Increase of the mass transfer rate across a phase boundary in a plate columns with moving bed elements  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37498
Type K
Principal investigator Molnár, Károly
Title in Hungarian Fázisok közötti anyagtranszport hatékonyságának növelése fokozatszerű fázisérintkeztetés esetén, mozgó töltet alkalmazásával.
Title in English Increase of the mass transfer rate across a phase boundary in a plate columns with moving bed elements
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Building Service Engineering and Process Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bothné dr. Fehér, Kinga
Láng, Péter
Örvös, Mária
Péter, János
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 11.280
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A fluid diszperz kolonnák (FDC) méretezéséhez szükséges a hidrodinamikai és anyagátadási tulajdonságok pontosabb megismerése. A kísérletek célja az FDC-ban a fázisok közötti anyagtranszport hatékonyságának a növelése. A különféle technológiai gázok, por mellett egyéb környezetvédelmi vagy műveleti szempontból káros komponenseket (pl. NH3, SO2, NOx) is tartalmazhatnak. A folytonos gáz-folyadék fázis érintkeztető berendezések különféle kialakításúak. Hagyományos, fokozatos érintkeztetést megvalósító különböző tányér szerkezetű oszlopok, rendezett és rendezetlen töltetű kolonnák. A töltelékes tornyok lehetnek statikus és dinamikus működésűek. A kísérleti FDC-t különböző műveleti paraméterek mellett üzemeltettük. A hidrodinamikai és anyagátadási mérések eredményeit összehasonlító diagramokban dolgoztuk fel. A kutatás célja egy új méretezési módszer kidolgozása és összehasonlítása klasszikus megoldásokkal.
Results in English
For the design of fluid disperse columns (FDC) it is necessary to gain more precise knowledge of hydrodynamic and mass transport properties. In addition to dust, the various technological gases may contain some other components that are harmful in terms of environmental protection or operation (e.g. NH3, SO2, NOx), which are separated with continuous gas-liquid phase contacting units. Besides conventional columns of disk structure facilitating gradual contact, there are columns of various designs with ordered or disordered packing elements, which may be static or dynamic in terms of operation. We have performed a pilot plant study in the FDC with the aim of increasing the efficiency of mass transfer between the phases. We operated the pilot FDC plant at various operating parameters. The results of hydrodynamic and mass transfer measurements were included in comparative diagrams. The objective of the research is to elaborate a new method of design and to perform its comparison with conventional solutions.
Full text http://real.mtak.hu/230/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga Gábor János /Dr. Molnár Károly témavezető/: Fluid diszperz kolonna hidrodinamikai és anyagátadási tulajdonságainak kísérleti vizsgálata, Szakdolgozat, BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2002
Torma Róbert: Anyagátadási folyamatok vizsgálata fluid diszperz kolonnában, Szakdolgozat, Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2003
Modla G., Láng P., Kótai B., Molnár K.: \"Batch Heteroazeotropic Rectification of a Low Relative Volatility Mixture under Continuous Entrainer Feeding, Gépészet 2002 401-405, 2002
Tímea Hortobágyi, Dr. Károly Molnár: Mass Transfer Characteristics of Columns With Ellipsoid Packing, Gépészet 2002, 347-351, 2002
Dr. Molnár K., Székelyhidi E.: Investigation of mass transfer in the fluid disperse columns, 14th International Conference in Mechanical Engineering, 2006
Dr. Molnár K., Székelyhidi E.: Investigation of mass transfer in the fluid disperse columns, 14th International Conference in Mechanical Engineering, 2006
Bobák Tamás /Dr. Molnár Károly témavezető/: Fluid diszperz kolonna kísérleti vizsgálata és tervezése, Szakdolgozat, BME Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, 2005
Molnár K. Székelyhidi E.: A pilot plant study of fluid disperse columns, Proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering, 2006
Back »