Nagyenergiájú sugárzással iniciált polimerizáció kinetikai együtthatóinak meghatározása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37363
típus K
Vezető kutató Takács Erzsébet
magyar cím Nagyenergiájú sugárzással iniciált polimerizáció kinetikai együtthatóinak meghatározása
Angol cím Determination of the kinetic parameters of high energy radition initiated polymerization
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Izotópkutató Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont)
résztvevők Dajka Katalin
Földváry Csilla Magdolna
Hargittai Péter
Kovács András
Sáfrány Ágnes
Wojnárovits László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Polimerizációkinetikai kutatások Ciklohexános monomer oldatokban meghatároztuk a lánczáródás sebességi együtthatóját, valamint megállapítottuk, hogy a polimerizáció sebessége csaknem lineárisan nő az akrilsav-észter észter csoportjának szénatom számával. Vizes monomer oldatban végzett vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a H-atom a közel 20 megvizsgált monomer esetében a kettőskötésre addícionál, s a keletkező köztitermék alfa-karboxi-alkil típusú gyök. Meghatároztuk a H-atom addíció sebességi együtthatóit. 2. Textil színezékek nagyenergiájú sugárzásos degradációja Vizes színezékoldatokat különböző dózissal besugározva megállapítottuk, hogy a vegyület elszíntelenedése már igen kis dózisnál bekövetkezik. Ez igen fontos az ipari alkalmazás gazdaságossága szempontjából. Az impulzusradiolízis kísérletek során, megállapítottuk, hogy a H-atom, az OH gyök és a eaq- hasonló mechanizmus szerint reagál az általunk vizsgált azo-színezékkel. 3. Cellulóz sugárzásos módosítása A cellulóz I – II átalakításhoz használt NaOH koncentráció sugárzásos előkezeléssel csökkenthető, növelve a folyamat gazdaságosságát, emellett csökkentve a szennyvízterhelést. Különböző monomerekkel ojtva a cellulózt, vízfelvevő képességét sikerült módosítani. Az ojtáshoz alkalmazott sugárkezelés a cellulóz polimerizációfokát csökkentette, szakító szilárdsága azonban nem változott jelentősen és a SEM felvételek sem mutattak ki károsodást.
kutatási eredmények (angolul)
1. Polymerization kinetics In cyclohexane solution of the monomers the rate coefficients of termination were determined. The polymerization rate was found to increase almost linearly with the C atom number of the ester group of the acrylic acid esters. In aqueous monomer solutions H atom intermediate of water radiolysis was found to react with the double bond of the monomers investigated forming alpha-carboxyalkyl radical. The rate coefficients of the H atom addition were determined. 2. High-energy irradiation induced degradation of textile dyes The decoloration of textile dyes was found to occur at very low doses in aqueous solution: this is both of theoretical and of practical importance. Based on pulse radiolysis experiments, H atom, OH radical and solvated electron were found to react with the dyes investigated with the same mechanism. 3. Radiation induced modification of cellulose The transformation of the crystalline structure from cellulose I to cellulose II by NaOH treatment was observed to occur at lower alkaline concentration when irradiation pretreatment was applied. Radiation initiated grafting of different monomers onto cellulose samples modified their swelling in water. The degree of polymerization decreased upon irradiation but neither the SEM pictures, nor the tensile strength measurements of the irradiated samples indicated considerable deterioration as compared to the unirradiated ones.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/182/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács, E.: Wastewater treatment in Hungary, Report of the 1st RCM on Remediation of Polluted Waters and Wastewater by Radiation Processing, Lisbon, Portugal, 15-18 October, 2002. I, 2003
Wojnárovits, L., Pálfi, T., Takács, E.,: Kinetics and mechanism of azo dye destruction in Advanced Oxidation Processes, Közlésre beküldve: Radiat. Phys. Chem., 2007
Földváry Cs., Takács E., Wojnárovits L., Hargittai P., Borsa J., Sajo I.: A gammasugárzás és a lúgos kezelés kombinációjának hatása pamutcellulózra, Magy. Kém. Folyóirat 108, 409-412, 2003
Borsa, J., Tóth, T., Takács, E., Hargittai, P.: Radiation modification of swollen and chemically modified cellulose, Radiat. Phys. Chem. 67, 509-512, 2003
Tóth, T., Borsa, J., Takács, E.: Effect of preswelling on radiation degradation of cotton cellulose, Radiat. Phys. Chem. 67, 513-515, 2003
Földváry, Cs.M., Takács, E., Wojnárovits, L.: Effect of high-energy radiation and alkali treatment on the properties of cellulose, Radiat. Phys. Chem. 67, 505-508, 2003
Takács, E.: High-energy radiation treatment of textile dye containing wastewater, Report of the 2nd RCM on Remediation of Polluted Waters and Wastewater by Radiation Processing, Warsaw, Poland, 13-18 June 2004, 2004
Wojnárovits, L., Pálfi, T., Takács, E.: Radiation degradation of textile dyes in aqueous solution, Proceedings of the Trombay Symposium on Radiation Chemistry and Photochemistry, Mumbai, India. Preprint Vol. I. 140-144., 2004
ªolpan, D, Güven, O., Takács, E., Wojnárovits, L., Dajka, K.: High-energy irradiation treatment of aqueous solutions of azo dyes: steady state gamma radiolysis experiments, Radiat. Phys. Chem. 67, 531-534, 2003
Wojnárovits, L. Pálfi, T., Takács, E.,: Radiolysis of azo dyes in aqueous solution: Apollofix-Red, Res. Chem. Intermed. 31, 679-690, 2005
Takács, E., Wojnárovits, L,Borsa, J., Papp, J., Hargittai, P., Korecz, L.,: Modification of cotton-cellulose by preirradiation grafting, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., B, 236, 259-265, 2005
Wojnárovits, L., Takács, E., Dajka, K., Emmi, S.S., Russo, M., D'Angelantonio, M.: Re-evaluation of the rate coefficient for the H atom reaction with tert-butanol in aqueous solution, Radiat. Phys. Chem. 69, 217-219, 2004
Wojnárovits, L., Takács, E., Dajka, K., Emmi, S.S., Russo, M., D\'Angelantonio, M.: Rate coefficient for the H atom reaction with acrylate monomers in aqueous solution, Tetrahedron, 59, 8353-8358, 2003
Dajka, K., Takács, E., ªolpan, D., Wojnárovits, L., Güven, O.: High-energy irradiation treatment of aqueous solutions of C.I. Reactive Black 5 azo dye: pulse radiolysis experiments, Radiat. Phys. Chem. 67, 535-538, 2003
Wojnárovits, L. Pálfi, T., Takács, E., Emmi, S.S.: Reactivity differences of hydroxyl radicals and hydrated electrons in destructing azo dyes, Radiat. Phys. Chem. 74, 239-246, 2005
Wojnárovits, L., Takács, E., Emmi, S.S.: Reaction of 2-hydroxy-2-propyl radical with acrylate type molecules in aqueous solution: radical addition or electron transfer, Közlésre elfogadva: Chemical Physics, 2006
Pálfi, T., Takács, E., Wojnárovits, L.,: Degradation of H-acid and its derivative in aqueous solution by high energy irradiation, Közlésre beküldve: Water Research, 2007
vissza »