Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése és a Bartók-rend hangszeres függelékének feldolgozása, előkészítése kritikai forráskiadásra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37362
típus K
Vezető kutató Miháltzné dr. Tari Lujza
magyar cím Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése és a Bartók-rend hangszeres függelékének feldolgozása, előkészítése kritikai forráskiadásra
Angol cím Elaboration of Béla Bartók`s Hungarian instrumental folk music-collection and of the supplement of Bartók-system for a critical source-edition
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Zenetudományi Intézet
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.682
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Eredmény az alábbi főbb munkák elvégzése után: - a forrásanyag összegyűjtése, az adatok pontosítása, feldolgozása, a Bartók javításai miatt áthúzott kották dallamfolyamatainak megállapítása, a kéziratokról olvasható kották készítése, ha volt fonográffelvétel, azok meghallgatása, a hiányzó lejegyzések pótlása, a támlapok és a gyűjtőfüzetek összehasonlítása (e munka még nem fejeződött be), a hangszeres dallamok vokális dallampárhuzamainak összegyűjtése, a vonatkozó Bartók szakirodalom feldolgozása, a már kiadott dallamok kigyűjtése, a kottagrafikák elkészíttetése, ellenőrzése (némelyik kottáé többszöri fordulóval), összességében a kötet kiadásra előkészítése. Végeredmnény: 200 kotta (majdnem 1000 kottasor) grafikájának elkészíttetése, a téma több részletének konferencia- ill. tanulmány formájú bemutatása, végül a Balassi Kiadóval 2006-ban fölvette a kötetet 2007. évi kiadási tervébe. A kottákkal, jegyzetekkel, fakszimilékkel, fényképekkel, tanulmánnyal stb. kb. 300-350 oldal terjedelműre becsült könyv kiadásának feltétele a kiadó által elnyert pályázat.
kutatási eredmények (angolul)
Results after the following main works: collecting together the source-material of Bartók and others, defining the material, copying the Bartók’s revised and for this nearly illegible handwritings, hearing the phonograpy cylinders and making new transcriptions, comparing the transcriptions on baseshets and in the notices (collecting books), collecting vocal variant to the instrumental melodies, working up the Bartók literature, finishing and revising the notes with notes graphic, alltogether preparing the the book for publishing. Finally: working up the Bartók’s instrumental fieldwork and his system have been completed. There are ready 200 notes, nearly 1000 melody-lines on notes-grafique with the newest Finale programm and with corrections. The unknown material has been presentad on conferences and in studies, finally: the Balassi Publishing House (Budapest) has interest for this work and intended publish the book in 2007.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/181/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tari Lujza: A Nemzeti Zenede, Liszt F. Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézet, 2006
Tari Lujza: Népzenekutatás intézményes keretek között: az első évek és a korabeli szaksajtó., Zenetudományi Dolgozatok, 2003
Tari Lujza: When did Globalisation really start?, United Europe–United Music? Ed. Reuer -Pettan-Tari München, 2004
Tari Lujza: Kossuth Lajos a népdalok hőse, Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Kossuth Kiadó 131-145., 2002
Tari Lujza: *Kossuth Lajos a kissebbségben élő magyarság népzenéjében., Kisebbségkutatás 11. 4. 975-983., 2002
Tari Lujza: *A 110 éve született Lajtha László és a Palócföld népzenéjének kutatása, Palócföld XLVIII. 5. 527-542., 2002
Tari Lujza: Népzenegyűjtés a Nyitra-vidéken, Ösvény. Módszertani és információs lap Csemadok Dunaszerdahely II. 1. 45-46., 2002
Tari Lujza: *Halottkísérő, halálmars - hangszeres zene a halott utolsó útján. Funeral March, Death March - Instrumental Music as Accompaniment to the Last Journey of the Dead, Cigány néprajzi tanulmányok II. Tanulmányok a magyarországi cigányzenéről. Studies In Roma (Gypsy) Ethnography Tanulmányok a magyarországi cigányzenéről, 2002
