Thelper és Tcitotoxikus lymphocyták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37430
típus K
Vezető kutató Szegedi Andrea
magyar cím Thelper és Tcitotoxikus lymphocyták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben
Angol cím The role of Thelper and Tcytotoxic lymphocytes in allergic and autoimmune skin diseases
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Aleksza Magdolna
Csípő István
Dankó Katalin
Hunyadi János
Irinyi Beatrix
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.144
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Mind a T helper, mind a T citotoxikus limfociták csoportja szubpopulációkra osztható citokin termelésük alapján (Th1/Th2, Tc1/Tc2). Számos kutatói munka és klinikai vizsgálat felveti annak lehetőségét, hogy a szubpopulációk egymáshoz viszonyított kóros aránya és citokin termelése bizonyos kórképek kialakulásában patogenetikai szerepet játszhat. Ugyanakkor ma már tudjuk, hogy nem mindig lehet éles különbségeket megállapítani a szubpopulációk eloszlásában, valamint a betegség lefolyása során is változhat ez az arány. A most befejezett OTKA pályázat során sikerült számos új adatot nyernünk, melyek segítik az atopiás dermatitis, autoimmun krónikus urticaria (ACU), psoriasis vulgaris, polymyositis, dermatomyositis és kevert kötőszövet betegség patogenezisének jobb megismerését, elsősorban a perifériás vér T limfocita szubpopulációinak, az aktivált T sejtek, a Th1/Th2 és Tc1/Tc2 sejtek arányának, valamint a szérum szolubilis citokin szintjeinek vizsgálata révén. Ugyancsak tanulmányoztuk az UV-A1 fototerápia szisztémás lupus erytematosusban szenvedő betegekre kifejtett kedvező hatásának feltételezhető immunológiai hátterét, valamint új diagnosztikai módszert dolgoztunk ki az ACU laboratóriumi diagnosztikájára. Kimutattuk, hogy autoimmun hólyagos betegségekben a P-cadherin expressziója kompenzatórikusan fokozódhat, és hogy HaCat sejtekben az adhéziós molekulák megjelenése összefüggésben állhat a protein kináz C izoformák kifejeződésével.
kutatási eredmények (angolul)
Both T helper and T cytotoxic lymphocytes can be divided into subgroups according to their cytokine production (Th1/Th2; Tc1/Tc2). Clinical investigations and basic research studies raised the possibility, that abnormality in the ratio and cytokine production of these lymphocyte subpopulations can play a role in the pathogenesis of different diseases. On the other hand, it is also known, that strict differences cannot always be observed and the proportion of these subpopulations can change during the course of the disease. In the present work the pathogenesis of atopic dermatitis, autoimmune chronic urticaria (ACU), psoriasis vulgaris, polymyositis, dermatomyositis and mixed connective tissue disease were studied and we were able to get new data on the percentage of different T lymphocyte subgroups and activated T cells in the peripheral blood, on the ratio of Th1/Th2 and Tc1/Tc2 cells and also on the serum cytokine levels. The effects of UVA1 phototherapy on the immunological laboratory parameters of patients suffering from systemic lupus erythematosus were also investigated and a new method was developed for the diagnosis of ACU. In autoimmune blistering diseases we detected compensatorical upregulation of P-cadherin, and in HaCaT cells we found correlation between the expression of different adhesion molecules and protein kinase C isoforms.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/204/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Aleksza, M., Szegedi, A., Antal-Szalmás, P., Irinyi, B., Gergely, L., Ponyi, A., Hunyadi, J., Sipka, S., Zeher, M., Szegedi, Gy., Dankó, K.: Altered cytokine expression of whole blood Thelper and Tcytotoxic lymphocytes of patients suffering from polymyositis and dermatomyositis, Annals of Rheumatic diseases, 64, 1485-1489. (Megosztott elsőszerzős közlemény), 2005
