The simulation of acquistion processing of agricultural products in especially consideration of sugar beet  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37555
Type K
Principal investigator Soós, Pál
Title in Hungarian A mezőgazdasági termékek felvásárlási folyamatának szimulációja, különös tekintettel a cukorrépára
Title in English The simulation of acquistion processing of agricultural products in especially consideration of sugar beet
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Mechanikai ésGéptani Intézet (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Balogh, Antal
Benko, János
Nagy, Zita
Németh, Csaba
Szüle, Zsolt
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás elméleti megalapozásához feldolgoztuk a téma irodalmát. Áttekintettük a hazai cukorrépa termelés változásait (fajták, termőterület, gépesítettség, termelési eredmények, stb.), illetve a termeltetés (szerződések, a termeléshez szükséges anyagok biztosítása, stb.) és a felvásárlás (a betakarítás és a beszállítás programozása, minősítés, stb.) problémáit. A legkorszerűbb kommunikációs eszközöket és számítástechnikát alkalmazó rendszerek közül kiemelten foglalkoztunk a MIR (Modulare Integrierte Rübenlogistik) elnevezésű logisztikai rendszerrel, és a hazai bevezetés lehetőségével. Rendszereztük a cukorrépa szállítás lehetséges megoldásait. A tanulmányban bemutattuk az Arena környezetben fejlesztett, cukorrépa betakarítási szimulációs modell felépítését és a modellalkotás lépéseit. A különböző működési szituációkban a lehetséges konfigurációkkal futtatott modellből nyert eredményeket a legígéretesebb megoldások kiválasztása céljából elemeztük. A cukorrépa depók helyének meghatározásához kifejlesztettük a probléma matematikai modelljét, majd elkészítettük annak adatbázisát és számítógépes programját is.
Results in English
We elaborated the literature of topic to establish our research work. We overviewed the changes of domestic sugar beet production (varieties, production area, mechanization, yield, etc.) and problems of assignment (contracts, materials for production, etc.) and problems of buying up (harvest, scheduling of transport, qualification, etc.). We stress the importance of systems that apply most update communication and computer technology with distinguished attention to MIR (Modulare Integrierte Rübenlogistik) and we examined possibilities of its introduction in Hungary. We systematized the methods of sugar beet transportation. In our study we presented the structure of simulation model for sugar beet harvesting that was developed in Arena and we described the steps of model building. We have run our model with different situations and different configurations to analyse how our system will perform and to choose the best solutions. We developed a mathematical model to determine the number and the location of the sugar beet repositories, optimalized from the point of view of transportation and we provided for database and computer program of our model.
Full text http://real.mtak.hu/252/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Benkő J.-Soós P.: A cukorrépa betakarítás logisztikája, Logisztikai évkönyv 2005, 2005
Soós P. - Benkő J. - Szüle Zs.- Balogh A.: Új módszerek, eljárások a cukorrépa felvásárlásban és átvételben., MTA Agrár Műszaki Bizottsága Kutatási Tanácskozása, Gödöllő, 2004. január 20-21, 2004
Benkő J. - Soós P.- Szüle Zs.- Balogh A.: Cukorrépa átvevő depók számának és helyének meghatározása, MTA Agrár Műszaki Bizottsága Kutatási Tanácskozása, Gödöllő, 2004. január 20-21, 2004
Benkő J.-Soós P.- Szüle Zs.- Balogh A.: Determination of the number and the places of sugar-beet receiving repositories, Hungarian Agricultural Engineering, Nr.17/2004., 2004
Benkő J.-Kiss L.-Kondás J.: Cukorrépa depók telepítési kérdései, Cukoripar, LVIII. Évfolyam, 2005. január-március, 2005
Benkő J.: Optimal location of receiving repositories in a sugar beet harvesting network, Logistics Networks, ME, Miskolc, 2005, 2005
Benkő J. - Soós P.- Szüle Zs.- Balogh A.: Cukorrépa betakarítás logisztikai fejlesztésének lehetőségei, MTA Agrár Műszaki Bizottsága Kutatási Tanácskozása, Gödöllő, 2005. január 18-19., 2005
Benkő J. - Soós P.- Szüle Zs.- Balogh A.: Die Möglichkeit der Entwicklung bei Zuckerrüben-Logistik, MicroCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc 2005. március 9-10, 2005
Benkő J. -Soós P. - Balogh A.-Miklós A.-Rácz P.: A cukorrépa betakarítás és szállítás vizsgálata diszkrét szimulációval, MTA Agrár Műszaki Bizottsága Kutatási Tanácskozása, Gödöllő, 2006 január 24., 2006
Back »