A magyar Duna-szakasz litorális makrogerinctelen biodiverzitásának vizsgálata különös tekintettel az utóbbi évtizedek hidrodinamikai változásaira  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37468
típus K
Vezető kutató Nosek János
magyar cím A magyar Duna-szakasz litorális makrogerinctelen biodiverzitásának vizsgálata különös tekintettel az utóbbi évtizedek hidrodinamikai változásaira
Angol cím Investifation of littoral macroinvertebrate biodiversity in the Hungarian section of the River Danube with respect to hydrodinamical changes in the last decades
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Magyar Dunakutató Állomás (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
résztvevők Andrikovics Sándor
Bakonyi Gábor
Csabai Zoltán
Csörgits Gábor
Oertel Nándor
Puky Miklós
Vásárhelyi Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar Duna-szakasz főágának és a kapcsolódó mellékágrendszereknek makrogerinctelen faunájáról az ezredfordulón rendelkezésre álló ismereteink térben, időben és az egyes rendszertani csoportok tekintetében igen eltérők voltak. Számos vízterületről vagy rendszertani csoportról egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés adat állt rendelkezésre. A kutatás célja a dunai vízi makrogerinctelen fauna ismeretében fennálló jelentős hiányok csökkentése, a mai helyzetet rögzítő referencia állapot megállapítása volt. A négy év alatt 298 mintavételi helyről összesen 675 mintát vettünk. A mintákból 20 nagyobb rendszertani csoport (Porifera, Hydridea, Turbellaria, Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea, Gastropoda, Lamellibranchiata, Bryozoa, Mysidaceae, Isopoda, Amphipoda, Decapoda, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera) képviselői kerültek elő. A gyűjtött anyagból faji szintű feldolgozása kerültek a vízi és vízfelszíni poloskák, a vízibogarak, a hasadtlábú rákok az összes mintavételi helyről, a kérészek, a szitakötők, a tegzesek és a kagylók a Duna főági, a szentendrei-dunai és a szigetközi mintákból. A kimutatott vízibogár fajok száma a Szigetközben 31-ről 70-re, a gemenci területen 32-ről 77-re, a béda-karapancsai területen 15-ről 62-re, a kimutatott kagylófajok száma a Szigetközben 12-ről 17-re emelkedett. A vízi és vízfelszíni poloskák tekintetében a béda-karapancsai adatok úttörő jellegűek.
kutatási eredmények (angolul)
The degree of knowledge of the macroinvertebrate fauna is very heterogenous both in the main arm of the Danube and in the adjacent wetland areas. Majority of available records are several decades old, and there are areas (e.g. surface waters of the Gemenc Landscape Protection Area) as well taxonomic groups (e.g. Coleoptera, Heteroptera) with only a few or no records. Principal aim of the study to cease these shortcomings and to make up to date inventory of the macroinvertebrate biodiversity of the Danube and in the adjacent wetland areas. 675 samples were collected during the four years study from 298 sampling sites. In the samples representants of 20 taxonomic groups (Porifera, Hydridea, Turbellaria, Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea, Gastropoda, Lamellibranchiata, Bryozoa, Mysidaceae, Isopoda, Amphipoda, Decapoda, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera)were found. Identification of the samples till now resulted significant increase in the number of species in the case of aquatic beetles in the Szigetköz area from 31 to 70, in the Gemenc Landscape Protection Area from 32 to 77, in the Béda-Karapancsa Landscape Protection Area from 15 to 62. The number of known mussel species increased from12 to 17 in the Szigetköz area. The data about the aquatic and semiaquatic water bug fauna (22 species) of the Béda-Karapancsa Landscape Protection Area are the first records from this area.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/219/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bódis E; Oertel N: Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok a magyarországi Duna-szakasz kagylóin., Állattani Közlemények 90:45-61., 2005
Csabai Z; Nosek JN; Oertel, N: Aquatic beetle fauna of Béda-Karapancsa Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea)., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 13:29-35., 2005
Nosek J; Oertel N: Makrogerinctelenek biodiverzitás vizsgálata a magyar Duna-szakaszon I. Bevezetés és előzetes eredmények, Hidrológiai Közlöny 84:104-107, 2004
Nosek J.: A vízi gerinctelen makrofauna változása a Szigetközben az utóbbi tíz évben, Hidrológiai Közlöny 85:105-107, 2005
Nosek J; Oertel N.: Veranderungen der makroinvertebratenbiozönose im Bereich der Donau-Schüttinsel, Danube News. Bulletin of the International Association for Danube Research, 2004
Andrikovics S; Nosek JN; Oertel N: Szitakötő (Odonata) lárvavizsgálatok a Szigetközben., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 14:9-19., 2006
Kiss O; Nosek, J; Oertel N; Andrikovics S: A magyarországi Duna szakasz és jelentősebb wetlandjeinek vízirovar együtteseiről., p. 134. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2005. nov. 3-6., 2005
Vásárhelyi T., Bakonyi G., Nosek J.: A vízipoloska fauna évtizedes léptékű változása a Szigetközben., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 13:249-258., 2005
Bakonyi G., Vásárhelyi T., Nosek J.: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet akvatikus és szemiakvatikus poloska faunájának alapvetése., II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MAVIGE), Pécs, 2005. április 14-15. Összefoglalók (szerk. Csabai Z.), p.11., 2005
Oertel N; Nosek J: Investigation of macroinvertebrates in the River Danube., pp. 23-26. in.: K. Török, E. Kovács-Láng (eds): Recent research results supporting sustainability. Inst Ecol. Bot. of HAS. Vácrátót, 2006
Oertel N; Nosek J: Macroinvertebrate studies at the Hungarian reach of the River Danube., Proceedings 36th International Conference of IAD. pp. 275-279., 2006
Andrikovics S; Nosek JN; Oertel N: Kérész (Ephemeroptera) lárvavizsgálatok a Szigetközben., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 14:21-30., 2006
Bódis E; Nosek J: Makrogerinctelenek biodiverzitás vizsgálata a magyar Duna-szakaszon III. A Szigetköz kagyló faunája., Hidrológiai Közlöny 86:21-23., 2006
Bódis E; Nosek J; Oertel N: Mussel fauna (Corbiculidae, Dreiisenidae, Sphaeridae) in the water system of the Hungarian Danube., Proceedings 36th International Conference of IAD. pp. 219-223., 2006
Csabai Z; Nosek JN: Aquatic beetle fauna of Gemenc Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea)., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 14:67-76., 2006
Csabai Z; Nosek JN: Aquatic beetle fauna of the Szigetköz, NW Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea)., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 14:77-90., 2006
Nosek JN; Vásárhelyi T; Bakonyi G; Oertel N: Spatial pattern of water bugs (Nepomorpha, Gerromorpha) at different scales in the Szigetköz., Biologia (Bratislava) 62: (közlésre elfogadva), 2007
Vásárhelyi T; Nosek J; Bakonyi G: Adatok a Ráckevei (Soroksári)–Duna vízi és vízfelszíni poloska (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha), valamint vízibogár (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea) faunájához., Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 15: (közlésre elfogadva), 2007
Vásárhelyi T; Nosek J; Bakonyi G: ): Adatok a Gemenci tájvédelmi Körzet akvatikus és szemiakvatikus Heteropteráinak ismeretéhez., p.39. III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MAVIGE), Göd, 2006. április 13-14. Összefoglalók, 2006
vissza »