A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37503
típus K
Vezető kutató Bondár Mária
magyar cím A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere
Angol cím The cadaster of hungarian sites of the Baden Cultur
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.006
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A badeni kultúra magyarországi leletkatasztere c. pályázat keretében elkészült: Bondár Mária: A badeni kultúra leletei Komárom-esztergom megyében I. kötet c. monográfia (225.465 karakter, azaz 180 oldal, 20 szövegközti ábra, 52 kép) kéziratának átnézése, ellenőrzése, stiláris javítása. 2002-ben elkezdődött az Európában mindmáig egyedülálló sírszámú (437 sír) Budakalász-Luppa csárda közelében feltárt késő rézkori temető feldolgozása. A pályázati időszak alatt elkészült: A sírok leírása, adatbázisa, a leletanyag teljes átnészése (revíziója), a leletek leírása, rajzoltatása, hagyományos és digitális technikájú fotózása, az állatcsontok, ékszerek meghatározása és néhány anyagvizsgálati mintavétel. A témavezető elkészült a sírokat bemutató katalógus szövegével és képanyagának táblaterveivel, továbbá a temető elveszett összesítőtérképének újraalkotott változatával. Elkészült az antropológiai alapadatok felvétel is, amelyeket a témavezető bedolgozott a katalógusba és az adatbázisba. A témavezető több értékelő fejezetet is megírt. A 2005. végéig elkészült kézirat 572.941 karakter, azaz 458 szabvány oldal és 180 tábla(terv). 2002-2005. között a témaveztő folytatta a badeni kultúra lelőhely adatbázisának feltöltését is. A korábbi 1620 lelőhely 178 újjal gyarapodott, így 1798, a badeni kultúra különböző időszakába (Kr.e. 3500-3000) tartozó településről vagy temetkezési helyről van adatunk.
kutatási eredmények (angolul)
Completed within the competition The cadaster of hungarians sites of the Baden Culture: The monitoring, stylistic correction, unification of the manuscript of the monograph Bondár M.: Baden findings in Komárom-Esztergom county, Vol. I. (225.465 characters, that is 180 pages, 20 figures, 52 plates). In 2002, the process of the Late Copper Age cemetery (Budakalász- Luppa Csárda), began. Completed within the competition period: The database of the graves; grave descriptions; revision of findings; description, drawing and photoing both conventional and digital way of the findings; determination of animal bones and jewellery and taking some samples for material analysis. The topic leader completed the text and planing of plates of pictures of the catalogue showing the graves, she finished the newly made version of the cemetery’s long lost global map. The entering of the basic anthropological data has been finished, which was fitted in the catalogue and database by the topic leader and she wrote more chapters as well. The manuscript contains: 572.941 characters (458 standard pages), 180 plates-plain. Between 2002 and 2005 she continued the permanent enlarging of the database of sites of the Baden Culture. 178 new sites were added to the former 1620 sites, this way today we know 1798 settlement and cemeteries ruins belonging to different periods of the Baden Culture (3500-3000 B.C.).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/232/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bondár Mária: A kocsi a késő rézkori Európában, Archaeologiai Értesítő 129 (2004) 5-34., 2005
Bondár Mária: The wagon in the Late Copper Age Europe., Die tönerne Wagenmodelle Ost- bzw. Südeuropas., 2002
vissza »