Recens folyóvízi felszínformáló folyamatok mértékének és irányának vizsgálata a Dél-Alföldön  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37414
típus F
Vezető kutató Kiss Tímea
magyar cím Recens folyóvízi felszínformáló folyamatok mértékének és irányának vizsgálata a Dél-Alföldön
Angol cím Research on the rate and intensity of recent fluvial processes on the South Great Plain
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kovács Ferenc
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.601
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hullámtéri és egyes, a mederben zajló recens folyamatok számszerűsítését tűztük ki célul, 5 kérdéscsoportot fogalmazva meg. Mintaterületül a Maros 50 km-es szakaszát, egy közép- és egy alsó-tiszai hullámtéri részt választottuk. A vizsgálatokhoz a kutatási tervben bemutatott módszereket használtuk fel. Az akkumuláció mértékét a szabályozások óta és egy-egy árvízhez kapcsolódóan vizsgáltuk. A különböző hidrológiai tulajdonságú árvizek által lerakott üledék vastagsága jelentősen eltér még ugyanazon a helyen is, akárcsak a medertől távolodva, vagy a hullámtér magasságának növekedésével. Így a hullámtér víztározó kapacitása is eltérő mértékben csökken, s ez a különbség akár egy nagyságrenddel is eltérhet. Az akkumuláció eltérő tér- és időbeli mintázata előrevetíti, hogy az esetleges szennyeződések is eltérő mértékben juthatnak ki a hullámtérre. A Maros és a Tisza szélessége az átvágások után csökkent, majd a 20. sz. elejére elérte a korábbi értékeket. A 20. század során minkét folyónál jelentős mederszűkülést mértünk, pl. a Tiszán 1929-1957 között 12 %-os szűkülést, a legintenzívebben a partbiztosított kanyaroknál. A Maros leginkább a medertágulatokban szűkült. A szélesség értékek egyre kisebb szórást mutatnak, tehát a medertágulatok felszámolódnak, üledéktároló funkciójuk lassan megszűnik. Ugyanakkor a Maroson a szigetek összterülete jelentősen növekedett. Ennek oka lehet a vegetáció üledékmegkötő hatása, egyes hidrológiai paraméterek megváltozása.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the study was to measure the rate of some geomorphological processes on floodplains and within the river-bed. Study areas were chosen on the 50 km long section of Maros and on two sites of the Middle and Lower Tisza floodplains. All methods were introduced in the project plan. Aggradation was studied (1) since the 19th c. regulation works and (2) in connection with single flood events. Its rate differs even at the same point, as it is influenced by the hydrology of the flood; but it is influenced by the distance from the channel and the relative height of the floodplain as well. Therefore, the flood conductivity reduction due to aggradation differs along the floodplain. It will also influence the spatial pattern of possible contaminations. The mean width of Tisza and Maros decreased after the regulation works, but this process terminated by the beginning of the 20th century. During the 20th c. intensive tightening was measured along both rivers, i.e. between 1929 and 1957 the Tisza became narrower by 12 %. The most intensive narrowing was detected in case of the Tisza at revetments, and at braids on the Maros. On this river width variability has been reduced, suggesting the decline of braids and their sediment storage function. At the same time the territory of islands has increased, probably due to the invasion of riparian vegetation and the alteration of some hydrological parameters.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/199/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss T; Sipos Gy; Fiala K: Recens üledékfelhalmozódás sebességének vizsgálata az Alsó-Tiszán, Vízügyi Közlemények Vol. 3. 456-472., 2002
Oroszi V; Kiss T: The analysis of sediment accumulation and silting-up of a cut-off channel on River Maros near the city of Makó, Acta Geographica Tomus XXXVIII. 27-39., 2005
Kiss T; Sándor A; Gresó Zs: Investigations on the rate of floodplain sediment accumulation in the Mártély embayment of the Lower Tisza, Acta Geographica Tomus XXXVIII. 15-27., 2005
Sipos Gy; Kiss T: Szigetképződés és fejlődés a Maros határszakaszán, Vízügyi Közlemények, 85/3. 477-498., 2003
Fiala K; Kiss T: Mederváltozások és következményeik vizsgálata az Alsó-Tiszán, A magyar földrajz kurrens eredményei (II. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa). 443-451., 2004
Kiss T; Sipos Gy; Oroszi V; Barta K: Üledék-felhalmozódás mértékének vizsgálata a Maros és az Alsó-Tisza hullámterén, A magyar földrajz kurrens eredményei (II. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa). 927-948., 2004
Sipos Gy; Kiss T: Meder és mederformák recens fejlődése a Maros magyarországi szakaszán, A magyar földrajz kurrens eredményei (II. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa). 1458-1484., 2004
Sipos Gy; Kiss T: Island development and morphological stability on the lowland reach of River Maros, Hungary, Geomorphologia Slovaca. Vol. 4/1. 52-62, 2004
Kiss T; Sipos Gy: Investigations on channel dynamics on the lowland section of River Maros, Acta Geographica Vol. 38. 1-15., 2005
Sipos Gy: Kisvizek szerepe a mederformálásban homokos medrű síksági folyószakaszon (Maros)., A Környezettudomány Elmélete és Gyakorlata Konferencia (in press), 2005
Kiss T; Sipos Gy: A Maros medermintázatának megváltozása a szabályozások hatására, A táj változásai a Kárpát-medencében: Víz a tájban. 183-190., 2004
Sipos Gy: Medermintázat és zátonyképződés homokos medrű síksági folyószakaszon )Maros 31-50 fkm), Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004
Sándor A; Kiss T;: A hullámtéri akkumuláció mértékének vizsgálata a Közép-és az Alsó-Tiszán, Hidrológiai Közlöny, 2006
Kiss T; Sipos Gy.: Braid-scale channel geometry changes in a sand-bed channel: the role of low stages, Geomorphology (reviewed), 2006
Kiss T; Sipos Gy.: Dendrológia alkalmazása a geomorfológiai kutatásokban (Dendro-geomorfológia), Földrajzi Értesítő (in print), 2006
Oroszi V; Kiss T;: Folyószabályozás hatására felgyorsult hullámtérfeltöltődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán, II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-kiadványa. 1334-1353., 2004
Oroszi V; Kiss T;: Folyószabályozás hatására felgyorsult hullámtérfeltöltődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán, II. Magyar Földrajzi Konferencia CD-kiadványa. 1334-1353., 2004
vissza »