Aleksza, M., Irinyi, B., Lukács, A., Antal-Szalmás, P., Hunyadi, J., Szegedi, A: Increased frequency of intracellular IL-13 and IL-10, but not IL-4 expressing CD4+ and CD8+ peripheral T cells of patients with atopic dermatitis., Br. J. Dermatol. 147, 1135-1141, 2002
Irinyi, B., Aleksza, M., Antal-Szalmás, P., Sipka, S., Hunyadi, J., Szegedi, A.: Cytokine production of CD4+ and CD8+ peripheral T lymphocytes in patients with chronic idiopathic urticaria., Act. Derm. Vener. 82, 249-253, 2002
Szegedi, A., Irinyi, B., Hunyadi, J.: A krónikus urticaria, Bőrgyógy. Ven. Sz. 78, 3. 101-106., 2002
Bodolay, E., Aleksza, M., Antal-Szalmás, P., Végh, J., Szodoray, P., Soltész, P., Szegedi, A., Szekanecz, Z.: Serum cytokine levels, type 1 and intracellular T cell cytokine profiles in mixed connective tissue disease., J. of Rheumatology 29, 2136-2142, 2002
Irinyi, B., Aleksza, M., Antal-Szalmás, P., Sipka, S., Hunyadi, J., Szegedi, A.: Citokin szintek vizsgálata krónikus idiopátiás urticariában szenvedő betegekben, Bőrgyógy. Ven. Sz. 79, 1. 3-7., 2003
Szegedi, A., Irinyi, B., Csuth, Á., Tengely, É., Sipka, S., Hunyadi, J., Gyimesi E.: A bazofil aktivációs teszt és a hisztamin felszabadulás mérés összehasonlító vizsgálata a krónikus autoimmun urticaria diagnosztikájában, Bőrgyógy. Ven. Sz. (közlésre elküldve), 2005
Szegedi, A., Aleksza, M., Gonda, A., Irinyi, B., Sipka, S., Hunyadi, J., Antal-Szalmás, P: Elevated rate of Thelper1 (TH1) lymphocytes and serum IFN-ã levels in psoriatic patients., Immunology Letters 86, 277-280, 2003
Kovács, A., Schmidt, E., Bégány, Á., Hunyadi, J., Szegedi, A.: Immunohistochemical examination of P-cadherin in bullous and acantholytic skin diseases., Act. Derm. Vener. 83, 1-4, 2003
Aleksza, M., Szegedi, A., Antal-Szalmás, P., Sipka, S., Dankó, K.: Az intracitoplazmatikus citokinek maghatározásának klinikai jelentősége dermatomyositisben, Magyar Immunológia 3(1):40-44, 2004
Gyimesi, E., Sipka, S., Dankó, K., Kiss, E., Hídvégi, B., Gál, M., Hunyadi, J. Irinyi, B. Szegedi, A.: Basophil CD63 expression assay on highly sensitised atopic donor leukocytes- a useful method in chronic autoimmune urticaria, Br. J. Dermatol. 151, 388-396, 2004
Szegedi, A., Czifra, G., Schmidt, E., Hunyadi, J., Bíró, T.: Protein kinase C isoforms have different effect on the expression of desmoglein 1, 3 and P-cadherin in HaCaT keratinocytes, J. Invest. Dermatol (abstract), 2004
Szegedi, A., Aleksza, M., Irinyi, B., Hunyadi, J: Az atopiás dermatitis immunológiai háttere, Bőrgyógy. Ven. Sz. 80, 3. 133-137, 2004
Szegedi, A., Simics, E., Aleksza, M., Horkay, I., Gaál, K., Sipka, S., Hunyadi, J., Kiss, E.: Ultraviolet-A1 Phototherapy Modulates Th1/Th2 and Tc1/Tc2 Balance in Patients with Systemic Lupus Erythematosus, Rheumatology 44, 925-931., 2005
Szegedi, A., Irinyi, B., Gál, M., Hunyadi, J., Dankó, K., Kiss, E., Sipka, S., Gyimesi, E.: Correlation between the CD63 assay and the histamine release assay, Br. J. Dermatol. (közlésre elfogadva, megjelenés alatt), 2005
vissza »