A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37399
típus K
Vezető kutató Valuch Tibor
magyar cím A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében
Angol cím A history of everyday life in Hungary after the Second World War period
zsűri Történelem
Kutatóhely 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
résztvevők Völgyesi Zoltán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során előtérbe helyeztük a hétköznapi élet forrásainak a feltárását.A forrásfeltáró munka két alapirányát a tárgyi kultúra vizsgálatát elősegítő hagyatéki leltárak képezték. Ezek segítségével családtörténeti adatlapokat állítottunk össze. A kutatás időszakában több mint háromszázötven ilyen hagyatéki, illetve családtörténeti dokumentációt gyűjtöttünk össze. A másik alapkutatászi irány a mindennapi élet makro feltételeit jelentő fogyasztással, áruellátással kapcsolatos dokumentumok összegyűjtése és feldolgozása volt. Ennek keretében kiterjedt kutatásokat folytattunk az országos és a vidéki levéltárakban. (MOL, Budapest Főváros Levéltára, Nyíregyháza, Gyula, Kaposvár, Debrecen, Pécs). Ugyancsak kiemelten kezeltük a 2002-2005 közötti időszakban az életmódtörténeti fotóadatbázis kialakítását. Ennek keretében 85 CD-n mintegy három és félezer fotót rögzítettünk elektronikus formában és tematikus rendben. A kutatás során egyaránt éltünk a mikro és makrotörténeti kutatás és elemzés módszereivel. Vizsgáltuk a mindennapi élet meghatározó folyamatait, az átalakulásokat, változásokat befolyásoló tényezőket. Kutatási eredményeinket 2 monográfiában, 14 tanulmányban és 9 előadásban tettük közzé az elmúlt évek során.
kutatási eredmények (angolul)
In the last four years we focused on analysing of different types of everyday life sources. We tired to find the exact sources of the changes of Hungarian material culture in the second half of 20th century. We collected 350 family life stories. The second important part of our researching was the collecting of macro level sources of everyday life. We worked in different arcihe in Hungary from 2002 to 2005 / for example Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Kaposvár, Gyula, Salgótarján) We have used diffreenc research methodology; macro- and micro analyses. We have published the results of our researching in 2 monographs, 14 papers and essays and 9 lectures
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/193/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig, Bp. 2004 Corvina-1956-os Intezet, 2004
Valuch Tibor:: „A közellátás helyzete az utóbbi időben romlott.” Az élelmiszer-ellátás és a táplálkozás néhány jellegzetessége Magyarországon az 1950-es években., In. Rainer M. János-Standeisky Éva (szerk.): Magyarország a jelenkorban – Évkönyv 2004., 2004
Valuch Tibor: \"Rántott leves, cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi\" - a táplálkozás változásainak néhány jellegzetessége magyarországon 1945 után., A Hajnal István Kör fogyasztástörténeti konferenciája. Pápa, 2004. aug. 25-27., 2004
Valuch Tibor: The Changes of Everyday Life in Hungary after 1945, The Political Rule and Social Self-Organisation in the Transitions in the Central East Europe after the Second World War., 2004
Valuch Tibor: A hétköznapi élet Kádár János korában, Corvina Kiadó, 2006
Valuch Tibor: A paraszti társadalom és életmódjának változásai Magyarországon 1945 után., Szabadtéri Néprajzi Műhely, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 2004. november 22., 2004
Valuch Tibor:: A hosszú háztól a kockaházig. A lakásviszonyok változásai a magyar falvakban, In. Rainer M. János (szerk.) „Hatvanas évek” Magyarországon. 1956-os Intézet 386-408. old., 2004
Völgyesi Zoltán: A lakásviszonyok változása Hajdúnánáson, kézirat, 2004
Valuch Tibor-Völgyesi Zoltán: A hétköznapi élet kutatása, 1956-os Intezet, 2002
Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig, Évkönyv 2002, 52-75. o, 2002
Valuch Tibor: Változó idők, változó szokások, Romsics I.-Ormos M. szerk. Tanulmányok.., 282-295. o, 2003
Valuch Tibor: Divatosan és jól öltözötten, Korall, 10. sz. 72-95. o, 2002
V0lgyesi Zoltan: A kisvarosi elit és az életmódváltozások, Kut múhelytan. 1956üos Int., 2002
Valuch Tibor: A "gulyáskommunizmus", Osiris, 2002
Valuch Tibor: "Községünkben nagy előrehaladást értünk el a szocializmus építése terén, Múlt századi hétköznapok - 1956-os Intézet, 129-176. o, 2003
Valuch Tibor: A bőséges Ínségtől az ínséges bőségig, Évkönyv - 1956-os Intézet, 51-78. o, 2003
Valuch Tibor: Hétköznapok, kreativítás, alkalmazkodóképesség a XX. századi Magyarországon, OM, 17-28. o, 2003
Völgyesi Zoltán: Transformation the way of life of the local élite in agraian town in the Hungarian Plain, ESRS Conference, Sligo, 2003
Völgyesi Zoltán: Transformation the way of life of the local élite in agraian town in the Hungarian Plain, ESRS Conference, Sligo, 2003
Valuch Tibor: The activity structure, income and consumption in Hungarian villages in the collectivization period, ESRS Conference, Sligo, 2003
Valuch Tibor: A hétköznapi élet kutatásának néhány kérdése a XX. száad második felében, Pécs, Paranya Megyei Levéltár, 2003
Valuch Tibor: Az életkörülmények és a mentalitás változásai a magyar falvakban a hatvanas években, Budapest, 1956-os Intézet konferenciája, 2003
Valuch Tibor: Az életkörülmények és a mentalitás változásai a magyar falvakban a hatvanas években, Budapest, 1956-os Intézet konferenciája, 2003
Valuch Tibor: From long house to square. Changing village living conditions in Sixties Hungary, University of Trondheim-1956 Institute, 2005
Valuch Tibor: Cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi – az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások, Műhely,2005/1. sz. 63-72.o., 2005
vissza »