Evalution of antibiotic resistant clinical isolates of aerobic and anaerobic bacteria; investigation of the genetic background of resistance by molecular biological methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37475
Type K
Principal investigator Sóki, József
Title in Hungarian Antibiotikum rezisztencia alakulása klinikailag releváns aerob és anaerob baktériumok körében; a rezisztencia mechanizmus genetikai hátterének tanulmányozása molekuláris módszerekkel
Title in English Evalution of antibiotic resistant clinical isolates of aerobic and anaerobic bacteria; investigation of the genetic background of resistance by molecular biological methods
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Faculty of Medicine Department of Microbiology (University of Szeged)
Participants Nagy, Erzsébet
Veréb, Ilona
Zsoldiné dr. Urbán, Edit
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.820
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen projektünkben fontos antibiotikum rezisztencia mechanizmusok genetikai hátterének molekuláris vizsgálata volt a fő cél klinikailag jelentős aerob és anaerob fajok estén. Az anaerob Bacteroides genus tagjainak cefoxitin, karbapenem és metronidazol rezisztenciáját vizsgáltuk a prevalencia, a genetikai kifejeződés mikéntje és a hordozó genetikai elemek szempontjából. Jelentős számú rezisztens törzs átvizsgálása után bizonyítottuk az inszerciós szekvencia (IS) elemek által történő rezisztencia gén aktiválás mechanizmusát mind már leírt, mind újonnan leírásra kerülő IS elemek azonosításával (IS943, IS944, ISBf6, IS614B és IS614C), valamint az imipenem rezisztencia gén (cfiA) esetén egy újabb IS független aktivációs mechanizmusra utaló megfigyeléseket tettünk. Ezen felül a metronidazol rezisztenciában szerepet játszó, a nimE gént hordozó plazmidot azonosítottunk, tanulmányoztuk a cefoxitin rezisztencia terjedésében szerpet játszó mobilizálható transzpozon, MTn4555, struktúráját különös tekintettel a cefoxitin rezisztencia gén, cfxA, szabályzó régiójára. Megfigyeltük hogy a cfiA és a metronidazol rezisztencia, nimA-E gének kromoszómális lokalizáció esetén asszociációt mutatnak, ami azt is jelentheti, hogy közös elemen helyezkednek el. In vitro kísérleteink tanulsága szerint újabb metronidazol és karbapenem rezisztens Bacteroides törzsek de novo keletkezése ritka esemény, a horizontális tejedés a rezisztens tözsek gyakoriságának valószínű legfőbb oka. Vancomicin rezisztens Enterococcus faecalis és karbapenem rezisztens Pseudomonas aeruginosa tözsek kerültek izolálásra és előzetes jellemzésre.
Results in English
In this project our main aims were to examine the genetic background of significant antibiotic resistance mechanisms of important aerobic and anaerobic pathogens. We investigated the cefoxitin, carbapenem and metronidazole resistance of Bacteroides strains with regard to their prevalence, genetic expression and the carrying genetic elements. After examination of a great number of strains, we proved the roles of both described and newly described insertion sequence elements (IS943, IS944, ISBf6, IS614B and IS614C) in activation of antibiotic resistance genes of Bacteroides strain, in addition to the implication of a new activation mechanism in the imipenem resistance. We identified a new plasmid molecule carrying the nimE metronidazole resistance genes and investigated the structure of the cefoxitin resistance mobilizable transposon, MTn4555, with special attention to the regulatory region of the cfxA resistance gene. We observed that the cfiA and the metronidazole resistance, nimA-E genes display an association if they are chromosomal implicating their common localization on a distinct genetic element. Our in vitro experiments revealed that the de novo emergence of metronidazole and carbapenem resistant srains could be regarded as a rare event, and the horizontal spread is probably the main reason for their prevalence. We isolated vancomycine-resistant Enterococcus faecalis and carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa strains, and their preliminary characterization was preformed.
Full text http://real.mtak.hu/222/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sóki J., Fodor E., Hecht D.W., Edwards R., Rotimi V.O., Kerekes I., Urbán E., Nagy E.: Molecular characterization of imipenem-resistant, cfiA-positive Bacteroides fragilis isolates from the USA, Hungary and Kuwait, J Med Microbiol 53: 413-419., 2004
Sóki J., Edwards R., Urbán E., Fodor E., Beer Z., Nagy E.: Screening of isolates from faeces for carbapenem-resistant Bacteroides strains; existence of strains with novel types of reistance mechanisms, International Journal of Antimicrobial Agents 24:450-454, 2004
