Diadikus és többszemélyes interakció-dinamika vizsgálati metodikafejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37360
típus K
Vezető kutató Bagdy Emőke
magyar cím Diadikus és többszemélyes interakció-dinamika vizsgálati metodikafejlesztése
Angol cím Interaction dynamics in dyadic and multi-person interaction contexts: methodical developments
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Erdélyi Ildikó
Kovács Dénes
Mirnics Zsuzsanna
Sárai Tímea
Szili Ilona
Vass Zoltán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.194
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport újra standardizálta a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV), jól funkcionáló sine morbo párok (és triádok), munkapszichológiai (vezető, beosztott, team) vizsgálatok és klinikai minták (evészavar, szuicid kísérlet, szkizofrénia, drogfüggés)bevonásával. Megújították az interaktometriát, kidolgozták a processzometriát és egy düöntéselméleti megalapozottságú jelölési rendszert validáltak. A módszer a pár és családi kapcsolatok interakciós dinamikai jellegzetességeinek feltárására alkalmas.
kutatási eredmények (angolul)
The research team has re-standardized the Consensus Rorschach procedure, using samples of well-functioning couples, work teams and disordered couples (divorcing couples, families with a family member with eating disorders, suicidal history, schizophrenia, drug addiction). The interactometric code system has also been renewed and a new coding system based on decision theory has been validated. The Consensus Rorschach method has been repeatedly found to be appropriate for study of interaction dynamics in couples, families and groups.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/180/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdélyi Ildikó: Tér és tükör: Az érintés és tekintet az interakcióban, az autokontaktus 21-33. old., A tekintet sorsa a pszichoanalízisben (33–41.old.), Budapest Flaccus Kiadó, 2004
Bagdy Emőke: Interakciódinamika, Psychiatria Hungarica tematikus kötet, 2005
Bagdy Emőke: A diádikus interakció kutatásának világa, Psychiatria Hungarica 20 (2) 60-70, 2005
Bagdy Emőke: Interakciószemélyiség, személyiség az interakcióban, Magyar Pszichol. Társaság, Pszichológus Naggyűlés, Debrecen, 2004. május 27-30., 2004
Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna: A KRV hazai alkalmazása, Párkapcsolatok dinamikája, 2002
Bagdy Emőke, Tóth Klára: Házasulandók valamint jól működő társkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a KRV-ben, Párkapcsolatok dinamikája, 168-207. old., 2002
Bagdy Emőke: A párkapcsolattal való elégedettség és az interaktometriai interakciótípusok összefüggése, Psychiat. Hung. XVIII. évf., Előadások tematikus kötete, a MPT XI. Vándorgyűlésének 2004. január 30.,Szeged) kiadványa. 90. 2003–2004 Supplementum., 2004
Bagdy Emőke, Pap János: Gondolatok a nevetésről, Psychiatria Hungarica, 19 (5) 390-418., 2005
Bagdy Emőke: A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén folyó egészségpszichológiai kutatások, Alkalmazott Pszichológia, VI. évf. 3: 78-84. 2004., 2004
Bakó Tihamér, Kulcsár Éva: Funkcionális meddő házaspárok kapcsolati kollúziójának vizsgálata közös Rorschach teszttel, Interakciódinamika, Psychiatria Hungarica, 2005.20. (2) 112-125, 2005
Erdélyi Ildikó: Test a pszichoterápiás térben és időben (Beszédes és néma test), Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, 2003
Erdélyi Ildikó: Életszakaszok szégyen élményei, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája („Életciklusaink”), 2004
Erdélyi Ildikó: A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportokban, Interakciódinamika. Psychiatria Hungarica 20 (2) 95-111, 2005
Erdélyi Ildikó: Interakció dinamika pszichodráma csoportokban, Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Szeged, 2004
Erdélyi Ildikó, Sujtó Katalin, Sípos Lilla: Az implicit kapcsolati tudás pszichodráma interakciókban, Pszichológus Nagygyűlés. Debrecen, 2004
Hatvani Andrea, Kiss Zsófia: Az alkoholfüggő férjnek és feleségének kommunikációs jellegzetességei Tenessee Williams: Macska a forró bádogtetőn c. drámájában., Pszichológus Nagygyűlés. Debrecen, 2004
Kovács Dénes: A kommunikációs stílus jellegzetességei öngyilkosságot elkövetettek párkapcsolatában, Magy. Pszichol. Társ. Debreceni Nagygyűlése, 2004
