Kardiogén ágensek interaktív hatásainak kísérletes vizsgálata az intraperikardiális térben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37463
típus K
Vezető kutató Kékesi Violetta
magyar cím Kardiogén ágensek interaktív hatásainak kísérletes vizsgálata az intraperikardiális térben
Angol cím Investigtion os interactive effects of the cardiogenic agents in the intrapericardial space
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Barát Erzsébet
Huszár Éva
Soós Pál
Zima Endre
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.434
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A közelmúltban számos szíveredetű ágensről bizonyították be, hogy jóval magasabb koncentrációban van jelen az intraperikardiális (i.p.) térben, mint a vérplazmában. Feltételezik, hogy a hatóanyagok i.p. koncentrációja valósághű módon tükrözi ezen ágensek szövetközti térbeni szintjeit a szívben, amelyek közvetlen meghatározása in vivo körülmények között igen nehezen, vagy nem oldható meg. Ezért kísérletesen vizsgálták azon felvetésüket, mely szerint az i.p. jelenlevő kardiogén ágensek töménysége dinamikusan változik a szívre rótt terhelés és az azt kísérő regulációs folyamatok során, vagyis, hogy az i.p. tér valóságos hatótér része-e a szívnek. Ennek vizsgálatára az in situ kutyaszív zárt perikardiális zsákjának perfúziós-inkubációs modelljét állították be, melyben a feltett kérdések vizsgálata hosszabb időn át lehetséges a legfontosabb keringési paramétereinek mérése mellett. A modellben egyensúlyi állapotokban analizálták az adenin nukleotid származékok képződésének dinamikáját a szív nyugalmi és terhelt állapotában; az anyagcsere-alkalmazkodás mediátorai és a koronária spasztikus ágens, az endotelin közti „természetes antagonizmust”; valamint az utóbbi peptid képződésének viszonyát az adrenerg receptor izgalomhoz, az angiotenzin II általi stimulációhoz és a pitvari nátriuretikus peptid felszabadulás mértékéhez. Felteszik, hogy eredményeik hozzásegíthetnek a korábban humán szívbetegségekben általuk vizsgált ágensek kórtani jelentőségének pontosabb interpretációjához is.
kutatási eredmények (angolul)
Recent studies have confirmed that the intrapericardial (i.p.) concentrations of several endogenous agents produced in the heart significantly exceed the plasma concentrations. It is assumed that the i.p. levels of these agents reflect closely the true interstitial concentrations in the heart, which is very difficult to measure in vivo. The aim of these experimental studies was to test the hypothesis that the pericardial space is a real working space associated with the heart, and that the i.p. accumulation of several cardiac agents is dynamically changing as a result of various cardiac stresses, and subsequent pathophysiologic regulatory processes. This phenomenon was studied in a “closed pericardial” in situ dog heart model, which allows repeated pericardial fluid sampling and simultaneous haemodynamic monitoring. The dynamic production of adenine nucleosides reflected in the pericardial fluid was studied under control and also in ischaemic conditions, and the “naturally antagonistic” interrelationship between these mediators of metabolic coronary adaptation and the endogenous vasoconstrictor agent, endothelin was investigated. The physiologic “crosstalk” among the production of the latter peptide, the atrial natriuretic peptide, angiotensin II, and adrenergic responses was also studied. The results might help to clarify the pathophysiological importance of high levels of cardiac regulatory agents detected in the pericardial fluid of the human hearts.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/218/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kékesi V, Nagy A, Toma I, Losonczi L, Rusvai M, Juhász-Nagy A: Increased concentrations of pericardial catecholamines affect cardiac and circulatory function and pericardial levels of endothelin-1., Eur Surg Res 34: S57, 2002
Kékesi V, Toma I, Nagy A, Rusvai M, Barát E, Huszár É, Juhász-Nagy A: Cardiovascular responses to catecholamines and interactions with endothelin-1 and adenine nucleosides in the pericardium of the dog heart., J Cardiovasc Pharmacol 44: S234-S238, 2004
Toma I, Nagy A, Jánosi Cs, Rusvai M, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Effects of intrapericardially administered endothelin-1 on pericardial natriuretic peptide concentrations of the in situ dog heart, J Cardiovasc Pharmacol 44: S231-S233, 2004
