Telekelikus és blokk-kopolimerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37448
típus K
Vezető kutató Zsuga Miklós
magyar cím Telekelikus és blokk-kopolimerek
Angol cím Telechelic and block copolymers
zsűri Kémia 2
Kutatóhely TTK Alkalmazott Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Borda Jenő
Deák György
Kéki Sándor
Nagy Miklós
Szilágyi László
Török János
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
AB, A2B, A1A2B, A2B2 és A3B3 (AB)3 típusú (A=poliizobutilén, B=poli(metil-vinil-éter) ) amfifilikus blokk-kopolimereket állítottunk elő és megvizsgáltuk az architectúra hatását a vizes oldatban lejátszódó micellaképződésre. Fényszórás mérésekből az AB, A2B2, A3B3, és (AB)3 blokk-kopolimerek esetében vizes oldatban vezikulák képződését valószínűsítettük. Megállapítottuk, hogy a csillag alakú blokk-kopolimerekből képződött micellák aggregációs száma és hidrodinamikai sugara a hőmérséklettől független, míg a lineáris AB blokk-kopolimerből képződött micellák esetében jelentős növekedés tapasztalható. Glüköz-, amino-, bisz(imidazolil-1-karboxilát)-, hidroxil-, epoxid-, aldehid- és karboxil-tekelikus polimereket szintetizáltunk. A polimerek szerkezetét NMR és MALDI-TOF MS módszerekkel bizonyítottuk és vizsgáltuk a származékok tömegspektrometiás viselkedését. Megvalósítottuk az nbutil-vinil-éter polimerizációját alán iniciáló rendszerek alkalmazásával is. Biológiailag lebontható politejsav-TDI-poli(etilén-glikol) és politejsav-TDI-poli(propilén-glikol) blokk- és/vagy kopolimereket állítottunk elő. A kopolimerek mechanikai tulajdonságait vizsgálatok alapján arra következtettünk, hogy a kopolimerzáció kémiai körülményei és a mechanikai tulajdonságok között szoros kapcsolat van. Az előállított kopolimerekből fóliákat készítettünk és ezek fizikai tulajdonságait a kereskedelemben kapható PVC és LDPE fóliák mechanikai tulajdonságaival hasonlítottuk össze.
kutatási eredmények (angolul)
AB, A2B, A1A2B, A2B2 and A3B3 (where, A=polyisobutylene, B=poly(methyl vinyl ether)) type block copolymers were synthesized and the effect of their structure on the micelle formation in aqueous media were studied. According to light scattering studies in the case of AB, A2B2, A3B3 and (AB)3 block copolymers the formation of vesicules was confirmed. It was also found that the aggregation number and hydrodynamic radius of the micelles formed from star shaped block copolymers were independent of the temperature, while in the case of micelles formed from linear blocks a significant increase can be observed. Glucose-, amino-, bis(imidazolyl-carboxylate)-, hydroxil-, epoxy-aldehyde-, and carboxyl-telechelic polymers were prepared. The structures of the polymers were confirmed by NMR and MALDI-TOF MS methods. These polymers under mass spectrometric conditions were investigated and phenomena arising in the mass spectrometer were interpreted. The polymerisation of nbutyl-vinyl-ether using the new AlCl3/LiAlH4 initiator systems was also elaborated. The synthesis of biologically degradable poly(lactic acid)–TDI-poly(ethylene glycol) and poly(lactic acid)–TDI-poly(propylene glycol) block and/or copolymers was achieved. A strong connection was found between the chemical conditions of the copolymerization and the observed mechanical properties. The copolymers were converted into foils and their properties were compared to that of the commercially available PVC and LDPE foils.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/213/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Borda, Jeno; Keki, Sandor; Bodnar, Ildiko; Nemeth, Nora; Zsuga, Miklos: New biodegradable thermoplastic multiblock copolymers from lactic acid, -caprolactone, poly(ethylene oxide) and toluene diisocyanate, Fudan Xuebao, Ziran Kexueban, 44(5), 907-909, 2005
Keki, Sandor; Nagy, Miklos; Deak, Gyorgy; Orosz, Laszlo; Zsuga, Miklos: Synthesis of telechelic polyisobutylenes and polyethers and their characterization., Fudan Xuebao, Ziran Kexueban, 44(5), 805-807, 2005
Jenő Borda, Sándor Kéki, Ildikó Bodnár, Nóra Németh, Miklós Zsuga: New potentially biodegradable polyurethanes, 8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, Budapest, 2005
Sándor Kéki, László Sz. Szilágyi, György Deák, Miklós Zsuga: Effects of Different Alkali Metal Ions on the Cationization of Polyethylene Glycols in Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Mass Spectrometry: A New Selectivity Parameter., J. Mass Spectrom. 37, 1074-1080, 2002