Kiss Zsófia: A párkapcsolati dinamika változása az első gyermek születésével, Alkalmazott Pszichológia 2004. 3. 20-28, 2004
Mirnics Zsuzsanna: Vezető-beosztott interakciók jellemzése Közös Rorschach módszerrel, Alkalmazott Pszichológia 4: 93-120., 2004
Mirnics Zsuzsanna: A KRV munkapszichológiai alkalmazása, előadás, KRE BTK Pszichológia Tanszék szakmai műhelye (KRV műhely), 2004
Mirnics Zsuzsanna: Az ''egészséges'' vezető-beosztott viszony: munkahelyi interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel l, Egészségpszichológiai Szakmai Nap, 2004
Mirnics Zsuzsanna., Kovács D., Szili Ilona: A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban, Interakciódinamika. Psychiatria Hungarica, 20 (2) 141-155, 2005
Szili Ilona, György Sándor: Az anya-gyermek kapcsolat szerepe az önkép, a diszfunkcionális attitüdök és a megküldési stratégiák kialakításában, Interakciódinamika. Psychiatria Hungarica tematikus kötet, megjelenés alatt, 2005
Szili Ilona, Varga Gábor, Vargha András, Rihmer Zoltán: Szuicidiumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei, Magy. Pszichiát.Társ. VI. Vándorgyűlése, jan. 28-31. Szeged. Abstract kötet, Psychiat. Hung., 2004
Varga Gábor, Mirnics Zsuzsanna, Kovács Dénes: Az interakciós minta és a kommunikációs stratégia jellegzetességeinek összevetése az öngyilkosságot megkísérelt férfiak, nők, és az egészséges párok kapcsolatában az aktivitás és érzelemmegnyilvánítás dimenzióinak vonatkozásában, Psychiatria Hungarica tematikus kötet, 2005
Vass Zoltán, Bagdy Emőke: Szakértői rendszer alkalmazása Közös Rorschach elemzéshez, Magyar Pszichológiai Társaság biennális nagygyűlése, Debrecen, 2004
Kádár Gabriella: Önérvényesítő kommunikáció a családban. Kinek a szava dönt?, Interakciódinamika. Psychiatria Hungarica, 20 (2) 84-94, 2005
Ferenczi Réka: Párkapcsolati elégedettség és az istenkép összefüggése fiatal pároknál, Semmelweis Egyetem Doktoriskola, disszertáció készülőben, 2006
Kádár Gabriella: Önérvényesítő kommunikáció a családban, Doktori disszertáció védése folyamatban. Debreceni Egyetem Doktoriskola, 2005
Hatvani Andrea: Drámaértelmezés a KRV segítségével, Párkapcsolatok dinamikája, 395-403. old., 2002
Varga Gábor: Szuicidium predikció kommunikációpszichológiai eszközökkel, Semmelweis Egyetem, Budapest. Témavezető: Bagdy Emőke. PhD értekezés védés alatt., 2005
Stróbl Diána: A párkapcsolattal és a szexualitással való elégedettség vizsgálata, szakdolgozat, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2005
Szilágyi Vera: Ikrek kötődési sajátosságainak vizsgálata (húsz egypetéjű felnőtt ikerpár Közös Ro. vizsgálata, valamint a „Felnőtt kötődés” interjú alkalmazása), szakdolgozat, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2005
Mag Judit: Felnőtt-kötődés jellegzetességei fiatal felnőtt pároknál. (A KRV és felnőtt kötődés interjú alapján). Szakdolgozat, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2005
Tauzin Tibor és Csík Andor: A mosoly és nevetés szerepe a kommunikációban.(Párok és csoportok videofelv. standard kommunikációs helyzetben történő elemzése a TDK-zók által kidolg. kódrendszerrel), KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtár, TDK 3. helyezés, 2005
Bagdy Emőke, Tauzin Tibor és Csík Andor: A mosoly és nevetés szerepe a párhelyzeti kommunikációban., MPT XII Jubileumi Vándorgyűlése, 2005
Andrasity Mónika: Henrik Ibsen: Hedda Gabler. Egy szuicid krízis bemutatása a KRV módszer segítségével. Műhelymunkavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Babusa Péter: Amphetamin fogyasztók közösségi viselkedése a szerfogyasztás nélküli és szerfogyasztást követő állapotban. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Csákvári Zsófia, Kiss Dalma, Vetier Anna: Processzometria: folyamatelemzési kísérlet (dominancia, együttműködés és érzelemkifejezés) a kommunikáció három dimenziójában. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Gajda András: Az üzenet-tartalmak szerepe házaspárok egyéni és közös Rorschach vizsgálatának elemzésében. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Kiss Gábor: Dominanciaviszonyok alakulása pároknál a közös Rorschach vizsgálati helyzetben. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Mag Judit: Esettanulmány egy párkapcsolati krízisben lévő párról interjú és közös Rorschach vizsgálat alapján. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Németh Krisztina: Személyiség az interakcióban. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Pataki Natália: Bőrallergiások közös Rorschach vizsgálata. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Vancza Alexandra: A párkapcsolattal való elégedettség vizsgálata 20, 30 és negyvenes években járó pároknál (Hendrick kérdőíve és becslő skálája alapján). Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Bagdy Emőke: Különböző párkapcsolati viszonyokban jellemző szimbólumok a KRV-ban, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Konf., 2002
