Erdei fák fitoftórás betegségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37352
típus K
Vezető kutató Szabó Ilona
magyar cím Erdei fák fitoftórás betegségei
Angol cím Phytophthora diseases of Forest Trees
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Varga Ferenc
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a Phytophthora fajok erdei fákon való magyarországi előfordulását és jelentőségét tártuk fel. Tüneteket mutató pusztuló fákat és erdőállományokat vizsgáltunk az ország különböző területein. Talaj- gyökér- és kéregmintákból speciális módszerekkel izoláltuk a kórokozókat. Az izolátumokat morfológiai és élettani jellemzők alapján azonosítottuk. Az izolátumok patogenitását a csemeték mesterséges fertőzése során keletkezett nekrózisokok alapján igazoltuk. A Phytophthora fajok előfordulását és szerepét a fák megbetegedésében, pusztulásában az alábbi fafajokon bizonyítottuk be: mézgás éger (Alnus glutinosa), feketedió (Juglans nigra), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), csertölgy (Quercus cerris). Az égerről legalább öt, a feketedióról és a kocsánytalan tölgyről két-két, a csertölgyről egy Phytophthora fajt, illetve fajcsoportot különítettünk elel. A fajok azonosításának molekuláris módszerrel történő pontosítása folyamatban van.
kutatási eredmények (angolul)
During the research the incidence and significance of the Phytophthora species was explored on the forest trees in Hungary. Trees and forest stands showing disease symptoms were investigated in different regions of the country. Special isolations were carried out from soil, bark and root samples. The isolates were identified based on the phenotypical and some physiological features. The pathogenicity of the isolates was proved by the necrosis resulted in the wound inoculation of the stem of seedlings. The incidence of the Phytophthora species and their role in the disease and decline processes was confirmed in the Alnus glutinosa, Juglans nigra, Quercus petraea and Quercus cerris. At least five Phytophthora species or species complex in Alnus glutinosa, two in Juglans nigra and Quercus petraea and one in Quercus cerris were delimited. The revision of the identification of the species is in progress by molecular methods.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/176/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó I.: Phytophthora spp. in root and collar rot of alder, 8th International Congress of Plant Pathology 2-7. febr. 2003. Christchurch New Zealand Offered papers, p. 159., 2003
Szabó I.: Phytophthora species in root and collar rot of alder in Hungary, Proc. \''Natural Resources and Sustainable Development\'' Univ. of Oradea, Romania, 8-9. mai 2003. p.43-44., 2003
Szabó I., Varga F., Stefcsik V., Turai Zs.: Vizsgálatok az éger fitoftórás betegsége kapcsán, 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2003. febr. 25-26. p. 114., 2003
Szabó I.: Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands., XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Brisbane, Australia, poszter, 2005
Szabó I.: Phytophthora spp. in root and collar rot of alder, 8th International Congress of Plant Pathology 2-7. febr. 2003. Christchurch New Zealand, poszter, 2003
Szabó I.: Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands., The International Forestry Review Vol. 7 (5) August 2005, p. 393., 2005
Szabó I., lakatos F.: Phytophthora fajok jelentősége hazai erdőállományok pusztulásában., 52. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2006. febr. 23-24. p. 50., 2006
vissza »