Talaj tápanyag- és toxikus elemtartalom horizontális átrendeződési törvényszerűségeinek vizsgálata mintavízgyűjtőn  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37552
típus F
Vezető kutató M. Tóthné dr. Farsang Andrea
magyar cím Talaj tápanyag- és toxikus elemtartalom horizontális átrendeződési törvényszerűségeinek vizsgálata mintavízgyűjtőn
Angol cím Study of horizontal migration tendencies of fertilizer and toxic elements in soils of a catchment area
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bódis Katalin
Jóri Zoltán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.380
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során a Velencei-tó 14 km2 nagyságú vízgyűjtőjén végeztünk vizsgálatokat. Mikro szinten parcellákon lejtő menti talajerózió modellezést végeztünk az E2D szoftver segítségével, térképezéssel feltártuk a csapadék eseményhez kötődő térbeli elemátrendeződési tendenciákat, üledékcsapdák kihelyezésével vizsgáltuk az egyes csapadékeseményekhez kötődően az elemfeldúsulást (ER) az erózióval mozgó szedimentben. Mezo szinten a vízgyűjtő egészén modelleztük a talajeróziót E3D szoftverrel, megszerkesztettük a kiindulási tápanyag térképeket, majd modelleztük a vízgyűjtőre a csapadék események hatására bekövetkező tápanyagmozgást. Üledékcsapdás elemzéseink azt mutatják, hogy minden vizsgált paraméter tekintetében a talajban mért koncentrációt meghaladó a lemosódó szedimentben mért elemkoncentráció. A szervesanyag tartalom esetében ER=2.1-szeres, míg a leiszapolható rész esetében csupán átlagosan ER=1,2-szoros feldúsulás jellemző. A mikroelemek közül a leginkább a Ni (ER=2,1), Zn (ER=1,2) és a Cu (ER=1,15) dúsul. A tápanyag veszteség térképeket vizsgálva megállapítható, hogy annak térbeli alakulását nem a kiindulási tápanyag térképben fellelhető különbségek határozzák meg, azt felül rajzolják a jellemző eróziós viszonyok. A területre jellemző átlagos Zn elmozdulás 14,26 mg/m2. Az AL-P2O5 lemosódás főként a környező területeknél magasabb P tartalommal rendelkező szántókon jelentős. Az átlagos AL-P2O5 kimosódás a vizsgált két csapadék eseménynél 5,5 – 15,05 mg/m2.
kutatási eredmények (angolul)
During our research we carried out examinations on two scales in the catchment area of a Lake Velence. We carried out soil erosion modelling along the slopes with the help of the E2D software, and examined enrichment ratios (ER) in the erosive sediment due to rainfall events by setting up sediment collectors. Taken the whole catchment area into consideration we modelled soil erosion with E3D software, we constructed the initial nutrient maps, and we modelled nutrient transport in the catchment area due to rainfall events. Our analyses of the sediment collectors show that the element concentration measured in the washed-off sediment exceeds the concentration in the soil in case of every studied parameter. The enrichment ratio of the organic matter is ER=2.1, while that of the silt+clay content is ER=1,2 on average. Microelements Ni (ER=2,1), Zn (ER=1,2) and Cu (ER=1,15) enrich most. Studying the nutrient loss maps it can be stated that its spatial change is determined not by the differences in the initial nutrient map, but by erosional conditions. The average Zn change characteristic of the area is 14,26 mg/m2. AL-P2O5 wash-off is significant mainly in arable lands with higher phosphorus content than the surrounding areas. The average AL-P2O5 wash-out during the two studied rainfall events was 5,5 – 15,05 mg/m2.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/251/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kitka G., Farsang A.: Talajerózió modellezés a vízgyűjtő menedzsment szolgálatában, „A környezettudomány elmélete és gyakorlata. Környezetgazdálkodás európai keretben.” Tudományos Konferencia, 2005 ápr. Szeged. Abstract kötet, 2005
Farsang A., Horváth D.: A vízellátottság és a vegetáció vizsgálata a Velencei hegység egyik kisvízfolyásánál, I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, Abstract kötet, p. 53., 2004
Farsang A., Kitka G., Barta K.: Talajerózió és tápanyag transzport modellezése egy intenzív mezőgazdasági hasznosítás alatt álló kisvízgyűjtőn, IX. Magyar Geomatematikai Ankét, Mórahalom, 2005.05.20-21., Abstract, 2005
Kitka G., Farsang A., Barta K.: Modelling of soil erosion to serve watershedmanagement, AG Bodenerosion Workshop: „Bodenerosion durch Wasser und Wind – Modelle, Gegenmassnahmen und Nachweismöglichkeiten”, Lipcse, 2006. 05. 10-12. Abstr, 2006
Farsang, A. – Rácz P. – Horváth D.: Spatial and temporal analysis of the available nutrients of the topsoil in a pilot area: macro- and microelements as indicators of erosion, Acta Geographica Szegediensis, Thomus XXXVIII., pp. 95-108., 2005
Farsang A.-Barta K.: A talajerózió hatása a feltalaj makro- és mikroelem tartalmára, Talajvédelem különszám, Talajvédelmi Alapítvány, pp.268-278., 2004
Farsang A., Kitka G., Barta K.: Tápanyag elmozdulás modellezése a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában, II. Magyar Tájökológiai Konferencia, Debrecen, 2006. április 7-9., Abstract, 2006
Farsang, A.-M.Tóth T.: Spatial distribution of soil nutrient in a cultivated catchment area: estimation using basic soil parameters, 4th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, Bologna, Italy, 2003 jun. Proceedings Book pp. 154-156.., 2003
Horváth D. – Farsang A. – Barta K. – Kitka G.: Water supply and vegetation system of stream Cibulka, Acta Geographica Szegediensis, Thomus XXXVIII., pp. 137-148., 2005
Farsang A., Rácz P., Barta K.: The temporal and spatial changes of the soil’s macro- and micro element content as an indicator of soil erosion, 4th International Congress of the European Society for Soil Conservation, Budapest, Proceedings Volume, 2005
Farsang A., Kitka G., Barta K: Modelling of soil erosion and nutrient transport to serve watershedmanagement: case study in a subwatershed of Lake Velence in Hungary, Europen Geosciences Union Geophysical Research Abstracts, Volume 7. (EGU05-A-01921.html), 2005
Farsang A., Kitka G., Barta K.: Modelling of soil erosion and nutrient transport at plot and catchment scales in NW Hungary, Catena Special Issue, in press, pp. ...., 2006
Farsang A. – Rácz P.: Effect of micromorphology on spatial variation of chemical and physical properities of the topsoil, International symposium on sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions, Cartagena, Murcia, 2002 szeptember, Abstracts Book., 2002
Csató Sz. – Kiss R. – Farsang A.: Relationship between depth of soil horizons of forest soil and geomorphological position using digital elevation model, International symposium on sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions, Cartagena, Murcia, 2002 szeptember, Abstracts Book., 2002
Rácz P. – Bódis K. – Farsang A.: Study on the element – movements in the Velence mountains, International symposium on sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions, Cartagena, Murcia, 2002 szeptember, Abstracts Book., 2002
Farsang A. – M.Tóth T.: Talaj tápanyag tartalom területi eloszlásának becslése talajtani alapparaméterek segítségével, VIII. Geomatematikai Ankét, Szeged, 2003. május. Abstract kötet, 2003
vissza »