Phytophthora fajt, illetve fajcsoportot különítettünk elel. A fajok azonosításának molekuláris módszerrel történő pontosítása folyamatban van.
Results in English
During the research the incidence and significance of the Phytophthora species was explored on the forest trees in Hungary. Trees and forest stands showing disease symptoms were investigated in different regions of the country. Special isolations were carried out from soil, bark and root samples. The isolates were identified based on the phenotypical and some physiological features. The pathogenicity of the isolates was proved by the necrosis resulted in the wound inoculation of the stem of seedlings. The incidence of the Phytophthora species and their role in the disease and decline processes was confirmed in the Alnus glutinosa, Juglans nigra, Quercus petraea and Quercus cerris. At least five Phytophthora species or species complex in Alnus glutinosa, two in Juglans nigra and Quercus petraea and one in Quercus cerris were delimited. The revision of the identification of the species is in progress by molecular methods.
Full text http://real.mtak.hu/176/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó I.: Phytophthora spp. in root and collar rot of alder, 8th International Congress of Plant Pathology 2-7. febr. 2003. Christchurch New Zealand Offered papers, p. 159., 2003
Szabó I.: Phytophthora species in root and collar rot of alder in Hungary, Proc. \''Natural Resources and Sustainable Development\'' Univ. of Oradea, Romania, 8-9. mai 2003. p.43-44., 2003
Szabó I., Varga F., Stefcsik V., Turai Zs.: Vizsgálatok az éger fitoftórás betegsége kapcsán, 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2003. febr. 25-26. p. 114., 2003
Szabó I.: Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands., XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Brisbane, Australia, poszter, 2005
Szabó I.: Phytophthora spp. in root and collar rot of alder, 8th International Congress of Plant Pathology 2-7. febr. 2003. Christchurch New Zealand, poszter, 2003
Szabó I.: Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands., The International Forestry Review Vol. 7 (5) August 2005, p. 393., 2005
Szabó I., lakatos F.: Phytophthora fajok jelentősége hazai erdőállományok pusztulásában., 52. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2006. febr. 23-24. p. 50., 2006
Back »