Dynamic analysis of transport processes determined from experiment datas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37493
Type K
Principal investigator Balázs, Tibor
Title in Hungarian Transzportfolyamat dinamikai vizsgálata kísérleti adatok alapján
Title in English Dynamic analysis of transport processes determined from experiment datas
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Building Service Engineering and Process Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bothné dr. Fehér, Kinga
Kozári, Nándor
Láng, Péter
Molnár, Károly
Örvös, Mária
Tömösy, László
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 12.237
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Adott szárítási és bepárlási művelet instacioner viselkedésének tanulmanyozására készítettünk matematikai modellt. A modell tartalmazza az átadási tényezőket. A modell alapján készítettük el a szimulációs programcsomagot. A szimulációs programmal folyamat optimálási, paraméter identifikálási feladatokat lehet végezni. Mérési módszert dolgoztunk ki a száradási görbe, zsugorodás és a nyomásveszteség monitorozására.Adatfeldolgozó szoftvert fejlesztettünk, amely a transzporttényezők meghatározását teszi lehetővé.
Results in English
For the description of simultaneous heat and mass transfer in the drier and evaporator,a mathematical model was created for investigation the influence of the operating parameters. A simulation program package was developed for solving mathematical model. The model contains heat and mass transfer coefficients, the types of equilibrium moisture content. For the the given model the heat and mass transport coefficients have been determined by off-line parameter identification. We developed a data processing softwaret which can be fitted to the measuring tasks for pilot plat dryers and the evaporator.
Full text http://real.mtak.hu/228/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kozári, N.-Balázs, T.: The use of pressure separation diaphragm under non-stationery conditions, Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering , pp.386-390., Budapest, 2002
Balázs, T.- Kozári, N.: Konvektív átadási tényezők korszerű meghatározása konvektív hőközlésű szárításra., Műszaki Kémiai Napok , pp.413, Veszprém, 2003
Kozári, N.-Balázs, T.: Töltelékes halmazon a nyomásesés méréses vizsgálata konvektív hőközlésű szárításra, Műszaki Kémiai Napok , pp.437, Veszprém, 2003
Kotai B., P. Lang, T. Balazs,: Dynamic simulation studies for the middle vessel column, 4-th Conference of MechanicalEngineering, p. 295-300, 2004, ISBN 963 214 748 0, Budapest, 2004
T. Balázs, K. Both, L. Tömösy:: Energy Saving Waste Water treatment by Evaporation, CHISA2004. pp.956, issued on CD-ROM, ISBN 80-86059-40-5 Prague, 2004
T. Balázs, P. Tasnádi, M. Örvös: Advances instrumentation at spray-dryer, , Proc. of Fifth Conf. On Mechanical Engineering, issued on CD-ROM, ISBN 963 593 465 3, Budapest, 2006
Kotai B., P. Lang, T. Balazs: Separation of Maximum Azeotropes in a Middle Vessel Column, , 8th Distillation and Absorption Conference, Symp. Series No.152. pp 699-708, ISBN-10 0 85295 505 7, London, 2006
T. Balázs, M. Örvös and L. Tömösy: DETERMINATION OF TRANSFER COEFFICIENTS FROM EXPERIMENTS OF CONTACT-CONVECTIVE HEATED DRYING, 15th International Drying Symposium, pp 595-599., issued on CD-ROM, ISBN 963 9483 59 1, Budapest, 2006
Ronkay Gábor/ Dr. Balázs Tibor témavezető: Szakaszos üzemű félüzemi szárító dinamikai viselkedése, diplomaterv, BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2003
Kedves Krisztián/ Dr. Balázs Tibor témavezető: Száradó anyag méretváltozási folyamatának méréses vizsgálata, szakdolgozat , BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2004
Kurucz Zoltán Dániel/ Dr. Balázs Tibor témavezető: Félüzemi szakaszos bepárló műszerezése, szakdolgozat, BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2005
Németh Zoltán/ Dr. Balázs Tibor témavezető: Szennyvíz bepárló telep szimulációja, szakdolgozat , BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2004
Tóth Antal/ Dr. Balázs Tibor témavezető: Szárításnál fellépő méretváltozás vizsgálata szimulációval, szakdolgozat , BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2003
Back »