Minden filozófia "nyelvkritika". A XVII-XX. századi nyelvfilozófia történetéhez.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37488
típus K
Vezető kutató Neumer Katalin
magyar cím Minden filozófia "nyelvkritika". A XVII-XX. századi nyelvfilozófia történetéhez.
Angol cím All philosophy is a "critique of language". On the history of philosophy of language in the 17th-20th centuries
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Filozófiai Kutatóintézet
résztvevők Demeter Tamás
Forrai Gábor
Gyenge Zoltán
Kovács Gábor
Laki János
Lehmann Miklós
Lukács Mariann
Makk Norbert
Máté András
Mezei Balázs
Nagy József
Rathmann János
Tőzsér János
Weiss János
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.250
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a filozófia 20. század eleji nyelvi fordulatáról szóló közismert tézist akképp módosította, hogy a 17., s még inkább a 18. századról szólva nem kevésbé értelmes a filozófia „nyelvi fordulatáról” szólnunk, mint ahogyan ezt szokásosan a 20. századról beszélve tesszük. Ezt a tézist kiegészítettük azzal, hogy nem indokolt a nyelvfilozófiát alapvetően az angolszász vagy az analitikus filozófiai hagyományhoz sem kötni: ha itt különbséget teszünk az analitikus és más gondolkodásmódok (pl. fenomenológiai, hermeneutikai stb. gondolkodásmód) között, akkor ez inkább a filozofálás nyelvében, mint a nyelv filozófiájában mutatkozik meg. A nyelvi fordulatról szóló tézisünk nemzetközi szinten is új eredmény, noha természetesen vannak előzményei. A második gondolat ugyan lassan kezd polgárjogot nyerni akár még az angol nyelvű könyvkiadásban is, ám Magyarországon csak elvétve reprezentált, a tényleges kutatás sokkal inkább szétválik irányzatok szerint.
kutatási eredmények (angolul)
The prevalent view that the so-called linguistic turn in philosophy had taken place at the beginning of the 20th century has been amended by our research so that it is no less appropriate to speak about a linguistic turn concerning the 17th and even more the 18th century. The historical approach we adopted has revealed that philosophy of language cannot be justifiably considered as belonging exclusively to the Anglo-Saxon or analytic tradition of philosophy. The consequent expansion the focus of our investigation into the continental scene has made it abundantly clear that the difference between analytic and other (phenomenological, hermeneutic etc.) ways of thinking manifests itself rather in the language of philosophy than in the philosophy of language. Though it is certainly not without antecedents, opening up the historical perspective of linguistic turn is an achievement of international significance. The other thesis we have established is admittedly starting to gain acceptance in the English-speaking world, in Hungary, however, it is at most scarcely represented: philosophy is divided into analytic and continental camps in this country and actual research still splits according to these entrenched traditions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/226/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Forrai G: A jelek tana. Locke ismeretelmélete és metafizikája, L´Harmattan, Budapest, 311 oldal, 2005
Neumer K (szerk.): Minden filozófia "nyelvkritika" I: Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig, Gondolat, Budapest, 224 oldal, 2004
Demeter T: Az eszmék tipográfiája, Osiris, Budapest, 108 oldal, 2002
Rathmann J (szerk. vál., elő-, utószó, jegyzetek): Johann Georg Hamann válogatott filozófiai írásai, Jelenkor, Pécs, 302 oldal, 2003
Nagy J: Vico. Eszmetörténet mint korlátlan szemiózis, Áron Kiadó, Budapest, 262 oldal, 2003
Neumer K (vál., szerk.): Kép, beszéd, írás, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 319 oldal, 2003
Neumer K (szerk.): Kép, beszéd, írás Wittgenstein filozófiájában (tematikus különszám), Gond 34: 93 oldal, 2002
Neumer K: Vasa lecta et pretiosa. Zur Geschichte der sprachtheoretischen Reflexion über Mündlichkeit-Schriftlichkeit und Joseph Balogh zu Fragen des lauten Lesens, Semiotische Berichte 1-4: 75-96, 2003
Neumer K: Das Innere, das Äußere und ihr Durcheinander in den letzten psychologischen Aufzeichnungen Wittgensteins, In: Mohrs Th., Roser A, Salehi D (Hrsg.) Die Wiederkehr des Idealismus? Festschrift für Wilhelm Lütterfelds zum 60. Geburtstag, Frankfurt: Peter Lang, pp. 105-126, 2004
Gyenge Z: Mitológia és filozófiai diskurzus, In: Loboczky J (szerk.) ''Filozófiai diskurzusok'', Eger: EKF Líceum Kiadó, pp. 23-38, 2003
Neumer K: Wittgenstein und die „Philosophien des Lebens” oder: War Wittgenstein ein „Österreichischer” Philosoph? Zu Rudolf Hallers Konzeption einer eigenständigen Österreichischen Philosophie, In: Neumer K (Hrsg.) Traditionen Wittgensteins, Frankfurt: Peter Lang, pp. 103-132, 2004
Neumer K: Überwältigende MACHT des SYSTEMS der SPRACHE? Zu Wittgensteins Spätphilosophie, In: Withalm G, Wallmansberger J (Hrsg./eds.) Macht der Zeichen, Zeichen der Macht / Signs of Power, Power of Signs, Wien: INST, pp. 188-201, 2004
Neumer K; Laki J (szerk.): Minden filozófia ''nyelvkritika'' II: Analitikus filozófia és fenomenológia, Gondolat, Budapest, 240 oldal, 2004
Neumer K: Bilder sehen, Musik hören – Zu Wittgensteins Aufzeichnungen zwischen 1946 und 1951, In: Demeter T (ed), Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy, Amsterdam-New York: Rodopi, pp. 245-274, 2004
Neumer K: A lélek aspektusai. Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után, Gondolat, Budapest, 239 oldal, 2006
Neumer K; Munz V (Hrsg.): Sprache - Denken - Nation. Kultur- und Geistesgeschichte von Locke bis zur Moderne, Passagen Verlag, Wien, 258 oldal, 2005
Laki J: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata, Gondolat, Budapest, 272 oldal, 2006
Neumer K: Vasa lecta et pretiosa. A 17-20. századi szóbeliség-kutatások és Balogh József a hangos olvasásról, Nyíri K; Palló G (szerk.): Túl az iskolafilozófiákon. Áron, Budapest, pp. 168-190, 2005
vissza »