Study on Early Planktonic Foraminifers, Taxonomy, Origin, Evolutionary History and their Connection with the Global Changing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37538
Type K
Principal investigator Görög, Ágnes
Title in Hungarian A korai plankton foraminiferák rendszertani vizsgálata, kialakulásuk és evolúciójuk, és ezek kapcsolata a globális változásokkal
Title in English Study on Early Planktonic Foraminifers, Taxonomy, Origin, Evolutionary History and their Connection with the Global Changing
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Palaeontology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.192
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Összesen 18 dunántúli-középhegységi és jura-hegységi (Franciaország) jura lelőhely korai plankton és Globigerina-szerű foraminiferáit vizsgáltam meg. 12 új taxon került leírásra, további 2 faj leírását pontosítottam. Számos morfológiával kapcsolatos taxonómiai kérdés általam került először részletes tárgyalásra. Az irodalmi adatok és saját vizsgálataim alapján ősföldrajzi térképeket készítettem a protoglobigerinák elterjedéséről a kora-jura, az aaléni-bajóci, a bath, a kallovi, a kimmeridgei, a tithon és a berriázi-valangini időintervallumokra. A térképek segítségével a középső-jurában két jól elkülöníthető protoglobigerina fauna provincia, az epikontinentális és a tethysi volt kimutatható. Az epikontinentális területekre az egész jura folyamán a kisméretű, vékony héjú formák megjelenése volt a jellemző, míg az aaleni-bajóciban nagyméretű vastagfalú formák uralkodtak a mélyebbvízi területeken. Ez utóbbi jelenség a plankton foraminiferáknál a mélyvízi életmódhoz kapcsolódik. A nagyméretű formák a kalloviig kitartottak, de a bathtól kezdődően nem jelentek meg közöttük a vastag falú alakok. A protoglobigerinák a legnagyobb földrajzi elterjedésüket az oxfordiban érték el, ehhez tömeges, de monospecifikus előfordulás párosult. A késő-jura—kora-kréta során a végig alárendelt szerepet játszottak a foraminiferák a plankton szervezetek között. Az ok a tengertvíz kemizmusának megváltozásában lehetett, ami kedvezőtlenül hathatott ezekre, az aragonit vázú szervezetekre.
Results in English
18 protoglobigerinids and globigerina-like foraminifera localities were studied from the Jurassic of Gerecse Mts and Bakony Mts, Hungary and of Jura Mts, France.12 new taxa were described and 2 emended. Some taxonomic problems related to morphology are also discussed in detailed. The palaeogeographical distribution of the Jurassic protoglobigerinids is discussed using maps, which correspond to the Early Jurassic, Aaleno–Bajocian, Bathonian, Callovian, Kimmeridgian, Tithonian and Berriasian-Hauterivian intervals. During these intervals small, thin-walled species are found in epicontinental areas, as well as in the Tethys, while the larger, occasionally thick-walled taxa were restricted to the Tethyan area. In the Aaleno-Bajocian the thick wall of some tests may represent a crust (late stage calcification) because protoglobigerinids with the same external morphology, but different wall thickness, can be found in the Bajocian and the Bathonian. This phenomenon is generally interpreted as a deep water character in planktonic foraminifera. In the Callovian large forms could migrate into the deeper basins of the epicontinental area. The protoglobigerinids reached their largest geographical distribution in the Oxfordian. Later, in the late Jurassic and the Early Cretaceous they played subordinate role in the foraminifera fauna, probably due to the change of the see water chemistry, which was unfavourable for the organism with aragonitic shells.
Full text http://real.mtak.hu/246/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Wernli, R. & Görög, Á.: Protoglobigérines et Oberhauserellidae (Foraminifères) du Bajocien Bathonien du Jura méridional, France, Revue de Micropaleontologie, in press, 2006
GÖRÖG, Á & WERNLI, R.: Palaeobiogeography of the Middle Jurassic protoglobigerinids (Foraminifera), Eclogae Geologicae Helvetiae, 96/2, pp. 28-36,, 2003
GÖRÖG, Á & WERNLI, R.: The Middle and Late Bathonian protoglobigerinids of Gyenespuszta (Bakony Mts, Hungary)., Revue Paléobiologie, 20/1, pp. 12-23,, 2002
Görög Á.: Néhány gondolat a középső jura protoglobigerinákról: taxonómia, evolúció és ősföldrajzi elterjedés, 5. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Pásztó, p. 13-14., 2002
Görög Á. & Wernli, R.: A rare protoglobigerinid association from the Tithonian of Gerecse Mts, Hungary., Shallow Tethys 6 International Symposium, 25-28 August, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 4, Szeged, pp. 12-14., 2003
Görög Á. & Wernli, R.: A rare protoglobigerinid association from the Tithonian of Gerecse Mts, Hungary., Hantkeniana 4, pp. 37-45, 2004
Görög, Á.: A tethysi és a stabil európai plankton foraminifera társulások a bathban., 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Őraljaboldogfalva-Hátszeg, p. 13, 2005
Szűcs Z.: Early Cretaceous foraminifera fauna from Bersek Hill, Gerecse Mts, Hungary., Hantkeniana, 4, 47-62, 2004
Back »