A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37446
típus K
Vezető kutató Wiener A. Imre
magyar cím A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai
Angol cím Aspects of international and domestic criminal law in supressing corruption
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Jogtudományi Intézet
résztvevők Hollán Miklós
Ligeti Katalin
Végvári Réka
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.016
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás témájának feldolgozása a címből kitűnően kétirányú megközelítést igényelt. A nemzetközi és a hazai büntetőjogi szempontok figyelembe vétele általános kutatási módszer is lehetne, ebben az esetben azonban ezt a szemléletet jelentős történelmi tények befolyásolták. Olyan tények, amelyek alapvetően kihatottak a jogi gondolkodás változására. A nemzetközi szemlélet átlagot meghaladó jelentőségét megszabta, hogy a kutatási időszakra esett belépésünk az Európai Unióba. Emiatt az európai jogszemléletet többoldalú megközelítéssel vizsgáltuk, s ezzel lehet magyarázni, hogy látszólag a témához szorosan nem tartozó kérdések is feldolgozásra kerültek. Ezek a szélesebb körű vizsgálódások azt szolgálták, hogy a kutatásban részt vevők egyidejűleg tanulják az EURÓPAI UNIÓ kialakuló jogrendszerét, megismerjék azokat a vitákat, amelyek ennek a jogrendszernek a fejlődése során óhatatlanul felmerülnek. A hazai büntetőjogi aspektust pedig alapvetően befolyásolta és befolyásolja, hogy erre az időszakra esik a Btk. kodifikációja. Ez a kodifikáció számos területen új büntetőjogi gondolkodást igényel. A kutatás során 2 monográfia és 2 idegen nyelvű konferencia anyagát tartalmazó kötet készült el. A kutatásban résztvevők 16 magyar nyelvű és 7 idegen nyelvű tanulmányt publikáltak. Ezen kívül az idegen nyelvű konferenciák anyagát tartalmazó kötetben 12 olyan tanulmányt is publikáltunk, amelyeknek a szerzői nem voltak a kutatás résztvevői.
kutatási eredmények (angolul)
It follows from the title of the research project that the examination of the research topic involves a twofold approach. The examination of the research topic from the point of view of international and national law could be regarded as a general research method. In this case, however, this method was of particular importance due to the historic event of Hungary’s membership of the European Union. The high importance attached to the examination of the international aspects of the topic is due to the fact that Hungary joined the European Union which had significant impact on Hungarian legal thinking. This explains that several aspects which do not belong to the core of the research topic were also studied in the framework of the research project thereby allowing the participants of the research team to learn about the new European Union legal regime and to get introduced to the legal discourse framing it. Besides the international aspects of the topic the studying of the national legal framework was equally important. This is due to the fact that the codification of a new Hungarian Criminal Code is underway and this involves a new approach in criminal law thinking. There have been several publications prepared during the project: 2 pornographies and 2 volumes comprising the materials of international conferences, 16 articles in Hungarian and 7 articles in a foreign language.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/211/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
HOLLÁN MIKLÓS: Az angol vagyonelvonás vélelmei az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke tükrében, Állam és Jogtudomány, 2002. XLIII. évf. 245 – 273. o., 2002
HOLLÁN MIKLÓS: A büntetések szigorításával a szervezett bűnözés ellen,, Jogérvényesítés – jogalkalmazás (szerk.: Jakab András)., 2002
Ligeti Katalin/Wiener A. Imre: International Criminal Court – Hungarian National Implementing Legislation, Acta Juridica, 2002, 263 – 277. o., 2002
