Tudománytörténeti alapkutatások az állatorvostudomány magyarországi története témaköréből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37404
típus K
Vezető kutató Karasszon Dénes
magyar cím Tudománytörténeti alapkutatások az állatorvostudomány magyarországi története témaköréből
Angol cím Researches in the field of history of vaterinary medicine in Hungary
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk négy esztendeje alatt a magyar állatorvoslás kultúrtörténetét állítottuk össze, a kezdetektől a hazai állatorvosi felsőoktatás megindulásáig. Ennek az anyagnak a feldolgozásához széles körű levéltári és könyvtári forráskutatásra volt szükség, hogy a korai nyelvemlékektől elindulva a régi magyarországi és külföldi, magyar vonatkozású nyomtatványokon át a jelentős fordításokat és hazai szakcikkeket, valamint szakkönyveket feldolgozva eljussunk a kiemelkedő személyiségekre vonatkozó biográfiák összegzéséig. Kutatásunkat két kötetben összegeztük, az első a kultúrtörténet korszakok szerinti elemzését tartalmazza a megfelelő magyarázó jegyzetekkel, s ez a kötet kitér az állatorvostörténet-írás kiemelkedő személyiségei munkásságának bemutatására is. A második kötet az állatorvostörténet-írás szemszögéből tekinti át az egyes szakterületek forrásait, a nagy egységekhez összegző tanulmányokat ad, majd magukat az alapműveket és a legfontosabb szakcikkeket összegzi. A kötet különös értéke, hogy szakmutatója segítségével mindenki biztonságosan el tud igazodni a kötet címében jelzett témakörben. Száz esztendővel ezelőtt készült az utolsó olyan nagy monográfia, amely kitért e szakma könyvészeti alapjaira is, így komoly hiányt sikerült pótolnunk az új monográfiával. A kötetben feldolgozott művek esetében figyelemmel voltunk a Nemzeti Könyvtár címleírási szabványaira is, szakmai mutatónk pedig a nemzetközi szabványoknak megfelelően készült.
kutatási eredmények (angolul)
This collection – containing the cultural history and bibliography of the Hungarian veterinary medical historiography from the beginning to 1944 – is the product of our four years research work.The elaboration required the source material researches in archives in libraries. Only in this way was possible to achive our purpose: the collection of the Hungarian and related foreign and/or translated literary relics of this discipline. – The result of our research work is summarized in two volumes: the first contains the epochal analysis of the cultural history of Hungarian Veterinary Medicine, completed with annotations, the second one presents the repertory of articles, synthetising special branches and the most important themes. In order to the authenticity and occuracy the standard headlines of the Hungarian National Library was always considered. The professional index was prepared according to the international standard. Special value of the 2nd volume is the alphabetic index of names and technical terms of the Hungarian veterinary medical historiography. We are convinced that our composition – which is unique in it’s kind - will be a useful moreover indispensable aid for researchers of the veterinary medical history.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/196/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karasszon D: Place, role and importance of veterinary history in the history of science, culture and arts., In: Diner, F. (ed.): Veterinary Medicine Historical Approach. Bp., 2002. pp. 11-25., 2002
Karasszon D: Antecendents, beginning and development of veterinary education in Hungary, Diner, F. (ed.):: Veterinary Medicine Historical Approach. 2002. 213-217., 2002
Karasszon D: Aujeszky Aladár (1869–1933)., In: Kapronczay Károly – Vizi E. Szilveszter (szerk.): Híres magyar orvosok. 3. köt. Bp., 2002. Galenus. pp. 95-99., 2002
Karasszon D: Babonás-mágikus eszmék az élettudományok történetében, Iskolakultúra 12: 2002: 4. pp. 102-106., 2002
Karasszon D: Rátz István (1860–1917)., In: Kapronczay Károly – Vizi E. Szilveszter (szerk.): Híres magyar orvosok. 4. köt. Bp., 2003. Galenus. pp. 51-56., 2003
Karasszon D: Hermeneutikai problémák az orvostörténelmi kutatásban., In: Ditor ut ditem. Bp., 2003. SOMKL-MATI-Semmelweis Egyetem. pp. 263-268., 2003
Karasszon D: Magyarország járványtörténete., In: Magyar katolikus lexikon. 8. köt. Bp., 2003. Szent István Társulat. pp. 464-472., 2003
Karasszon D: Schick Béla helye az immunológia történetében., Orvosi Hetilap 144: 2003: 22. pp. 1095-1097., 2003
Karasszon D: Marek József, Bp., 2003. OPKM. 65, XL p., 2003
Karasszon D; Sternegg M; Zlinszky J: Billroth műtőjétől az Erzsébet kórház igazgatói székéig. Dr. Janny Gyula 1842–1916., Bp., 2004. Szent István Társulat. 197 p., 2004
Karasszon D.: Az orvostörténész Elekes György emlékezete., In: Zempléni Múzsa 5 (2005) No. 1. pp. 39–42., 2005
Karasszon D.: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. I. köt., Piliscsaba, MATI. 231 p., 2005
Karasszon D.: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. II. köt., Piliscsaba, MATI. 207 p. (Sajtó alatt), 2005
Karasszon D.: Állattan, állatorvoslás, In: Pannóniai Féniksz. Szerk.: Stemler Á., Gazda I. Bp., OSZK – MTA. pp. 256–264., 2005
Karasszon D.: Az európai orvosi oktatás történetéből. (Ism.), In: Valóság 48 (2005) No. 8. pp. 110–111., 2005
Karasszon D.: Hőgyes Endre., In: Nemzeti évfordulóink 2006. Bp., 2005. Balassi Bálint Intézet. p. 27., 2005
vissza »