Különböző antibiotikumok emissziós tulajdonságainak analízise csont-transzplantátumokból és csontpótló anyagokból  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37530
típus K
Vezető kutató Szabó György
magyar cím Különböző antibiotikumok emissziós tulajdonságainak analízise csont-transzplantátumokból és csontpótló anyagokból
Angol cím Analysis of antibiotic emission properties from different bone transplants and bone substitute materials
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Ortopédiai Klinika (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Montskó Péter
Péterfi Zoltán
Szántó Zalán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kidolgoztunk egy standard, in vitro vizsgálómódszert, mellyel vizsgáltuk különböző csontcementek és antibiotikumok kioldódási tulajdonságait. Az általunk használt csontcementből antibakteriális hatással rendelkező antibiotikum áramlik ki, mely exponenciális módon csökken ugyan, de in vitro körülmények között még egy év után is mérhető mennyiségű antibiotikumot bocsát ki. A kiáramlásban nem találtunk szignifikáns különbséget a vizsgált különböző típusú csontcementek, antibiotikumok között, azonban szignifikánsan jelentősebb antibiotikum kiáramlást észleltünk az összekeverés módozatát vizsgálva a „házi”, manuális technikával összekevert antibiotikum-cement komplex esetén, a gyári komplexel összehasonlítva. A sebváladékban az átlagos antibiotikum mennyiség 24 órán át a terápiás mennyiség felett volt. A revíziók során eltávolított csontcement darabok is képesek antibiotikumot kibocsátani magukból évek múltán. Megállapítottuk az ortopédiában rutinszerűen transzplantációra használt különböző allogén szövetek antibiotikus abszorpciós és emissziós képességeit. Meghatároztuk a nálunk előforduló sebfertőzések és mélyinfekciók valódi arányáról, a kórokozók típusáról és azok megoszlásáról. Azt találtuk, hogy a láz az operált betegeink mintegy 35%-ánál fellépett, bár valódi igazolt mélyinfekció csak 2.3%-ban fordult elő. Más infekciós jelek jelenléte nélkül tehát az antibiotikumos kezelések nem szükségesek.
kutatási eredmények (angolul)
W examined the storing and emitting parameters of different bone-cement – antibiotic complexes. We managed to evaluate a standard, reproducible in vitro method that can be used to assess the emission properties of different bone-cements. We have found that the bone-cement is capable of emitting antibiotics. However, the release decreases exponentially but a detectable amount of antibiotics is present even a year after mixing in vitro. In the in vivo experiments we concluded that the amount of antibiotics in the wound exudates were above the therapeutic range after 24 hours, and in large proportion of cases this level was reached even after 48 hours. The bone-cement fragments removed during revision are capable of emitting antibiotics. We captured the absorption and emission characteristics of antibiotics in different allogenic tissues routinely used in the orthopaedic tissue transplantation, which formerly was not addressed in the literature. Since the treatment of periprosthetic infections is particularly difficult, the importance of decreasing the infection rate is extremely significant. The concept of antibiotic mixed with the implanted bone-cement goes back to the seventies and has been a well-accepted method in orthopaedics ever since. Our experiments provided additional data for the better understanding and the use of every day routine of such a prevention.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/244/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bálint L, Szántó Z, Kocsis B, Szabó Gy:: Csontcementből történő antibiotikum emisszió in vitro vizsgálata II. (Hosszú távú eredmények), Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2002.45.3. 170-177, 2002
dr. Bálint Lehel, dr. Koós Zoltán, dr. Liszt Ferenc, dr. Szabó György: Csontcementből történő gentamicin emissio in vivo detektálása nagyízületi protetizálást követően, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2004
Lehel Bálint, Béla Kocsis, Zalán Szántó, György Szabó:: In vitro measurement of the time-related efficacy of Gentamicin sulphate release from bone cements, Chemotherapy 2004; 50:30-307, 2004
Dr. Bálint Lehel: Lokális és Szisztémás Infekció Kontroll a Nagyízületi Endoprotetikában, PhD értekezés tézisei, PTE ÁOK Ortopédiai Klinika Könyvtár, 2005
Koós Z, Liszt F, Bálint L: Comparison of efficacy of manufactured gentamicin impregnated bone cement and manually mixed antibiotic-cement complex, Eur Surg Res 2005 Suppl 1: 61-62, 2005
dr. Bálint Lehel, drd. Farkas Boglárka, dr. Bárdos Tamás, dr. Szabó György:: Gyárilag összeállított és a csontcementekhez mnuális technikával hozzáadptt gentamicin kioldódási tulajdonságának összehasonlítása, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2006
Lehel Bálint, Zoltán Koós, Ferenc Liszt, Gábor Horváth, György Szabó: Detection of gentamycin emission from bone cement in the early postoperative period following cemented total hip arthroplasty, Orthopaedics, 2006
Bálint L, Szántó Z, Kocsis B, Szabó Gy:: Antibiotikum emisszió vizsgálata csontcementből I. (in vitro kísérlet), Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2002.45.3. 170-177, 2002
Bálint L, Koós Z, Kocsis B, Szabó Gy:: Csontcementből történő gentamycin in vitro és in vivo kiáramlásának összehasonlítása., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2002.45.3. 170-177, 2001
vissza »