Bagdy Emőke: Pánik agorafóbiás és depressziós triádok KRV kommunikációs jellegzetességei, Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa, 2002
Szili Ilona, György Sándor, Mirnics Zsuzsanna: Az agresszió manifeszt és látens megnyilvánulási formái anya-gyermek kapcsolatban evészavarban szenvedőknél, Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése, Szeged, 2002
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Bagdy Emőke: Diagnosztikai dimenziók a pár és családrendszerek megismeréséhez, Psychiatria Hungarica 20 (2) 71-83, 2005
Szili Ilona, György Sándor: Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában, Interakciódinamika, Psychiatria Hungarica 20 (2) 95-111, 2005
Erdélyi Ildikó: A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakción keresztül pszichodráma csoportokban, Interakciódinamika, Psychiatria Hungarica 20 (2) 95-111, 2005
Varga Gábor: Szuicidium predikció kommunikációpszichológiai eszközökkel, Semmelweis Egyetem, Budapest. Témavezető: Bagdy Emőke. PhD értekezés védés alatt., 2005
Varga Gábor, Mirnics Zsuzsanna, Kovács Dénes, Szili Ilona: Intervenciós minták öngyilkosságot megkísérelt férfiaknál és nőknél, Psychitria Hungarica, (lektorált, elfogadott) megjelenés alatt, 2005
Bagdy Emőke: Hatalom, dominancia, kontroll. Viszonydimenziók tükröződése a KRV interakcióban, Psychiatria Hungarica (megjelenés alatt), 2005
Bagdy Emőke, Csík Andor, Tauzin Tibor: A mosoly és nevetés szerepe a párhelyzeti kommunikációban, MPT XII Jubileumi Vándorgyűlése, 2005
Bagdy Emőke: Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak?, Psychiatria Hungarica (megjelenés alatt), 2005
Bagdy Emőke: A párhelyzeti kommunikáció nem verbális elemeinek szerepe: tekintés, szemkontaktus, mosoly, nevetés., XIX. MAgyar Családterápiás Konferencia, Szombathely, április 1-3, 2005
Mirnics Zsuzsanna: Vezető-beosztott interakciók jellemzése Közös Rorschach módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004
Erdélyi Ildikó: Nem verbális viselkedés pszichoterápiás interakcióban: a tekintet viselkedés, Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi vándorgyűlése, 2005
Mirnics Zsuzsanna, Szili Ilona, Bagdy Emőke: Hatékony konfliktuskezelési módok sine morbo pároknál, Magyar Családterápiás Egyesület XIX Vándorgyűlése, Szombathely, 2005. ápr. 2. abstrakt kötet 2005:33, 2005
Mirnics Zsuzsanna: Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi Kongresszusa, 2005
Varga Gábor, Szili Ilona, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András: Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján, MPT XII Jubileumi Vándorgyűlés, Bp., 2005
Hatvani Andrea: Methodological possibilites for enrichment of psychological analysis of literary works (oral presentation), 9 th European Congress of Psychology, Granada, 2005
Bagdy Emőke: A családi kommunikáció szerepe a személyiségfejlődésben. "Európa, kissebbség, identitás, Európai Protestáns Szabadegyetem, Schloss Beuggen-Rheinfelden, 2005
Hatvani Andrea, Kiss Zsófia: Az alkoholfüggő férjnek és feleségének kommunikációs jellegzetességei Tenessee Williams: Macska a forró bádogtetőn c. drámájában., Pszichológus Nagygyűlés. Debrecen, 2004
Bagdy Emőke, Pap János: Gondolatok a nevetésről, Psychiatria Hungarica, 19 (5) 390-418., 2005
Szili Ilona, Varga Gábor: Szuicidiumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei, Psychiatria Hungarica, XVIII évf. Suppl. 62-69, 2003
Mirnics Zsuzsanna: Vezető-beosztott interakciók jellemzése Közös Rorschach módszerrel, Alkalmazott Pszichológia, 4. 93-120, 2004
Bagdy Emőke, Tóth Klára: Házasulandók valamint jól működő társkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a KRV-ben, Párkapcsolatok dinamikája, 168-207. old., 2002
Bagdy Emőke: Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Bp.,, 2002
