A pártok alkalmazkodóképessége Nyugat-Európában és Magyarországon. Adaptivitás és funkcióváltozás az 1990-es években és napjainkban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37485
típus K
Vezető kutató Csizmadia Ervin
magyar cím A pártok alkalmazkodóképessége Nyugat-Európában és Magyarországon. Adaptivitás és funkcióváltozás az 1990-es években és napjainkban
Angol cím The accomodation of parties in Western Europe and Hungary. Adaptability and fonction change in the 90s and today
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Karácsony Gergely
Kiszelly Zoltán
Lakner Zoltán
Mezo József Ákos
Szabó Tibor
Székely Beáta
Tóth Csaba
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.480
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás arra vállalkozott, hogy egy új fogalom mentén viszgálja meg a pártok működését. Ez a fogalom az alkalmazkodóképesség. Abból a hipotézisből indultunk ki, hogy a pártok - még rövid időtartamon belül sem - állandó rendszerek, hanem nagyon is változékonyak. Változóképességük mértéke azonban nagyon is különböző. A kutatás nyomán a következő eredményekre jutottunk: 1. A pártok változásai nem ''véletlenszerűek'', hanem különféle törvényszerűségeknek vannak alárendelve. A kutatás elején felállított hipotézisünk (miszerint a pártok változására négy tényező - a külső környezethez való alkalmazkodás, a pártszervezeti alkalmazkodás, a pártverseny kihívásaihoz való alkalmazkodás és a kormnyzás új kihívásaihoz való alkalmazkodás - hat döntően) igazolódtak, de a kutatás megmutatta, hogy egyéb alkalmazkodási formák is nagyon fontosak. Ilyen például a ''perszonális'' alkalmazkodás, amikor a pártok egy-egy kivételes személyiség előtérbe állításával reagálnak a kihívásokra. 2. A pártok különböző kihívásokra másként és másként reagálnak. A kutatás háromféle - jól alkalmazkodó, részlegesen alkalmazkodó és alkalamzkodásképtelen - párttípust különböztetett meg egymástól. 3. A magyar pártok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a pártok versenye mellett egyre fontosabb a kormányzás, illetve a kormányfő szerepe.
kutatási eredmények (angolul)
The research has undertaken to study the operation of parties along a new concept. This concept is the ability to adapt. Our hypothesis was that the parties are not permanent systems even within a short duration of time, but are rather changeable. The extent of their changes, however, is rather variable. As a result of the research the following were found: 1. Changes of parties are not ’accidental’ but are subordinated to different regularities. Our hypothesis set at the beginning of the research (according to which the changes of parties are decisively influenced by four factors, such as: adjustment to the external environment, adjustment of the party organisation, adjustment to the challenges of party competition, and adjustment to the new challenges of governance) was justified, but it was also revealed that other forms of adaptation are also very important. Such an adaptation is the ’personal’ one, when the parties react to the challenges by putting an extraordinary personality to the foreground. 2. The parties react differently upon the different challenges. The research has distinguished three types of parties, such as parties that adapt well, parties that adapt partially, and parties that are unable to adapt. 3. During the course of the study of the Hungarian parties it was found that besides the competition of parties it is the role of governance and of the head of government that is increasingly important.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/225/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csizmadia Ervin: Politikai vezetők, politikai környzet, változás. a politika és a miniszterelnökök dinamikus kapcsolatáról, kézirat (Politikatudományi Szemle, 2., megjelenés előtt), 2006
Csizmadia Ervin: A Medgyessy-jelenség. A miniszterelnök, a kormány és a baloldal állapota 2003-ban, Magyarország Politikai Évkönyve, 2004
Csizmadia Ervin: A magyar kormányok politikai kommunikációja 1990-2004., Propaganda a mai médiában. szerk.: Csermely Ákos-Sükösd Miklós. Média Hungária Könyvek, 2004
Csizmadia Ervin: A Medgyessy-talány, Századvég Kiadó, 2004
Lakner Zoltán: A Magyar Szocialista Párt, Napvilág Kiadó (megjelenés előtt), 2006
Lakner Zoltán: A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 és 2004 között, Politikatudományi Szemle, 2004
Karácsony Gergely: Az SZDSZ hálózati kapacitása, kutatási beszámoló, 2004
Tóth Csaba: Pártpolitika. 12 ország pártjainak EU-képe, kutatási beszámoló, phd. dolgozat, 2004
Mező József: Az MDF versenyképessége, kutatási beszámoló, 2004
Csizmadia Ervin: A demokratizálódás szakaszai és a magyar demokrácia 2002 után, Magyarország Politikai Évkönyve, 2003
Csizmadia Ervin: Fromális és informális politika, Politikatudományi Szemle, 2003
Csizmadia Ervin: A politika és az értelmiség. Pártok, agytrösztök, hálózatok, Századvég Kiadó, 2003
Lakner Zoltán: A szocialisták versenyképessége, kutatási beszámoló, 2002
Kiszelly Zoltán: A többpárti demokrácia költségei, Politikatudományi Szemle, 2002
Csizmadia Ervin: Pártok és politikai hálózatok., In.: Politika és társadalom. MTA PTI Kiadványa, szerk.: Bayer József, 2002
Karácsony Gergely: Az SZDSZ versenyképessége, kutatási beszámoló, 2002
Szabó Tibor: Olasz nemzeti identitás és politikai kultúra, Politikatudományi Szemle, 2003
Mező József: A magyar nemzeti radikalizmus. A MIÉP korai tevékenysége, kutatási beszámoló, 2003
Csizmadia Ervin: A pártalkalmazkodás három szintje, Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede. szerk.: Bayer József-Kovách Imre, MTA Politikai Tudományok Intézete, 109-126., 2005
Csizmadia Ervin: Pártok, verseny és alkalmazkodás. Egy változáselmélet alapvonalai, Politikatudományi Szemle, 1. 5-55., 2005
Kiszelly Zoltán: Pártfinanszírozás és kartellpártosodás, Kritikus leltár. a rendszerváltás másfél évtizede. MTA Politikati tudományok Intézete, 2005
Kiszelly Zoltán: Pártfinanszírozás és kartellpártosodás, Kritikus leltár. a rendszerváltás másfél évtizede. MTA Politikati tudományok Intézete, 2005
Csizmadia Ervin: A pártalkalmazkodás három szintje, Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede. szerk.: Bayer József-Kovách Imre, MTA Politikai Tudományok Intézete, 109-126., 2005

 

Projekt eseményei

 
2011-12-19 11:06:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
vissza »