Jenő Borda, Zsuzsa Kósa, Miklós Zsuga: Recycling of Polyamides: Biologically degradable block-copolymers, 6th Austrian Polymer Meeting, XXIst International H.F. Mark-Symposium, 79., 2003
S. Kéki, L. Nagy, Gy. Deák, M. Zsuga: Charging and Multiple Charging of Poly(Propylene Glycol) by Electrospray in the Presence of Binary Mixtures of Various Cations, 22th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 2004
Sándor Kéki, László Sz. Szilágyi, György Deák, Miklós Zsuga: Identification and Fragmentation Study of Plasticizers with Post-source Decay Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry, Rapid. Commun. Mass Spectrom. 17, 783-787, 2003
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, Albert Lévai, Miklós Zsuga: Dimethyldioxirane: A New Effective Oxidation Agent for the Epoxidation of, J. Polym. Sci. Part A. Polym. Chem. 40, 3974-3986, 2002
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, Pál Herczegh, Miklós Zsuga: Matrix-Assisted Laser Desorption/Ioni-zation Mass Spectrometric Study of Bis(imidazole-1-carboxylate) Endfunctio-nalized Polymers, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 14, 117-123, 2003
Jongpil Yun, Rudolf Faust, László Sz. Szilágyi, Sándor Kéki, Miklós Zsuga: Effect of Architecture ont he Micellar Properties of Amphiphilic Block Copolymers: Comparison of AB Linear Diblock, A1A2B, and A2B Heteroarm Star Block Copolymers, Macromolecules, 36, 1717-1723, 2003
Sándor Kéki, György Deák, Albert Lévai, Miklós Zsuga: Post-Source Decay Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometric Study of Peracetylated Isoflavone Glycosides Cationized with Proton and Various Metal Ions, J. Mass. Spectrom. 38, 1207-1209, 2003
Miklós Nagy, Sándor Kéki, György Deák, Miklós Zsuga: Stereoregular Polymerization of Butyl Vinyl Ether Using the New AlCl3/LiAlH4 Initiator System, Polym. Adv. Technol. 14, 807-812, 2003
Jenő Borda, Ildikó Bodnár, Istvánné Ráthy, Miklós Zsuga: Synthesis and Investigation of the Mechanical Properties of Poly(Lactic Acid)-(Toluene Diisocyanate)-Poly(Ethy-lene Glycol)/Poly(Propylene Glycol) Copolymers, Polym. Adv. Technol. 14, 813-819, 2003
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, Pál Herczegh, Miklós Zsuga: Aminotelechelics: A Convenient Synthesis and Characterization of Primary Amino Terminated Telechelic Poly(Propylene Glycol) and Poly(Isobutylene), Polym. Sci. Part A, Polym. Chem. 42, 587, 2004
Jongpil Yun, Rudolf Faust, László Sz. Szilágyi, Sándor Kéki, Miklós Zsuga: Effect of Architecture on the Micellar Properties of Amphiphilic Block Copolymers: Comparison of AB Linear Diblock, A2B2, A3B3 and (AB)3 Star-Block Copolymers, J. Macromol. Chem. Pure and Appl. Chem. A41, 613, 2004
Miklós Nagy, László Orosz, Sándor Kéki, György Deák, Pál Herczegh, Miklós Zsuga: New Type of Telechelic Polyisobutylenes I.: Synthesis and Characterization of the Bis(á,â-D-glucopyranosyl) Polyiso-butylene, Macromol. Rapid Commun. 25, 1073, 2004
Sándor Kéki, Lajos Nagy, György Deák, Miklós Zsuga: Multiple Charging of Poly(Propylene Glycol) by Binary Mixtures of Cations in Electrospray, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 16, 152, 2005
Gulyás Lajos, Tiba Zsolt, Horváth Róbert, Zsuga Miklós: Vegyipari folyamatok dinamikája és szabályozása, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 100., 2002
Szőllősi László, Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Etilén-oxid bázisú nemionos tenzidek, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 317., 2002
Nagy Miklós, Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Vinil-éterek élő kationos és sztereoreguláris polimerizációja alán iniciátorokkal, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 237., 2002
Török János, Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Propilén-oxid oligomerek előállítása és karakterizálása, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 334., 2002
Borda Jenő, Kósa Zsuzsa, Zsuga Miklós: Poliamid hulladékok hasznosítása, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 53., 2002
Deák György, Kéki Sándor, Nagy Miklós, Zsuga Miklós: Dimetil-dioxirán alkalmazása telekelikus polimerek szintézisében, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 78., 2002
Szilágyi László, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Ipari lágyítók meghatározása MALDI-TOF MS módszerrel, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 316., 2002
Orosz László, Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: PIB-OH, HO-PIB-OH telekelikus polimerek előállítási lehetőségei, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 241., 2002
