The investigation of sodium accumulation by mineralogical experiments for the study of salinization and alkalinization in soils  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37364
Type K
Principal investigator Szendrei, Géza
Title in Hungarian A nátriumfelhalmozódás vizsgálata a szikesedés szempontjából ásványtani modell kísérletekkel
Title in English The investigation of sodium accumulation by mineralogical experiments for the study of salinization and alkalinization in soils
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Ásvány és Kőzettár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Tóth, Tibor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.392
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szikes talajok meghatározó folyamata a nátrium-felhalmozódás, ahol nátriumionok eredetének egyik lehetséges magyarázata a kőzetek mállása. A hazai jellemző szikes területek alatti talajvizek feltételezhető utánpótlási területein (pl. az Északi-középhg., illetve az Alföld, valamint Velencei-hg. és Sopron-kőszegi hg.,) előforduló leggyakoribb kőzetekkel mállasztási kísérleteket végeztünk (három savas és részben egy lúgos kivonószerrel). A legtöbb nátriumtartalom a bazaltból, valamint az andezitekből oldódott ki, ami növelheti e területeken (pl. Északi-középhg-ben) a talajvíz nátriumtartalmát. A hegységi többi és különösen az Alföld leggyakoribb kőzeteinél e hatással jóval kisebb mértékben lehet számolni. A szikes talajokban a nátriumdúsulás egyik alapvető formája a sók felhalmozódása. Felszíni sókivirágzásos helyeken talajvízmintákat vettünk, amelyekből részmintákat klímakamrában a hazai, nyári, meleg időszakokra jellemző hőmérséklet és relatív páratartalom értékeknél bepároltuk és meghatároztuk a képződő sóásványokat. A sóásványok az időjárási tényezőkkel (hőmérséklet, relatív páratartalom) kevésbé, a talajvíz-talajoldat összetételével azonban egyértelmű összefüggést mutattak. A talajvíz összetételének nátriumionok dominanciája melletti változatosságát a képződött sóásványok milyensége jelzi. Egyes sóásványok előfordulása a talajfelszínen pedig a talajvíz-talajoldat és az egyéb talajásványok kölcsönhatásának (pl. egyes ionok ismételt oldódásának) következménye.
Results in English
The decisive process in the formation of salt-affected soils is the sodium accumulation. A possible origin of sodium ions is the weathering of rocks in the environment. Weathering experiments (with three kinds of acid and one kind of alkaline) were carried out on the most common rocks in the recharge areas of groundwaters of characteristic salt-affected areas (North Hungarian Mountains, Lowland, Velencei and Sopron-Kőszeg Mountains). Most sodium content was dissolved from basalt and andezites and contributes to the sodium concentrations of groundwaters (e.g. in the North Hungarian Mountains). This contribution of weathering of other rocks sampled in the mountains and especially the most common sediments of the Lowland is much less. One of the principal ways of sodium accumulations in salt-affected soils is crystallization of salt (minerals). Groundwaters were sampled in sites with surface efflorescences, and aliquots were evaporated in an environmental chamber with parameters (temperature and relatíve humidity) characteristic to weather conditions of hot summer periods. There was barely any relationship between the occurrences of salt minerals and weather parameters, but clear one was found between the occurrences of salt minerals and the composition of groundwaters. The occurrences of some minerals in surface efflorescences are due to solid-liquid phase interactions in soils e. g. the repeated solution of some ions.
Full text http://real.mtak.hu/183/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Tibor és Kuti László: A talaj sótartalom-változás tényezői a kiskunsági Apajon, Talaj és környezet. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ. Debrecen. p. 106-116, 2002
Szendrei Géza, Tóth Tibor, Kovács-Pálffy Péter, Sajó István és Kovács Árpád:: A talajfelszíni sókivirágzások elterjedése Magyarországon, Topographia Mineralogica Hungariae, IX: 61-77, 2006
Szendrei Géza: A talajfelszíni kivirágzások sóásványairól világszerte publikált adatok összegzése és értékelése, Topographia Mineralogica Hungariae, IX: 21-31, 2006
T. Tóth, D. Kovács, L. Kuti, I. Fórizs, S. Kabos, A. Douaik.: Factors affecting soil salinization in a sodic grassland, Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and environmental quality. Ghent. ISBN 90-5989-097-3, 2005
Tóth, T., Fórizs, I., Kuti, L., Wardell, J. L.: Data on the elements of carbon cycle in a Solonetz and Solonchak soil, Cereal Research Communications, 33 (1): 133-136, 2005
Tóth Tibor és Szendrei Géza: A sókivirágzások elterjedésének és képződésének összefüggése a környezeti és ezen belül a talajtani tényezőkkel, Topographia Mineralogica Hungariae, IX: 79-90, 2006
Szendrei Géza és Szakáll Sándor:: A talajfelszínen előforduló sókivirágzásokkal kapcsolatos ismeretek Magyarországon 1998-ig, Topographia Mineralogica Hungariae, IX: 33-46, 2006
Szendrei, G., Tóth, T., Szakáll, S., Kovács-Pálffy, P. and Sajó, I.: Salt minerals in efflorescences on soil surfaces of Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 5:.115, 2006
Tóth Tibor és Szendrei Géza:: A hazai szikes talajok és a szikesedés, valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése, Topographia Mineralogica Hungariae, IX: 7-20, 2006
Jozefaciuk, G., Tóth, T., Szendrei, G.: Surface and micropore properties of saline soil profiles, Geoderma, 135: 1-15, 2006
Back »