Atommagok egzotikus bomlásai, állapotai és szimmetriái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37502
típus K
Vezető kutató Cseh József
magyar cím Atommagok egzotikus bomlásai, állapotai és szimmetriái
Angol cím Exotic nuclear decays, states and symmetries
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Elméleti magfizika kutatócsoport (HUN-REN Atommagkutató Intézet)
résztvevők Algora Pineda Alejandro
Lévai Géza
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.420
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az atommagok egzotikus bomlásait, állapotait és szimmetriáit tanulmányoztuk. Szisztematikusan feltártuk néhány könnyű és nehéz mag lehetséges fürtösödését (klaszterizációját). Ezáltal hozzájárultunk az egzotikus bomlások szerkezeti aspektusának tisztázásához. A vizsgált atommagoknak nem csak az alapállapotát, hanem a szuper- és hiperdeformált állapotait is tanulmányoztuk. A fürtösödés és az egzotikus alak (állapot) kapcsolatát egy igen általános szimmetria, az u.n. kvázidinamikai szimmetria segítségével sikerült megadnunk. E szimmetriafogalom kiépítéséhez magunk is hozzájárultunk. További szimmetriákat is találtunk, amelyek lehetővé teszik két vagy több mag (klaszter-szuperszimmetria), vagy különböző klaszterkonfigurációk (sokcsatornás dinamikai szimmetria) részletes spektrumának egységes leírását. Tanulmányoztuk kvantummechanikai rendszerek fázisátmeneteit, melyek a rendszereket jellemző szimmetria megváltozásának felelnek meg. Megvizsgáltuk a kvantummechanikai leírás kiterjesztésének némely (kvantumalgebrai) aspektusát is. Végül javasoltunk egy olyan osztályozási sémát, amely alkalmas a kvantummechanikai többtest-probléma sokféle szimmetriájának rendszerezésére.
kutatási eredmények (angolul)
We carried out investigations in order to contribute to our understanding on exotic nuclear decays, states and symmetries. We explored systematically the possible cluster configurations of some light and heavy nuclei. These investigations gave insight into the structural aspects of possible exotic decay modes. Besides the ground state of the selected nuclei, we also considered their superdeformed and hyperdeformed states. The connection between the cluster configurations and exotic states could be established by a rather general symmetry, called quasi-dynamical symmetry. We also contributed to the generalization of this concept. We developed further symmetries as well, that permit unified description of the detailed spectra of two or more nuclei (cluster-supersymmetry), or those of different cluster-configurations (multichannel dynamical symmetry). We studied the phase-transitions of some quantum mechanical systems, which correspond to the change of their characteristic symmetries. Furthermore, we investigated some (quantum-algebraic) aspects of the generalization of the quantum mechanical description. We proposed a framework that can serve for a systematic classification of many different kinds of symmetries of the quantum mechanical many-body problems.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/231/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Cseh: Clusterization and dynamical symmetries, Acta Phys. Hung. N.S. Heavy Ion Physics 18, 253-258., 2003
P. O. Hess, A. Algora, M. Hunyadi, J. Cseh: Configuration-mixed effective SU(3) symmetries, European Physical Journal A15, 449-454., 2002
A. Algora, J. Jolie, Zs. Dombrádi, D. Sohler, Zs. Podolyák, T. Fényes: Supersymmetry model in 73As revisited: Electromagnetic transition rates and U(6/12), Physical Review C67, 4303-1-8., 2003
G. Lévai, J. Cseh, P. Van Isacker: Correlations and symmetries in the spectra of light alpha-cluster systems, Acta Phys. Hung. N. S. Heavy Ion Physics 18, 229-234., 2003
J. Cseh: Harmónia a bonyolultságban: Szimmetriák az atommagokban, Élet és Tudomány LVII. 46, 1451-1455., 2002
G. Lévai, J. Cseh, P. Van Isacker: A nuclear mass formula based on Wigner's SU(4) symmetry, Acta Phys. Hung. N.S. Heavy Ion Physics 19, 285-288., 2004
J. Cseh: Wigner-type symmetries and their extensions in nuclear physics, Acta Phys. Hung. N.S. Heavy Ion Physics 19, 251-254., 2004
J. Cseh: Diversity of symmetry-breaking and nuclear clusterization, Revista Mexicana de Fisica 49 Supl. 4, 101-107., 2003
G. Lévai: Supersymmetry in nuclear clusterization, Proc. Int. Conf. on Symmetries in Nuclear Structure, Erice, Italy, 2003, 140-145., 2004
G. Lévai, J. M. Arias: The sextic oscillator as a gamma-independent potential, Physical Review C69, 4304-1-6., 2004
A. Algora: Supersymmetry in nuclei, Proc. Int. Conf. ''The Labyrinth in Nuclear Structure'' Crete, Greece, 2003. AIP 701, 375-383., 2004