Terhes G., Sóki J., Urbán E., Nagy E.: Bft-1 is the most prevalent isoform among enterotoxinogenic Bacteroides fragilis strains in Hungary, Anaerobe (közlésre elküldve), 2006
Soki J., Brazier J.S., Fodor E., Gal M., Urban E., Nagy E., Duerden B.I.: Examination of the carbapenem resistance gene activation mechanisms of imipenem-resistant Bacteroides fragilis isolates from the UK, Clin Microbiol Infect 10(Suppl3): 492-493 IF:2361, 2004
Terhes G., Sóki J., Ágó K., Urbán E., Nagy E.: Detection of bft and cfiA genes in Bacteroides fragilis isolates of different origin by PCR methods, Anaerobe 9: 269 IF: 0.494, 2003
Sóki J., Gal M., Brazier J.S., Rotimi V.O., Urbán E., Nagy E., Duerden B.I.: Investigation of nim gene-carrying genetic elements of metronidazole-resistant Bacteroides spp. isolated in the UK, Kuwait and Hungary, Anaerobe 2003; 9: 268. IF: 0.494, 2003
Sóki J., Ágó K., Edwards R., Fodor E., Urbán E., Nagy E.: Alternative activation of the imipenem resistance gene (cfiA) of Bacteroides fragilis among normal microbiota organisms and from clinical infections, Clin Microbiol Infect 9(Suppl1): 380 IF:2.361, 2003
Sóki J., Fodor E., Urbán E., Nagy E: Hazai és külföldi Bacteroides törzsek imipenem és metronidazol rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata, Magyar kemoterápiai Társaság XVII. Kongresszusa. Szeged, 2002. 100. p., 2002
Sóki J., Fodor E., Hecht D.W., Edwards R., Rotimi V.O., Urbán E., Nagy E.: Molecular investigation of the prevalence and mechanism of imipenem and metronidazole resistance of Bacteroides isolates, 6th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas. Park City, 2002. 95. p., 2002
Sóki, J., Gal, M., Brazier, J.S., Rotimi, V.O., Urbán, E., Nagy, E., Duerden, B.I.: Molecular investigation of genetic elements contributing to metronidazol resistance in Bacteroides strains, J Antimicrob Chemother 57:212-220., 2006
Urbán, E., Sóki, J., Brazier, J.S., Nagy, E., Duerden B.I.: Prevalence and characterization of nim genes of Bacteroides spp. Isolated in Hungary, Anaerobe 8: 175-179 IF:494, 2002
Nagy, E., Urbán, E., Sóki, J., Terhes, G., Nagy, K: The place of molecular genetic methods in the diagnosis of human pathogenic anaerobic bacteria, Acta Microbiol Immunol Hung (közlésre elküldve), 2006
Sóki J., Nagy E., Fodor E., Edwards R., Urbán E., Bolmstrom A.: Examination of the mechanism of imipenem and metronidazole resistance gene activation of Bacteroides isolates, Acta Microbiol Immunol Hung 50: 198-199, 2003
Nagy E., Edwards R., Urbán E., Szőke I., Sóki J., Fodor E.: Antibiotic resistance of human pathogenic anaerobic bacteria world wide and among Hungarian Isolates, Acta Microbiol Immunol Hung 50: 197-198, 2003
Terhes G., Sóki J., Ágó K., Urbán E., Nagy E.: Detection of bft, the isoforms of the enterotoxin gene and cfiA gene in Bacteroides fragilis isolates of different origins, Clin MIcrobiol Infect 10(Suppl3): 253 IF:2.361, 2004
Ágó K., Sóki J., Terhes G., Urbán E., Nagy E.: Különböző eredetű Bacteroides fragilis izolátumok bft és cfiA génhordozásának vizsgálata PCR módszerrel, A Magyar Mikrobiológia Társaság Nagygyűlése. Balatonfüred, 2002., 2002
Sóki J., Hedberg M., Fang H., Löfmark S., Nagy E., Nord C.E.: Occurrence of carbapenem-resistant bacteroides fragilis strains in Sweden during a relatively long period (1990-2004) and analysis of the resistance mechanisms, Clin Microbiol Infect 11(Suppl2): 105-106 IF:2.361, 2005
Sóki J., Fodor E., Terhes G., Urbán E., Nagy E.: Imipenem és metronidazol rezisztencia (cfiA, nim) gént hordozó Bacteroides törzsek előfordulása Magyarországon, Magyar kemoterápiai Társaság XVIII. Kongresszusa. Budapest, 2004, 113. p., 2004
Sóki J., Terhes G., Rotimi V.O., Urbán E., Nagy E.: Estimation of potential risk of emerging carbapenem and metronidazole-resistant Bacteroides, The 7th Biennial Congress of the Anaerobe Society of Americas, Annapolis, USA, 2004. 113. p., 2004
Sóki J., Fodor E., Urbán E., Gal M., Brazier J.S., Duerden B.I., Nagy E: Carbapenem and nitroimidazole resistance mechanisms of Bacteroides strains, 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology. Balatonfüred, 2003., 2003
Sóki J., Hecht D.W., Fodor E., Nagy E.: Bacteroides fajok imipenem és metronidazol rezisztencia génjeit aktiváló új inszerciós szekvencia elemek azonosítása, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése és a X. Fermentációs Kollokvium. Keszthely, 2004. 107 p., 2004

 

Events of the project

 
2023-08-09 15:13:45
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
Back »