Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás-kettős identitás összehasonlító vizsgálata a magyarországi német, horvát, szerb, szlovák és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakron dimenzióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37400
típus K
Vezető kutató Bindorffer Györgyi
magyar cím Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás-kettős identitás összehasonlító vizsgálata a magyarországi német, horvát, szerb, szlovák és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakron dimenzióban
Angol cím Assimilation language use, identify- Double identy, comparative Research amorig the German, Croatina, Serb, Slovak & Sloven minorities in Hungary in synchron and diacron perspective
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
résztvevők Horváth Sándor
Janek István
Krékity Tamás
Mukicsné Kozár Mária
Szabó Orsolya
Tolnai Mirjana
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a kisebbségi nyelvet még beszélő, de a közösségek zártságának felbomlása miatt asszimilálódott településeken kutattuk a kettős identitást. A vizsgált öt kisebbség esetében mindenütt jelen van a kettős identitás, de nem egyformán zajlanak le az identitásalakulás és az asszimiláció-disszimiláció folyamatai, más hatásokra érzékenyek és sajátos egyéni módon élik meg magyarországi életüket. Másként érzékelik a magyar nemzetet, és másként vázolják fel hazaképüket, ebből következően identitások struktúrája sem azonos. Az önkormányzatok mindegyik kisebbségnél jelentős identitáserősítő szerepet töltenek be, amire ráépül a kultúra megőrzésének elkötelezett szándéka. A nyelvi asszimiláció miatt az anyanyelv az etnikai identitásban mindenütt jelentőségét veszti. Ezt pótolja a kultúra területén a népi hagyományok őrzésében és ápolásában manifesztálódó etnikai identitás. Az identitásőrzésnek ez a formája minden generációban, de leginkább a fiatalabbaknál vehető számításba; esetükben a hagyományok már csak a színpadon előadva élhetők meg; a nyelvtanulás, és a múltra való emlékezés pedig a nemzetségi iskolákban, már ahol van, iskolai tananyaggá vált. Az tapasztaltuk, hogy a kettős identitás konstrukciója a tényszerűen tapasztalható asszimiláció és a nemzeti szocializáció ellenére az etnikai identitás fontossága felé billen el. A fiatalabb generációknál ez az identitás új táptalajon új gyökereket hajtva igyekszik szervesülni.
kutatási eredmények (angolul)
We researched the double identity on settlements where the mother tongue of the minorities was still spoken but because of modernization population was assimilated. Among the five minorities the double identity is all over present but formation of identity and processes of assimilation-dissimilation are different; minorities are sensitive to other impacts and experience their life in Hungary on different ways. They apprehend the Hungarian nation differently, and imagine their home other way; so the structure of their identity is not the same. Minority self-governances have an important role in strengthening the identity and form a base for preserving the culture. Because of assimilation of language mother tongue looses its importance. This loss will be compensated by an ethnic identity manifested through preserving the ethnic culture and traditions. This form of representing ethnic identity can be observed in all generations, but is most striking in the younger ones, where ethnic identity can be represented only by performing traditions on the stage. Mother tongue and remembering the past, i.e. the history of the minorities will be taught at school, where it could have been organized at all. We have experienced that in the construction of the double identity, in spite of assimilation and national socialization, ethnic identity is more important. This identity strives to form an integral and organic part in the whole identity construction based on new foundations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/194/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bindorffer Györgyi: ''nem tudok jól magyarul, de magyar vagyok, mert ez az én hazám'', Kisebbségkutatás 4:554-560, 2004
Szabó Orsolya: ''csévi ember cséviül beszéljen, és akkor azt meg lehet érteni'' - Piliscsév: egy szlovák faluegykor és ma, Kisebbségkutatás 2: 194-205, 2005
Sólyom Barbara: A pomázi szerbek identitása, kiadás alatt, In Bindorffer Gy. (szerk.) Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata öt magyarországi kisebbségnél, 2006
Kozár Mária: „Sem okosak, sem gazdagok” A magyarországi szlovének identitása, kiadás alatt, Bindorffer Gy. szerk. Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata öt magyarországi kisebbségnél, 2006
Horváth Sándor: A magyarországi (grádistyei) horvát kisebbség identitásmintái, kiadás alatt, Bindorffer Gy. szerk. Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata öt magyarországi kisebbségnél, 2006
Györgyi-Elisabeth Bindorffer: Pridruzitev Evropi: stare in nove identitete madzarskih Nemcev, Borec LVI 57-68, 2004
Bindorffer, Györgyi: Hungarian Germans.Identity questions: past and present, Ethnologia Balcanica 8:115-128, 2004
Bindorffer, Gy.E.: Geschichte, Kultur und Politik im Leben der Ungarndeutschen, közlésre elfogadva. In: Hanns Haas und Ewald Hiebl (Hrsg.): Politik und Lebensfeld, 2006
Szabó Orsolya: Dvojitá identita budape¹tianskych Slovákov. Kto je budape¹tiansky Slovák a ako sa identifikuje?, megjelenés alatt Uhrin E. (szerk.) A magyarországi szlovákok történelme, nyelve és kultúrája, 2006
Bindorffer Gy.: Asszimilációs foyamatok Csolnokon, Kisebbségkutatás 2: 160-170, 2005
Mukicné Kozár Mária: A magyarországi szlovének asszimilációja az 1980-as évektől napjainkig, Kisebbségkutatás 2:171-180, 2005
Horváth Sándor: A grádistyei horvátok XVI-XX. századi asszimilációjának példái, Kisebbségkutatás 2:181-193., 2005
Bindorffer Györgyi: Asszimilációs minták Véménden, kiadás alatt, Papp R./Prónai Cs. (szerk.) Boglár Lajos emlékkönyv, 2006
Mukicné Kozár Mária: A magyarországi szlovének asszimilációja a történelem folyamán, közlére elfogadva Szombathelyi Savaria Múzeum Évkönyve, 2005
Szabó Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei, kiadás alatt, In Bindorffer Gy. (szerk.) Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata öt magyarországi kisebbségnél, 2006
Szabó Orsolya: „…És vége is, mert többen nincsenek.”A pesti szlovák evangélikusok egykor és ma, kiadás alatt, In Papp. R./Prónai Cs. (szerk.) Boglár Lajos emlékkönyv, 2006
Szabó Orsolya: Problém dvojjazyènosti a dvojitej identity Slovákov v Maïarsku v zrkadle ¹tatistických údajov., In: Uhrin Erzsébet–Zsilák Mária (szerk.): Slovenèina v men¹inovom prostredí, Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 392-407., 2004
Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovák kisebbség identitása, Pro Minoritate no, 1, megjelenés alatt, 2006
Bindorffer Györgyi: A kettős identitás struktúrái a magyarországi németeknél - Csolnokon és Véménden, kiadás alatt, Bindorffer Gy. szerk. Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata öt magyarországi kisebbségnél, 2006
vissza »