Nagy A, Toma I, Rusvai M, Barát E, Huszár É, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Intrapericardial adenine nucleosides induce elevation of endothelin-1 concentration in the pericardial space of the dog heart, J Cardiovasc Pharmacol 44: S227-S230, 2004
Kékesi V, Zima E, Barát E, Huszár É, Nagy A, Losonczi L, Merkely B, Horkay F, Juhász-Nagy A: Pericardial concentration of adenosine, inosine and hypoxanthine in an experimental canine model of spastic ischaemia., Clin Sci 103: 198-201, 2002
Zima E, Kékesi V, Nagy A, Losonczi L, Toma I, Soós P, Barát E, Huszár É, Merkely B, Horkay F, Juhász-Nagy A:: Endothelin-1-induced elevations in purine metabolite concentrations - autoregulatory protection in the canine pericardium?, Clin Sci 103: 202-205, 2002
Zima E, Barát E, Huszár É, Nagy A, Losonczi L, Toma I, Soós P, Kékesi V: Endothelin-1 okozta intrapericardialis nukleozid koncentráció emelkedés - a szív autoregulációs önvédelmi mechanizmusa a pericardialis tér felől?, Cardiol Hung 3: 147-153, 2002
Kékesi V, Nagy A, Toma I, Rusvai M, Barát E, Huszár É, Sax B, Entz L, Juhász-Nagy A: Adenosine and inosine administered intrapericardially stimulates endothelin-1 release from the heart, Acta Physiol Hung 91(3-4): 51, 2004
Nagy A, Toma I, Barát E, Huszár É, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Adenine nucleoside-endothelin-1 interaction in the myocardial tissue: pericardial investigations on the dog heart, J Mol Cell Cardiol 36: p747, 2004
Nagy A, Toma I, Rusvai M, Barát E, Huszár I, Juhász-Nagy A, Kékesi V: A new possible route for influencing cardiac activity: pericardial effects of different regulatory agents., Eur Surg Res 36(suppl1): p74, 2004
Kékesi V, Toma I, Nagy A, Rusvai M, Barát E, Huszár É, Juhász-Nagy A: Pericardial effects of catecholamines on cardiovascular function and pericardial endothelin-1 and adenine nucleoside levels., J Mol Cell Cardiol 34: A32, 2002
Zima E, Nagy A, Losonczi L, Toma I, Soós P, Barát E, Huszár É, Merkely B, Kékesi V, Juhász-Nagy A: Purine metabolites: potential pericardial autoregulatory protection against intrapericardially administered endothelin-1 induced acute subepicardial ischaemia., JACC 39: 229B, 2002
Kékesi V, Sax B, Toma I, Nagy A, Entz L jr, Rusvai M, Juhász-Nagy A: Intrapericardial angiotensin II induces endothelin-1 production of the in situ dog heart., Acta Physiol Hung, 92: 269, 2005
Nagy A, Entz L jr, Barát E, Juhász-Nagy A, Kékesi V.: Comparison of cardiovascular effects and elimination of adenosine applied intrapericardially and intravenously in anaesthetised dogs., Eur Surg Res, 37: S112, 2005
Nagy A, Toma I, Rusvai M, Entz L jr, Sax B, Merkely B, Juhász-Nagy A, Kékesi V.: Adenine nucleoside induced myocardial endothelin-1 release: a new component of the adenosine, inosine and endothelin interaction., FASEB J 19: A207, 2005
Nagy A, Toma I, Rusvai M, Merkely B, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Pericardial effects of adenine nucleosides on the in situ dog heart: haemodynamic response and endothelin-1 release., Eur Surg Res 37: S113-S114, 2005
Toma I, Nagy A, Sax B, Entz L jr, Rusvai M, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Angiotensin II provokes in vitro cardiac endothelin production: pericardial responses., FASEB J 19: A208-209, 2005
Zima E, Kékesi V, Nagy A, Barát E, Huszár É, Toma I, Merkely B, Juhász-Nagy A.: Nitrogen oxide blockade does not aggravate the endothelin-1-induced myocardial ischaemia and release of purine metabolites from the dog heart., J Cardiovasc Pharmacol, 44: S234-S238, 2004
Toma I, Sax B, Nagy A, Entz L jr, Rusvai M, Juhász-Nagy A, Kékesi V: Intrapericardial angiotensin II stimulates endothelin-1 and natriuretic peptide formation of the in situ dog heart., Exp Biol Med, 231(6), közlésre elfogadva, 2006
Toma I, Nagy A, Rusvai M, Barát E, Huszár É, Juhász-Nagy S, Kékesi V.: Intraperikardiálisan adott katecholaminok hatásai kutyaszíven: endothelin-1 felszabadulás és kardiovaszkuláris válaszok., Cardiol Hung, közlésre beküldve, 2005

 

Projekt eseményei

 
2018-02-08 09:59:57
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Ér- és Szívsebészeti Klinika (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »