Thr Multinationals and their social, economic and political effects in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37368
Type K
Principal investigator Szalai, Erzsébet
Title in Hungarian A multinacionális vállalatok, valamint társadalmi, gazdasági és politikai kisugárzásuk Magyarországon
Title in English Thr Multinationals and their social, economic and political effects in Hungary
Panel Society
Department or equivalent Center for Social Sciences
Participants Csókay, Ákos
Gyulavári, Ágnes
Kristóf, Luca
Melles, Ágnes
Neumann, László
Pitti, Zoltán
Ságvári, Bence
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Legfontosabb megállapításunk egyrészt az, hogy a magyar gazdaság és társadalom a multinacionális vállalatok erős beépülésének következtében igen nagymértékben kiszolgáltatottá vált a világgazdaságban bekövetkező ciklikus vagy éppen kiszámíthatatlan mozgásoknak. Másrészt az utóbbi évek fejleménye, hogy az olcsó, képzetlen munkaerőt kihasználó, exportra termelő vállalatok ideje lassan leáldozik Magyarországon. Ez azzal is jár, hogy a foglalkoztatottak egy jelentős csoportja talán végleg alkalmatlannak fog bizonyulni a munkaerőpiacon. Végül: mára elhalványodni látszanak a hazai multinacionális vállalatok és a hazai (magyar) nagyvállalkozói körök egyébként markáns érdekellentétei. Közös érdekük - legalábbis rövid távon - a munkaerő árának leszorítása és a közszféra visszaszorítása.
Results in English
Our most important finding is that the Hungarian economy and society have become exposed to a great extent to the cyclic or even unpredictable movements taking place in world economy because of the strong and consolidated presence of the multinational companies. On the other hand it is the development of recent years that the time of companies utilising cheap and unqualified labour and producing for exports is slowly coming to an end in Hungary. Its consequence is that a significant group of employees may prove to be finally unsuited for the labour market. Finally: by now the otherwise marked conflicts of interests of the multinational companies in the country and the circles of big local (Hungarian) entrepreneurs seem to fade. Their common interest is, at least in the short term, to push lower the cost of labour and to push back the public sphere.
Full text http://real.mtak.hu/184/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szalai Erzsébet: Elitek, állam és társadalom Magyarországon, Kritika 2003. április, 2-5. old., 2003
Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus intézményesülése - és válsága, Kritika 2004. április 2-6. old., 2004
Szalai Erzsébet: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság, Kritika, 2004. szeptember 2-6. old., 2004
Csókay Ákos - Ságvári Bence: Megszoksz, vagy megszöksz. Multinacionális vállalatok Magyarországon. Globális üzlet lokális környezetben, leadás elött a Közgazdasági Szemlébe, 2005
Szalai Erzsébet: Gazdasági és politikai hatalom a magyarországi újkapitalizmusban, Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede. Tanulmányok. Szerk: Bayer József-Kovách Imre. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 197-222., 2005
Szalai Erzsébet: A kormányváltás politikai gazdaságtana, Kritika, 2005
Ságvári Bence: Gazdaság, állam és politika. A magyarországi multinacionális vállalatok érdekérvényesítő tevékenysége, Kritika, 2006
Szalai Erzsébet: Tőke-munka viszony és hatalmi szerkezet a magyarországi újkapitalizmusban, Kovách Imre és Kuczi Tibor által szerkesztett kötet a Napvilág Kiadó kiadásában, 2006
Back »