Kéki Sándor, Török János, Szilágyi Sz. László, Deák György, Zsuga Miklós: Ezüstklaszterek kialakítása gőzfázisban, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia Kolozsvár, 166., 2002
Borda Jenő, Kósa Zsuzsa, Zsuga Miklós: Poliamid hulladékok lebontása és hasznosítása, Aradi Akadémiai Napok, 2003
Deák György, Török János, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Propilén-karbonát alapú heterotelekelikus polimerek szintézise, Aradi Akadémiai Napok, 2003
György Deák, Miklós Nagy, Sándor Kéki, Miklós Zsuga: Stereoregularity of Cationic Polymerization: Cationic Polymerization of n-Butyl Vinyl Ether, 6th Austrian Polymer Meeting, XXIst International H.F. Mark-Symposium, 68., 2003
Borda Jenő, Németh Nóra, Bodnár Ildikó, Zsuga Miklós: Tejsav-kaprolakton alapú kopolimerek szintézise, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 21., 2003
Deák György, Orosz László, Nagy Miklós, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Nagy molekulatömegű hidroxil telekelikus poliizobutilének szintézise és karakterizálása, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 23., 2003
Nagy Miklós, Kéki Sándor, Deák György, Herczegh Pál, Zsuga Miklós: Aminotelekelikus poliizobutilén és poli(propilén-glikol) szintézise és karakterizálása, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 36., 2003
Orosz László, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Poliizobutilén-glükóz polimerek előállítása, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 45., 2003
Nagy Miklós, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Stereoregular Polymerization of nButyl Vinyl Ether, IUPAC – International Symposium on Ionic Polymerization, P5, 2003
Kéki Sándor, Nagy Miklós, Deák György, Nagy Lajos, Herczegh Pál, Zsuga Miklós: Novel Synthesis and MALDI-TOF MS Characterization of Dihidroxy Telechelic Polyisobutylene, IUPAC – International Symposium on Ionic Polymerization, P23, 2003
Deák György, Kéki Sándor, Pap Lajos, Zsuga Miklós: Tűzihorganyzásnál keletkező veszélyes hulladék újrahasznosítása, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Nagy Lajos, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Poli(propilén-glikol) kationizációjának vizsgálata ESI-TOF tömegspektrometriával, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Bereczki Ilona, Herczegh Pál, Kéki Sándor, Batta Gyula, Fejes Zsolt, Zsuga Miklós, Deák György, Nagy Lajos, Zajácz Ágnes, Kandra Lili, Kiricsi Imre: Új típusú polikondenzációs reakció Ferrier-átrendeződéssel. Új poliszacharidok szintézise glükál-származékok polikondenzációjával, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Nagy Miklós, Orosz László, Kéki Sándor, Deák György, Herczegh Pál, Zsuga Miklós: A bisz(α,β-D-glükopiranozil) poliizobutilén előállítása és vizsgálata, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Orosz László, Nagy Miklós, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Karboxil-telekelikus poliizobutilén előállítása és karakterizálása, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Propilén-oxid-etilén-oxid--kaprolakton kopolimerek kromatográfiás és tömegspektrometriás vizsgálata, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Nagy Miklós, Dr. Kéki Sándor, Dr. Deák György, Dr. Faust Rudolf, Dr. Zsuga Miklós: Poliizobutilén-poli(terc-butil-vinil éter) kopolimerek szintézise, XI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2005
Miklós Nagy, Sándor Kéki, László Orosz, György Deák, Pál Herczegh, Albert Lévai, Miklós Zsuga: Novel and Simple Synthesis of Carboxyl-Terminated Polyisobutylenes, Macromolecules, 38, 4043, 2005
Jenő Borda, Sándor Kéki, Ildikó Bodnár, Nóra Németh, Miklós Zsuga: New Biodegradable Thermoplastic Multiblock Copolymers from Lactic Acid, ε-Caprolactone, Poly(Ethylene Oxide) and Toluene Diisocyanate, 15th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XV) & IUPAC 1st International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-I), Kína, 2005
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, László Orosz, Miklós Zsuga: Synthesis of Telechelic Polyisobutylenes and Polyethers and Their Characterization, 15th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XV) & IUPAC 1st International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-I), Kína, 2005
Deák György, Kiricsi Imre és Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Titán-dioxid nanocsővel erősített polimer kompozitok vizsgálata, XI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2005
vissza »