Erdélyi Ildikó: A fantázia kezelése pszichodráma csoportban KRV útján, MPT XV. Pszichológiai Vándorgyűlés, 2002
Bagdy Emőke: Depressziósok, pánikbetegek és szuicid túlélők kommunikációs jellemzői, MPT XV. Pszichológiai Vándorgyűlés, 2002
Szili Ilona, Mirnics Zsuzsanna: Az anya-gyermek kapcsolat interakció dinamikája evészavarban szenvedőknél, MPT XV. Pszichológiai Vándorgyűlés, 2002
Bagdy Emőke: Interactometrie: eine neue Methode zur Kodierung der Kommunikation, 3. Weltkongress für Psychoterapie, Wien, 2002
Erdélyi Ildikó: Consensus Rorschach en groupe de psychodrame, 3. Weltkongress für Psychoterapie, Wien, 2002
Szili Ilona, Kovács Dénes, Mirnics Zsuzsanna: Modelling the communication process in families of patients with shizophrenia using the Consensus Rorschach, 3. Weltkongress für Psychoterapie, Wien, 2002
Hatvani Andrea: Interakciótípusok a drámaértelmezésben, MPT XV Nagygyűlése. Szeged, 2002
Hatvani Andrea: Interakciótípusok megjelenése a drámában, Kommunikációs Konferencia. Szeged, 2002
Bagdy Emőke: Párkapcsolatok kommunikációs sajátosságai ötven év fölött ''üres fészek'' fázisban, Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlés, 2003
Bagdy Emőke: Az ''üres fészek'' helyzet párkapcsolati dinamikája a KRV alapján, Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlése, 2003
Erdélyi Ildikó: A család megjelenése pszichodráma csoportokban. Interakció elemzés, Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlése, 2003
Bagdy Emőke: Interactometry: A New Method for Coding and Analysing Communication, 8th European Congress of Psychology, Viena, 2003
Bagdy Emőke: A párkapcsolattal való elégedettség és az interakciótípusok összefüggése, Magyar Pszichiátriai Társaság XI Vándorgyűlése, Sopron, 2003
Erdélyi Ildikó: A tekintet szerepe az egyéni és csoportos pszichoterápiákban, Magyar Pszichiátriai Társaság XI Vándorgyűlése, Sopron, 2003
Erdélyi Ildikó: A tekintet szerepe a kétszemélyes és csoportos pszichoterápiákban, Magyar Pszichiátriai Társaság XI Vándorgyűlése, Sopron, 2003
Varga Gábor, Szili Ilona: Szicid túlélők kapcsolati dinamikájának elemzése, Magyar Pszichiátriai Társaság XI Vándorgyűlése, Sopron, 2003
Varga Gábor, Szili Ilona: Családdinamikai jellemzők szuicid kísérletet elkövetőknél, Magyar Pszichiátriai Társaság XI Vándorgyűlése, Sopron, 2003
Szili Ilona: Communication style, disfunctional attitudes and coping disorders, 8th European Congress of Psychology, Vienna, 2003
Bakó Tihamér: Examination of RelationshipDinamics on Infertile Couples with Consensus Rorschach test, 8th European Congress of Psychology, Vienna, 2003
Hatvani Andrea: Communication characteristicsof alcohol dependence in "Cat on the hot in tin roof" by Tennesse Williams, reflected by interactometric analysis, 8th European Congress of Psychology, Vienna, 2003
Mirnics Zsuzsanna: Vezető-beosztott interakciók jellemzése Közös Rorschach módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2004
Erdélyi Ildikó: ÉLetszakaszok szégyenélményei, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, 2004
Mirnics Zsuzsanna: Vezető-beosztott interakciók jellemzése Közös Rorschach módszerrel, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2004
Mirnics Zsuzsanna: Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi Kongresszusa, 2005
Erdélyi Ildikó: Csendestárs vagy "csendestárs", Ferenczi Társaság Kongresszusa, 2005
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Bagdy Emőke: Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak? (Kommunikáció-pszichológiai kutatások alapján), ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar Pszichológiai Intézete, 2004
Hatvani Andrea: Dráma-dialógusok kommunikáció-lélektani elemzés tükrében, Debreceni Egyetem - PhD értekezés, 2006
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Németh Krisztina: Személyiség az interakcióban. Műhelymunka témavezető: Bagdy Emőke, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2004
Babusa Péter: ''Üres fészek '' helyzetben lévő párok nonverbális kommunikációjának vizsgálata, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Molnár Emese: Az ''utalás'' vizsgálata ikerpároknál, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
Parditka Zsófia: 'Üres fészek'' helyzetben lévő párok vizsgálata KRV választartalmak felszólító jellege szempontjából, KRE BTK Pszichológiai Intézet könyvtára, 2002
vissza »