J. Cseh: The most hidden symmetry and nuclear clusterization, Proc. 22nd Int. Workshop on Nuclear Theory, Rila, Bulgaria, 2003, 2003
A. Algora et al.: Beta-decay studies using total absorption spectroscopy: Some recent results, Revista Mexicana de Fisica 50. No. 2, 5-10., 2004
J. Cseh, A. Algora, J. Darai, P. O. Hess: Deformation dependence of nuclear clusterization, Physical Review C70, 34311-1-8., 2004
P. O. Hess, A. Algora, J. Cseh, J. P. Draayer: Parametrization of SU(3) spectroscopic factors for light nuclei within an algebraic model, Physical Review C70, 51303R-1-4., 2004
J. Cseh: Rejtett szimmetriák, Fizikai Szemle 2004. 5, 165-171., 2004
G. Lévai: On solvable Bohr Hamiltonians, Proc. Int. Conf. on Nucl. Phys. Large and Small, Cocoyoc, Mexico, 2004, AIP 726, 227-228., 2004
P. O. Hess, G. Lévai: Global trends in the lowest positive- and negative-parity levels of p- and sd-shell nuclei, Int. Journal of Modern Physics E2005, 2005
G. Lévai: Exact analytic description of nuclear shape phase transition, Revista Mexicana de Fisica Suppl. 52 (2006) 75-81, 2006
A. Algora, J. Cseh, J. Darai, P. O. Hess: Selection rule and energetic stability: Complementer aspects in nuclear clusterization, Revista Mexicana de Fisica 52 (2006) 12, 2006
J. Cseh: Cluster-coexsistence in nuclei and dynamic symmetries, Proc. 23rd Int. Workshop on Nuclear Theory, Rila, Bulgaria, 2004, 261-273., 2005
J. Cseh, A. Algora, J. Darai, P. O. Hess, N. V. Antonenko, R. V. Jolos, W. Scheid: Deformation and clusterization in atomic nuclei, Proc. Int. Symp. on Exotic Nuclear Systems, Debrecen, Hungary, 2005; AIP Conf. Proc. 802 (2005) 48, 2005
J. Darai, A. Algora , J. Cseh, P. O. Hess: Ternary clusterization in superdeformed and hyperdeformed states, Proc. Int. Conf. on Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions, Kos, Greece, 2005, AIP Conf. Proc. 831 (2006) 424, 2006
A. Algora, J. Cseh, J. Darai, P. O. Hess, N. V. Antonenko, R. V. Jolos, W. Scheid: Clusterization and deformation in heavy nuclei, Proc. Int. Symp. on Exotic Nuclear Systems, Debrecen, Hungary, 2005; AIP Conf. Proc. 802 (2005) 52, 2005
G. Lévai: Probing the nuclear cluster supersymmetry scheme for A=18 nuclei, Proc. Int. Symp. on Exotic Nuclear Systems, Debrecen, Hungary, 2005; AIP Conf. Proc. 802 (2005) 65, 2005
P. O. Hess, P. Rosales, E. Aguilera, A. Algora, J. Cseh, J. Darai, J. P. Draayer, T. L. Belyaeva: Spectroscopic factors in an algebraic model, Proc. Int. Symp. on Exotic Nuclear Systems, Debrecen, Hungary, 2005; AIP Conf. Proc. 802 (2005) 69, 2005
J. Cseh, G. Lévai, A. Intasorn, K. Kato: Algebraic description of the 40Ca+alpha cluster states of the 44Ti nucleus, Acta Universitatis Debreceniensis, Ser. Phys. Chim. XXXVIII-XXXIX (2005) 81, 2005
J. Cseh, G. Tímár: Dynamical versus kinematical symmetry breaking revisited, J. Phys.A 39 (2006) 6979, 2006
J. Cseh: Harmony in complexity: Symmetries in atomic nuclei, Documenti rivista semestrale del dottorato in storia dell architectura e della arti, restauro, No. 1, 2005. (www.ducumenti.ve.it, n1, saggi), 2005
J. Cseh, N. V. Antonenko, A. Algora, J. Darai, P. O. Hess, R. V. Jolos, W. Scheid: Clusterization and quadropol deformation in nuclei, Proc. Int. Conf. on Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions, Kos, Greece, 2005, AIP Conf. Proc. 831 (2006) 65, 2006
G. Lévai, P. O. Hess: A simple interpretation of global trends in the lowest levels of p- and sd-shell nuclei, European Physical Journal A direct (e) Supplement 27 (2006) 277-82, 2006
P. O. Hess, E. F. Aguilera, E. Martinez-Quiroz, A. Algora, J. Cseh, J. P. Draayer, T. L. Belyaeva: Spectroscopic factors within an algebraic model and an application to 12C+12C, APH N. S. Heavy Ion Physics, in press, 2006
J. Cseh: Symmetries and symmery breakings, Proc. IV. Int. Symp. on Quantum Theory and Symmetries, Varna, Bulgaria, 2005, in press, 2006
J. Darai, J. Cseh, A. Algora, P. O. Hess: Quasidynamical symmetry and nuclear clusterization, Proc. IV. Int. Symp. on Quantum Theory and Symmetries, Varna, Bulgaria, 2005, in press, 2006
J. Cseh, J. Darai, N. V. Antonenko, A. Algora, P. O. Hess, R. V. Jolos, W. Scheid: Deformation inside and outside the nuclear molecules, Revista Mexicana de Fisica, in press, 2006
A. Algora, J. Cseh, J. Darai, P. O. Hess: Ternary clusterization and quadropole deformation, Physics Letters B 639 (2006) 451-455, 2006
H. Yepez-M., J. Cseh, P. O. Hess: Phase transition in an algebraic cluster model, Physical Review C, in press, 2006
G. Lévai, J. Cseh, P. Van Isacker: Application of cluster supersymmetry to nuclei with mass numbers A=20, 19 and 18, submitted to the Physical Review C, 2006
J. Cseh: Multichannel dynamical symmetry and cluster-coexistence, kézirat előkészületben, 2006
vissza »