Distinction of subaerial and submarin gaps in the Lower and Middle Cretaceous successions of the Transdanubian Range  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37510
Type K
Principal investigator Császár, Géza
Title in Hungarian Szárazulati és tengeralatti üledékhézagok elkülönítése a Dunántúli-középhegység alsó- és középső-kréta rétegsoraiban
Title in English Distinction of subaerial and submarin gaps in the Lower and Middle Cretaceous successions of the Transdanubian Range
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Magyar Állami Földtani Intézet
Participants Görög, Ágnes
Lelkes, György
Mindszenty, Andrea
Viczián, István
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 8.811
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Alkalmazott vizsgálati módszerek: Szelvényezés és mintavételezés Vékonycsiszolat-készítés és vizsgálat Mikrofauna vizsgálat (vékonycsiszolat, oldási maradék) Makrofaunavizsgálat: zöldalga, ammonitesz, telepes korall Egyéb vizsgálat: kőzetszövet és mikrofácies, katódlumineszcencia, termikus és röntgendiffrakciós, fő és nyomelem, oxigén és szénizotóp, nehézásvány Vizsgált Tatai Mészkő fedőjű üledékhézagos előfordulások: Alsó-Hajag, Felső-Hajag, Bakonybél, Som-hegy; Lókúti-domb tető; Zirc-borzavári úti kőfejtő; Olaszfalu, Eperjes; Bakonycsernye, Tűzköves-árok, Mór, Éles-kő; Vértessomló, Szarvaskút; Tata, Kálvária-domb. Tési Agyagmárga fedőjű vizsgált üledékhézagos előfordulások: Lókút, temetői feltárás; Zirc, Istenesmalmi-kőfejtő; Zirc, faluvégi kőfejtő; Mór, Lófar-völgy Az üledékhézagok Szárazulati: Karsztosodás, vadózus cement a feküben, allit ásványok a fedőben, kaolinit dúsulás, szárazföldi eredetű mikroméretű szervesanyag, folyóvízi, tavi fedőüledék, transzgressziós bázisüledék, Változás a stabilizotóp összetételben , lumineszcencia képesség romlása. Tengeralatti: Bioeróziós nyomok felszínen, lokális tanúüledék, mélyvízi sztromatolit, tengeri fosszíliával, jelentős elemdúsulás, szárazföldi ásványok hiánya, a szárazfölditől eltérő elemdúsulás, átülepített, roncsolt tengeri mikrofauna Meghatároztuk a Tatai, és a Tési Formációval fedett üledékhézagok tér és időbeli elterjedését. A Tatai Mészkő fedőjű üledékhézagok tengeralattiak, a Tési Agyagmárga fedőjűek szárazulatiak.
Results in English
Methods of investigation used: Depicting columnar sections and sampling in the field Preparation and study of thin sections Palaeontological investigations: microfossils, Dasycladales, ammonites, colonial corals Other investigations: Microfacies and texture, Cathodeluminescense microscopy, Thermal and X-ray diffraction, Major and trace elements, Oxygene and carbon isotopes, Heavy minerals Studied sections under Tata Limestone: Alsó-Hajag, Felső-Hajag, Som-hegy, Bakonybél, Top of Lókút Hill; Zirc-Borzavár quarry; Eperjes, Olaszfalu; Tűzköves Ravine, Bakonycsernye; Éles-kő, Mór; Szarvaskút,Vértessomló; Kálvária Hill,Tata. Studied sections under under Tés Clay: Eastern end, Lókút; Istenesmalom, Zirc; quarry at the northern rim of, Zirc; Lófar Valley, Mór. Characterization of gaps Continental: Karstification, vadose cement allite minerals in the cover beds concentration of kaolinite terrestrial microscopic organic matter fluvial and lake sediments transgressional basal beds change in the concentration of stabile isotops decreasing of luminescence ability. Submarine: Bioerosional traces local test sediment deep-water stromatolite with marine fossils concentration of elemnts different from the subaerial one lack of minerals of terrestrial origin reworked marine microfossils. Gaps below the Tata Limestone are submarine in origine, while those below the Tés Clay are all subaerial. Gaps covered by either the Tata Limestone or the Tés Clay are deliniated both geographically and in time.
Full text http://real.mtak.hu/236/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Császár G; Főzy I; Mizák J: Az olaszfalui Eperjes földtani felépítése és fejlődéstörténete, Földtani Közlöny, 2007
Haas J; Árkai P; Császár G; Vörös A: A földtani idő, Fizikai Szemle 54/8: 259-264, 2004
Császár G; Mizák J; Barczi A; Vona M; Bauer N; Kenyeres Z; Penksza K: Az Eperjes-hegy élő és élettelen világa, ELTE kiadása, Budapest, 62 oldal, 2002
Császár G: Olaszfalu, Eperjes-hegy, MFT Őslénytani Vándorgyűlés, Zirc (kirándulásvezető), 35-40, 2003
Pocsai T; Csontos L: Late Aptian and Early Albian syntectonic facies pattern of the Tata Limestone Formation, Geol. Carp. 57/1, 15-28, 2006
Szinger B; Görög Á; Császár G: Late Jurassic -Early Cretaceous sections from Tata (Pelso Unit, Hungary): sedimentology, submarine palaeontology, palaeoenvironment, Geophysical Research Abstracts 9, 08989, 2007
Császár G: Magyarország és a kapcsolódó területek regionális földtana I Paleozoikum paleogén, Egyetemi tankönyv ELTE Eötvös Kiadó Budapest 328 p, 2005
Császár G: Urgon formations in Hungary with special reference to the Eastern Alps, the Western Carpathians and the Apuseni Mountains, Geol. Hung. ser. Geol. 25, 209 p., 2002
Császár G: Geological key section system as a base for geoparks in Hungary, 6th European Geoparks Network Meeting, 2005
Császár G: Submarine to subaerial gaps in the Middle Cretaceous of the Transdanubian Range., 1st International Workshop „ Mesozoic Sediments of Carpatho-Balkanides and Dinarides” Abstract and Field Guide, pp. 10-11, 2006
Császár G; Görög Á; Kollányi K: Eróziós üledékhézag az Ugodi Mészkő és a Polányi Márga Formációk között a tapolcafői Bóta-kőn (Északi-Bakony), Földtani Közlöny, 137/1, 1-16, 2007
Back »