Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37516
típus K
Vezető kutató Zsilinszky Éva
magyar cím Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása
Angol cím Publishing old Hungarian manuscripts
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
résztvevők E. Abaffy Erzsébet
Friczné Terbe Erika
Kacskovics Reményi Andrea
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.651
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat a kitűzött céloknak megfelelően zárult le. A kutatások három témakörben a következő eredményekkel jártak: 1. Régi Magyar Kódexek – Megjelent két 16. századi kódex (Kazinczy-kódex. 1526–41., Pozsonyi Kódex 1520.) hasonmást és betűhű átiratot, valamint szakmai bevezetőt és jegyzeteket tartalmazó kiadása 2003-ban, ill. 2004-ben. Elkészült és nyomdába került a Tihanyi Kódex (1532.) hasonló módon felszerelt kézirata. 2. A magyar nyelvtörténet forrásai – Megjelent Szenczi Molnár Albert 1610-es latin nyelvű magyar grammatikájának hasonmást, magyar fordítást, bevezető tanulmányt és szakmai jegyzeteket tartalmazó kiadása (2004.) Elkészült egy másik, ugyancsak nagyon jelentős 17. századi magyar grammatika (Pereszlényi Pál: Grammatica Lingvae Vngaricae, 1682.) hasonló módon kialakított kézirata. 3. Régi Magyar Levelestár – A sorozat 2. köteteként elkészült a „25 levél a 16. századból” című levélgyűjtemény betűhű átírást, bevezetőt és jegyzeteket tartalmazó kézirata. A kiadványban az eredeti levelek méretpontos hasonmásai kivehető mellékletként lesznek megtalálhatók.
kutatási eredmények (angolul)
By the end of the period 2002–2005, research work was completed according to the schedule in 3 given topics. 1. Old Hungarian Codices – The volumes of two 16th century codices were published in 2003 (Kazinczy-kódex, 1526–1541.) and in 2004 (Pozsonyi Kódex, 1520). The manuscript of Tihanyi Kódex (1532.), containing the facsimile and the letter-perfect transcription of the original, with notes and an introductory essay, has been also completed and sent to the printing office. 2. Sources of Hungarian Historical Linguistics – A volume containing the facsimile and the Hungarian translation of the grammar of Albert Szenczi Molnár (1610.) was published in 2004. The manuscript of another 17th century grammar by Pál Pereszlényi (1682.) has been completed and sent to the printing office. (It contains the facsimile of the original, written in Latin, a complete Hungarian translation, notes and an introductory essay.) 3. Old Hungarian Archives – A volume of a collection of 16th century letters containing their letter-perfect transcription and the scale facimile of the letters enclosed as a loose appendix, has been completed and sent to the printing office.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/238/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Zsuzsa: F. Fráter munkái: a Kazinczy-kódex és a Tihanyi Kódex, Magyar Nyelv 98: 364-380, 2002
Abaffy Cs; Abaffy E; Madas E: A Pozsonyi Kódex 1520. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, Pharma-Press-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 198 oldal, 2004
Kovács Zsuzsa: Kazinczy-kódex. 1526-1541. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, Pharma-Press-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 484, 2003
C. Vladár Zsuzsa: Szenczi Molnár Albert: Új magyar grammatika (1610.), Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 222., Budapest, 452 oldal, 2004
C. Vladár Zsuzsa: Szenczi Molnár Albert grammatikájának fordítási kérdései, Szenczi Molnár Albert, Új magyar grammatika (1610.) 9-26., 2004
C. Vladár Zsuzsa: A latin eredetű magyar nyelvészeti irodalom terminusai, Philosophiae Doctores 174 pp, 2005
C. Vladár Zsuzsa: A genitivus eset Szenczi és Pereszlényi grammatikájában., Mártonfi Attila-Papp Kornélia-Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére 1-6., 2005
C. Vladár Zsuzsa: A genitivus eset Szenczi és Pereszlényi grammatikájában., Mártonfi Attila-Papp Kornélia-Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére 1-6., 2005
Kovács Zsuzsa: A magyar-latin (szövegformálás) összhangja: A kétnyelvű közlésmód szerepe F. fráter munkáiban és Ozorai Imre vitairatában, Hajdú Mihály-Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. 58-65., 2003
C. Vladár Zsuzsa: Az ablatívus a korai magyar és finn grammatikában, Magyar Nyelv 99: 133-144, 2003
Kovács Zsuzsa: Szempontok kódexeink szerzőinek azonosításához, www. nytud.hu, 2004
C. Vladár Zsuzsa: A partikula terminus Szenczinél és a korai magyar grammatikában, Ladányi Mária-Dér Csilla-Hattyár Helga (szerk.): „... még onnan is eljutni túlra...” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. 35-49., 2004
C. Vladár Zsuzsa: Az affixum kategóriája néhány korai magyar, finn és lapp grammatikában., Csepregi Márta-Várady Eszter (szerk.): Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Uralisztikai Tanulmányok 14: 30-39., 2004
Kovács Zsuzsa: „Keressétök Isten emberét” Lippai Ferenc alias F. fráter., Mártonfi Attila-Papp Kornélia-Slíz Mariann: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére 300-306, 2005
Darvas Anikó: Huszonöt levél a 16. századból. A Máriássy család levéltárából származó levelek betűhű átirata és hasonmása bevezetéssel és jegyzetekkel., Régi Magyar Levéltár 2. Magyar Nyelvtudományi Társaság-AKAPRINT [Megjelenés előtt], 2006
Kovács Zsuzsa: A Tihanyi Kódex (1532.) A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel., Pharma-Press- Magyar Nyelvtudományi Társaság [Megjelenés előtt], 2006
C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál, A magyar nyelv nyelvtana (1682.), A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai [Megjelenés előtt], 2006
vissza »