A kukorica kártevő lepkéinek ökológiája: új kairomonok és feromonok feltárása a növényvédelmi előrejelzés érdekében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37355
típus K
Vezető kutató Szőcs Gábor
magyar cím A kukorica kártevő lepkéinek ökológiája: új kairomonok és feromonok feltárása a növényvédelmi előrejelzés érdekében
Angol cím Chemical ecology of lepidopterous pests of corn: identification of new kairomones and pheromones for practical monitoring
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
résztvevők Fónagy Adrien
Kiss József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.024
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Több forrásból származó hatóanyaggal, kapszulával, kibocsátóval, csapdával több helyütt, többismétléses kísérletben megerősítettük, hogy a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) hazai populációi az ismert feromonkomponensekkel, és PAA-val nem csapdázhatók. A hímek viselkedési válasza szélcsatornában a quantifikált feromonkivonatokra szignifikánsan nagyobb volt, mint az azonos dózisú szintetikus keverékre. Tenyésztünkből származó szűz nősténylepkék ezreinek feromonkivonatát GC-FID/EAD-el elemezve valóban találtunk két ismeretlen komponenst (csápválasz), de ezek mennyisége nem érte el a szerkezetazonosításhoz használt GC-MS érzékelési határát. Ultrahangos akusztikus kommunikációnak nem találtuk jelét. A hazai populációt az amerikaival összevetve, nem találtunk molekuláris biológiai különbséget. Igazoltuk azt a feltevésünket, hogy a kukoricamoly eredeti tápnövénye, a vadkomló (Humulus lupulus L.) erős csápválaszt vált ki a nőstényekből. és a nőstények orientációját komló illatanyagokra, szélcsatornában. A komló illatanyagainak GC-FID/EAD analízise több csápválaszt kiváltó komponenst jelzett. A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) feromoncsapdás rajzásmenete, a kukorica csövekben megjelenő kishernyók szezonalitása és a kukorica fenológiai állapota közti időbeli összefüggés vizsgálata során rámutattunk, hogy azoknál a hibrid fajtáknál, amelyek már elérték az R1-es stádiumot, a rajzáscsúccsal egyidőben már sok kishernyó található a csövekben, tehát a védekzés nem halasztható.
kutatási eredmények (angolul)
We corroborated earlier data that Hungaraian populations of European corn borer, (Ostrinia nubilalis) can not be monitored with pheromone / kairomone traps, by using synthetic pheromone components coming from various labs, various types of traps bodies and dispersers, or complete set of pheromone traps, as well as of using PAA. However, quantified pheromone extracts evoked significantly higher response from males in a flight tunnel than syntethic blends at the same dose levels. We prepared ovipositor tip extracts from thousands of unmated females, and analysed them by GC-FID/EAD, and found two additional antennal responses. However, the amounts of these compounds were below the detection limit of GC-MS. No sign of acustic communication (ultrasound) was found. No genetic differences between a Hungarian and an American O. nubilalis populations were found. We showed that O. nubilalis females orient towards hop (Humulus lupulus L.) volatiles in flight tunnel. GC-FID/EAD analysis of hop volatiles revealed several antennal responses, which need structure elucidations. We studied synchrony between seasonal flight pattern of cotton bollworm, Helicoverpa armigera, as monitored by pheromone trapping, appearance of L1 larvae in cobs and the phenological stage of corn. We found that peak capture coincides with appearance of L1 larvae in case of those corn hybrids which already reached the R1 phenological stage. Consequently, control application should be performed here without delay.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/178/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dömötör I., Kiss J., Szöcs G., Tóth I.: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa Armigera Hübner 1808) feropmoncsapdával jelzett rajzásmenete és a lárvák megjelenésének kapcsolata a védekezési döntés szempontjából, 48. Növényvédelmi Tudományos Napok Összefoglaló, 2002
Dömötör I., Kiss. J., Tóth I., Szöcs G.: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner 1808) feromoncsapdával jelzett rajzásmenete és a lárvák megjelenésének kapcsolata a védekezési döntés szempontjából, Növényvédelem, 38: 273-278, 2002
Dömötör I., Szőcs G., Kiss J.: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner 1808) rajzásmenetének feromoncsapdás vizsgálata és a kártétel közti összefüggés elelmzése kukoricában, 2003-ban, Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrában 24: 4-5, 2003
Kárpáti Zs. Szöcs G.: A kukkoricamoly feromontermelésének napszaki ritmusa: laboratóriumi mütermék vagy valóság?, Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 14: 26., 2003
Dömötör I., Kiss J., Szöcs G.: Baumwollkapselwurm (Helicoverpa armigera Hb.): Massenauftreten, Schäden und Prognose für Behandlungen im ungarischen Maisbau., Östereichische Pflanzenschutztage, 2003: 33, 2003
Dömötör I. Szöcs G. Kiss J.: IPM of corn at silking stage with special regard to western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) adults and to cotton bollworm (Helicoverpa armigera) larvae in Hungary., IWGO Diabrotica Subgroup Meeting, 10: 41, 2004
István Dömötör, József Kiss , Gábor Szőcs: Synchrony between developments of various corn hybrids, seasonal flight pattern of cotton bollworm, Helicoverpa armigera as monitored by pheromone traps and subsequent appearance of larvae on developing cobs, in Hungary, Agriculture Ecosystems & Environment, 2006
Kárpáti Zs., Molnár B., Szöcs G.: Egy edlfejeltett tápnövény: A vadkomló (Humulus lupulus L.) illatanyagainak elektrofiziológiás és viselkedési hatása a kukoricamoly (ostrinia nubilalis Hbn.) nőstényeire, Növényvédelmi Tudományos Napok, 2006
Marie Bengtsson, Zsolt Karpati, Gabor Szöcs, Haim Reuveny, Gustav-Adolf Langenbruch, Zhihua Yang, Peter Witzgall: Behavioural and antennal response of European corn borer females Ostrinia nubilalis to corn Zea mais and hemp Cannabis sativa, Environmental Entomology, 2006
vissza »