Szőlőhegyi közösségek működésének változása a 17-19. század folyamán a Dunántúlon II.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37474
típus K
Vezető kutató Égető Melinda
magyar cím Szőlőhegyi közösségek működésének változása a 17-19. század folyamán a Dunántúlon II.
Angol cím The changing role of vineyards communities in Transdanubia in the 17-19. century II.
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Dominkovits Péter
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.202
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Befejeződött a 17–19. századi dunántúli szőlőhegyi közösségek („hegyközségek”) négy szakaszra tervezett történeti-néprajzi kutatásának második szakasza. A levéltári források feltárására, archiválására, kiadására és bizonyos témakörök feldolgozására vállalkozó kutatás eredményeként a munka korábbi szakaszában megalapozott Hegytörvény Archívum mintegy 2400 oldalnyi dokumentummal (főleg írott források, kisebb részben képek és térképek másolatai) gyarapodott, melynek 45 %-a hegytörvény és szőlőtelepítési kontraktus. Az előző ciklus végén, Szőlőhegyek történetének forrásai címen elindított forrásközlő sorozatukban 3 új, bevezető tanulmánnyal, jegyzetapparátussal és színes illusztrációkkal ellátott kötetet jelentettek meg (2002, 2004, 2005). A következő, ötödik kötet anyaga 50 %-os készültségben van. A futamidő alatt három konferencián összesen öt előadás hangzott el az eredményekről. Nyolc résztanulmány készült el, melyek közül három megjelent, három pedig közlésre elfogadva. Égető Melinda 2003-ban a kutatás addig letisztult elméleti és módszertani eredményeit tette közzé önálló kötetben.
kutatási eredmények (angolul)
The second stage of the planned four-stage historical-ethnological research on 17th-19th century Transdanubian vineyard communities (in Hungarian: “hegyközségek”) has been completed. As a result of the research undertaking the exploration, archiving, publication and on certain topics also the processing of archival sources around 2400 pages of documents have added to the Hegytörvény Archívum [Archive of Vineyard Statutes] established in an earlier stage of the work. These documents are mainly written sources and to a lesser extent copies of images and maps; 45% are vineyard laws and vine planting contracts. In the series of source publications, Szőlőhegyek történetének forrásai [Historical sources on vineyards], launched at the end of the previous cycle three new volumes have appeared (2002, 2004, 2005) with introductory studies, notes and colour illustrations. The material for the next, fifth volume is 50% ready. During this phase a total of five papers were presented on the results at three conferences. Eight studies have been produced, of which three have been published to date. In 2003 Melinda Égető published in a separate volume the theoretical and methodological results distilled up to that point.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/221/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Égető M.: A hegytörvény kutatás eddigi eredményei, tapasztalatai és a további tervek., In: Fülemile Á; Kiss R; Máté G. (ed): Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Conf, Budapest (Közlésre elfogadva.), 2007
Égető M.: A szőlőhegyek igazgatási formái és az autonómia kérdése az Alföldön a 17-19. században, In: Bánkiné ME (ed) Autonóm közösségek a magyar történelemben. Conf, Kiskunfélegyháza: 2003. pp. 241-258+ 2 térk., 2003
Égető M.: Hegytörvények forrásközléseinek gyűjteménye (1470-1846). Szőlőhegyek történetének forrásai II. Sorozatszerk.: Égető M. Készült az MTA Néprajzi Kutatóintézetében., L' Harmattan Könyvkiadó. Budapest, p. 335+14 db színes kép., 2002
Égető M., Dominkovits P.: Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Győr és Sopron vármegyékből (1551-1843). Bev tanulm.: Égető M. p. 15-32. Szőlőhegyek történetének forrásai III. Sorozatszerk.: Égető M. Készült az MTA Néprajzi Kutatóintézetében., L' Harmattan Könyvkiadó. Budapest, p. 260 + 14 db színes kép., 2004
Égető M.: Vagyon szép szőlőhegyünk. Történeti-néprajzi elemzések közép- és nyugat-dunántúli magyar nyelvű hegytörvények körében (1629-1846). Documentatio Ethnographica 21., L' Harmattan Könyvkiadó, Budapest, p. 139, 2003
Égető M.: ''Szóközben egy pohár bort is ivott'' (A rítus jogszerző ereje a 19. század elején egy nyugat-dunántúli hegybéli helységben.) In: Az idő rostájában I-III. Andrásfalvy B., Domokos M., Nagy I. (ed): Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. p. 45-52., L' Harmattan Könyvkiadó, Budapest,, 2004
Dominkovits P.: Sopron szabad királyi város szőlőműveléssel kapcsolatos kora újkori forrásai. Artikulusok, instrukciók., In: Fülemile Á; Kiss R; Máté G. (ed): Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Conf, Budapest (Közlésre elfogadva.), 2007
Égető M.: A Győr és Sopron megyei artikulusok jelentősége a hegytörvény-kutatásban, pp. 15-32. In: Égető M; Dominkovits P. Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyékből (1626-1828). L' Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2004
Polgár T.: A szőlőhegyi statútumok szerepéről, használatáról Somogy megyében., In: Fülemile Á; Kiss R; Máté G. (ed): Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Conf, Budapest (Közlésre elfogadva.), 2007
Égető M; Dominkovits P; Hermann I.: Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből (1626-1828). Szőlőhegyek történetének forrásai IV. Sorozatszerk. Égető M. Készült az MTA Néprajzi Kutatóintézetében., L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, p. 260 + 20 db színes kép., 2005
vissza »