Tari Lujza: Signalmelodien als gemeinsame Zeichen der Gesellschaft, Signs, Music, Society III. ISSS – European Journal for Semiotic Studies Ed. Jeff Bernard Wien-Budapest-Madrid-Perpignan Vol. 14. 1-2. 289-314., 2002
Tari Lujza: Bevezető, a kották lejegyzése, korrigálása, Kóka Rozália Hadikfalvi betlehemes c. könyvéhez Fekete Sas Kiadó Bevezető: 5-12., 2002
Tari Lujza: Hungarian Folk Music collected by Zoltán Kodály Phonograph Cylinders /Hanglemez, Hungaroton Classic, 2002
Tari Lujza: *Recording Hungarian Folk Music, Hungarian Heritage. Ed. Mihály Hoppál. Vol. 4. 1-2. European Folklore Institute. 7-13., 2002
Tari Lujza: Rajeczky Benjamin tudományos önéletrajza (1984) jegyzetekkel ellátta és közreadja Tari Lujza, Zenetudományi Dolgozatok II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. MTA ZTI 329-346., 2002
Tari Lujza: *Népzenekutatás intézményes keretek között: az első évek és a korabeli szaksajtó, Zenetudományi Dolgozatok I. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. MTA ZTI 187-210., 2003
Tari Lujza: Bevezető, a kották lejegyzése, korrigálása, Kóka Rozália Hadikfalvi betlehemes c. könyvéhez Fekete Sas Kiadó Bevezető: 5-12., 2002
Tari Lujza: A Rákóczi-nótától a Rákóczi dallamkörig: II. Rákóczi Ferenc emlékezete a népzenében, Palócföld: Rákóczi különszám XLIX. 623-632.9, 2003
Tari Lujza: Papers of International Conference of Honour of 100th Birthday of Benjamin Rajeczky, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungariae. Redigit József Ujfalussy., 2003
Tari Lujza: A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Válogatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Tari Lujza., Gyurcsó István Alapítvány könyvek 32. Dunaszerdahely, 2004
Tari Lujza: „A szerelem betege” és a „Bagoly asszonyka zoborvidéki ballada Kodály gyűjtésétől napjainkig., Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. I. Szerk. Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona – Landgraf Ildikó – Mikos Éva. Budapest. L’Harmattan 149-166., 2004
Tari Lujza: *When did Globalisation really start?, In: Vereintes Europa – Vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. United Europe – United Music? Diversity and Dimensions in Central and Southeastern Europe. Hrg./Ed. Bruno B. Reuer in Zusammenarbeit mit Svanibor Pettan und Lujza Tari Weidler Buchverlag, 163-170., 2004
Tari Lujza: Vereintes Europa – Vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. United Europe – United Music? Diversity and Dimensions in Central and Southeastern Europe. Hrg./Ed. Bruno B. Reuer in Zusammenarbeit mit Svanibor Pettan und Lujza Tari., Weidler Buchverlag. Berlin (p. 304.), 2004
Tari Lujza: Népzenetudományi konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportja alapításának ötvenedik évfordulóján (Budapest, 2003. november 6-7.), Néprajzi Hírek. A Magyar Néprajzi Társaság Tájékoztatója Szerk. Hála József 33. évf. 2004/1-2. 19-23., 2004
Tari Lujza: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje. Szerkesztette Domokos Mária-Németh István. Hungaroton Classic – MTA Zenetudományi Intézet (Budapest, 2004 HCD 1818264-67), Honismeret Szerk. Halász Péter. XXXII. évf. 2004/6. 120-121., 2004
Tari Lujza: Folk Song Tradition, Revival and Re-Creation. Edited by Ian Russel and David Atkinson. In: The Elphinstone Institute Occassional Publications 3 General Editor – Ian Russel, The Elphinstone Institute University of Aberdeen, 2004. (555. pp.), Studia musicologica 45/3-4. 2004. 469-474., 2004
Tari Lujza: Szabó Csaba: Adalékok a népzene-prozódia kérdéséhez (Genius Savariensis Alapítvány Szombathely, 2003.), A Kodály Kodály Társaság Hírei XXIV. évf. 2004/2 43-46., 2004
Tari Lujza: Totenmelodien und Trauermärsche: Die Instrumentalmusik in der ungarischen Totenzeremonie, Studia Musicologica 47/1. 111-126., 200
Tari Lujza: A bukovinai székely betlehemes, Arcanum-Európai Folklór Intézet, 2006
Tari Lujza: Bartók's Collection of Hungarian Instrumental Folk Music and its System, Studia Musicologica 47/2 141-166., 2006
Tari Lujza: Antal Molnár, a Hungarian musician, as ethnomusicologist., Jahrbuch der Österreichischen Volksliedwerkes, 2005
vissza »