VÉGVÁRI RÉKA: Nemzetközi fellépés a korrupció ellen, Állam- és Jogtudomány , 2001. XLII. évf. 85– 121. o., (lemaradás miatt a 2001. számba került, ami 2002-ben jelent meg)., 2002
VÉGVÁRI RÉKA: Jogállam és büntetőeljárás, Állam- és Jogtudomány, 2002. XLIII. évf. 137–166. o., 2002
WIENER A. IMRE: A büntető joghatóság gyakorlása, Állam- és Jogtudomány, 2002. XLIII. évf. 177–220. o., 2002
HOLLÁN, MIKLÓS: International legal instruments directed to the fight against corruption, Young Penalist Conference on Corruption and Related Offences in International Business Relations (ed.: Katalin Ligeti).“ Working Papers No 18. MTA JI, Budapest, 2003. 17 – 64. o., 2003
HOLLÁN, MIKLÓS: Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtől, Jogelméleti Szemle, 2003/4. sz., 2003
HOLLÁN, MIKLÓS: A vagyonelvonó szankciók és a visszaható hatály tilalma az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében, Belügyi Szemle, 51. évf. 11 – 12. sz. 168 – 185. o., 2003
HOLLÁN MIKLÓS: Trilateral conference on more harmonized criminal law in the European Union (ismertetés),, Acta Iuridica, Vol. 44. Nos 3 – 4. 263 – 272. o., 2003
HOLLÁN, MIKLÓS: A bűncselekményből eredő vagyon elvonása: az angol megoldás jellegzetességei, Büntetőjogi Kodifikáció, 2003/4. 19 – 27. o., 2003
LIGETI KATALIN: : Young Penalist Conference on Corruption and Related Offences in International Business Relations,, Working Papers No 18. MTA JI, Budapest, 2003., 2003
LIGETI KATALIN: Hungarian National Report on Corruption. Corruption and related offences in international business relations, Working Papers No 18. MTA JI, Budapest, 2003., 65 – 98. o., 2003
WIENER A. IMRE: A ne bis in idem elv érvényesítéséről,, Büntetőjogi Kodifikáció, 2003/1 – 2., 62 – 68. o., 2003
WIENER A. IMRE: A gazdasági vezetőknek a beosztottak bűncselekményéhez kapcsolódó büntetőjogi felelőssége,, Magyar Jog, 2003/12, 705 – 710. o., 2003
WIENER A. IMRE: A BTK Általános része, de lege ferenda, MTA JI, Közlemények No. 17. Budapest, 2003., 195 p, 2003
WIENER A. IMRE: Büntetőjogunk az ezredfordulón, Acta Facultatis Politica-Iuridicae Universitatis… de Rolandó Eötvös Nominatae tom. XL. ann. 2003. 7 – 55. p., 2003
HOLLÁN MIKLÓS: Towards More Harmonised Criminal Law in the European Union. International Seminar 1 – 3 September., Working Papers No 19. MTA JI, Budapest, 2004. (208 o.), 2004
HOLLÁN MIKLÓS: Háromoldalú tudományos tanácskozás a büntetőjog további harmonizációjáról az Európai Unióban (ismertetés),, Állam és Jogtudomány, 2004. XLV. évf. 1 – 2. sz. 176 – 186. o., 2204
HOLLÁN MIKLÓS: Confiscation in the European Union, Working Papers No 19. MTA JI, Budapest, 2004, 181 – 199. o., 2004
HOLLÁN MIKLÓS: A bűncselekményből eredő vagyon visszaható hatályú elvonásáról., Fiatal Kutatók Fóruma 1. – 2003, MTA Társadalomkutató központ, Budapest, 2004. 59 – 82. o., 2004
HOLLÁN MIKLÓS: Gondolatok a társadalomra veszélyesség és a materiális jogellenesség különbségéről,, Magyar Jog, XLXI. évf. (2004) 12. sz. 724 – 732. o., 2004
LIGETI KATALIN: Mutual legal assistance in criminal matters between the Member States of the European Union,, In: Towards More, MTA Közlemények No. 21, 2003. 69 – 80. o., 2004
LIGETI KATALIN: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban,, KJK, Budapest, 2004., 2004
VÉGVÁRI RÉKA: Rules of the Hungarian Criminal Code in the light of international treaties directed to the fight against corruption,, Working Papers No 19. MTA JI, Budapest, 2004, 143 – 164. o., 2004
WIENER A. IMRE: Omission and negligence of heads of business, Working Papers No 19. MTA JI, Budapest, 2004, 21 – 37. o., 2004
WIENER A. IMRE: A korrupciós bűncselekmények szabályozása a Csemegi Kódextől napjainkig In, Györgyi ünnepi kötet, KJK KERSZÖV, 2004. 631 – 639. o., 2004
WIENER A. IMRE: Az államelleni bűncselekmények kodifikációjáról, az Állam- és Jogtudomány XLV. évf., 2205
vissza »