A személyiség belső feltételeinek és stabilitásának alakulása a pályaszocializáció függvényében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37514
típus K
Vezető kutató Gáspár Mihály
magyar cím A személyiség belső feltételeinek és stabilitásának alakulása a pályaszocializáció függvényében
Angol cím Development of personality dispositions and their stability in regards to vocational orentation and options
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológia Intézeti Tanszék (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)
résztvevők Holecz Anita
Kiss Judit
Kovács József
Örkényi Ágota
Simon Katalin
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.407
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négy éves programban részben az előzetes terveknek megfelelően, részben azon felül is végeztünk méréseket. Négy ütemben mintegy 1500 fő adatait vettük fel különböző témakörökben. Ez mintegy háromszorosa az eredeti vizsgálati számnak. Összesen öt folyóiratcikk, négy nemzetközi és hat hazai konferencia prezentációnk volt. Ezen kívül négy hallgatói tudományos diákköri dolgozat is született, mindegyik helyezést ért el az OTDK konferenciákon. Kutatásunk eredményei a következőkben foglalhatók össze: A konzervativizmus konstruktumának újraértelmezése alapján egy új konzervativizmus skálát dolgoztunk ki. A vizsgálatsorozatban alkalmazott mérőeljárásokkal nagyon sok vonatkozásban tártuk fel a személyiség stabil és változékonyabb jellegzetességeit, és publikációinkban beszámoltunk ennek belső kapcsolatairól. Kimutattuk a nemi különbségek mellett az életkortól függő változásokat is. Legfőbb célunkat is teljesítettük, azaz a pedagógus pályára vonatkozóan mindezen jellegzetességek pályaspecifikus sajátosságait is kimutattuk. Következtetéseinkben arra is rámutattunk, hogyan lehet az eredményeinket hasznosítani a pedagógusok pályaszocializációjának mentálhigiénés támogatásában. Egyúttal a téma mentén kialakult egy új, erősödő kutatóműhely. Örvendetes továbbá, hogy a kutatás segítette a főiskolán korábban is jó eredményeket felmutató TDK munkát.
kutatási eredmények (angolul)
In the four-year programme we carried out our previously planned research and we also did some additional measurements. We gained data from approximately 1500 subjects in four stages, thus the number of subjects became three times more than it had been planned earlier. As planned, in the first part of the four year long research, we presented our results in national and international conferences, and at the end, in the last semester, we published them in professional journals. We published five articles, and we presented our results at four international, and six national conferences, in total. Above all, four works from our students were presented at different OTDKs. The results of our research can be summarized as following: When re-defining the construct of conservatism, we elaborated a new conservatism scale. With our tools for measurement used in the research we managed to make clearer the stable and more variable features of personality, in one of our publications we analyzed the inner connections of themWe reached our biggest aim, we presented the professional specialities of these personality characteristics in the pedagogic profession. We pointed out how our results can be used when giving mentalhygienic support for teachers during their professional socialization. We are proud of the fact that the research helped the TDK (scientific workshop of students) work which had already reached outstanding results.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/237/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Gáspár Mihály, Holecz Anita, Ujlaky Judit: Measurement and validity of conservativism as personality trait, 28th International Congress of Psychology Abstract Book, 2004
Dr. Gáspár Mihály: A konzervativizmus mérése, A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése előadás-kivonatok, 2004
Dr. Gáspár Mihály: A személyiség konzervativizmusa Értékközvetítés és konzervativizmus, Iskolakultúra 7-8 szám 160-167. old, 2006
Holecz Anita, Ujlaky Judit, Gáspár Mihály: Antecendents of psychological health among entrants graduated in teaching in different fields 9th European Congress of Psychology, Granada, Spanyolország, 2005. (Abstract: 146.p.), 2005
Dr. Gáspár Mihály: A konzervativizmus mérése, Alkalmalzott Pszichológia, 2006
Holecz Anita: Pedagógusjelöltek és pedagógusok személyiség- és megküzdési jellemzői, Alkalmalzott Pszichológia, 2006
Dr. Simon Katalin: A tanári pályát választó hallgatók néhány, pályamotivációval összefüggő sajátossága, Pedagógusképzés, 2006
Holecz Anita: A burn out szindróma mögött meghúzódó személyiségbeli- és viselkedéses jellemzők, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. (Absztrakt kötet 256. p.), 2004
Dr. Gáspár Mihály, Holecz Anita: Pályaszocializáció és személyiségvonások a pedagóguspálya szempontjábó, Pedagógusképzés. 2. szám 23-41. old., 2005
Gáspár Mihály, Holecz Anita: Személyiség és adaptív megküzdés a pedagógus pályán, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2005. (Absztrakt kötet 203.p.), 2005
Holecz Anita, Szilasi Melinda, Debrei Dóra: Az oprtimális élmény és a jövőkép kapcsolata pedagógusjelölteknél, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2005. (Absztrakt kötet 126.p.), 2005
Holecz Anita, Ujlaky Judit, Gáspár Mihály: Personality and behavioral features behind burnout syndrome, 28th International Congress of Psychology Abstract Book, 2004
Gáspár Mihály: Konzervatívak-e a pedagógusok?, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2005. (Absztrakt kötet 201.p.), 2005
Gazdasg Gabriella, Klepe Anita: A tanítók pályaképe és pszichés egészsége a pszichés egészség függvényében, XXVI. OTDK Rezümé kötet 123.o., 2003
Szekeres Katalin, Szunyogh Veronika: A pedagógus néhány jellegzetes személyiségvonása, XXVI. OTDK Rezümé kötet 167.o., 2003
Szilasy Melinda, Debrei Dóra: Optimális élmény és a jövőkép kapcsolata főiskolás hallgatóknál, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kalauz 141.o., 2005
Szuper Rita, Hederics Szilvia: A pedagógusjelöltek konzervativizmusa, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kalauz 143.o., 2005
Holecz Anita: Személyiség és megküzdési jellemzők a pedagógus pályán, (az OTKA hivatkozás a kötet szerkesztési hibája miatt kimaradt) Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006. (Absztrakt kötet 172-173. p.), 2006
Dr. Gáspár Mihály, Ujlaky Judit, Holecz Anita: Professional socialization and personality traits in pedagogical profession, 9th European Congress of Psychology Granada, Spanyolország, 2005. (Abstract: 149.p.), 2005
vissza »