Connections of the peptiderg and GABAerg neurons of the optic tectum  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37561
Type K
Principal investigator Lázár, Gyula
Title in Hungarian A tectum opticum peptiderg és GABAerg idegsejtjeinek kapcsolatai
Title in English Connections of the peptiderg and GABAerg neurons of the optic tectum
Panel Neurosciences
Department or equivalent Institute of Anatomy (University of Pécs)
Participants Kozicz, László Tamás
Toller, Gábor
Tóth, Pál
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. NOS immunreaktiv (ir) neuronok, nem küldenek axont a thalamusba és a nucl. isthmibe. 2. A lazac és patkány MCH- és glutamat-izoleucin-szerű immunreakció a béka előagyában (bulbus olfact., pallium lat., septum, amygdala), a közép- és utóagyban, gerincvelőben idegrostokban található. A köztiagyban a látóköypontok és a habenula kivételével mindenhol volt ir rost. Sejtek: nucl. centralis thalami, nucl. suprachiasmat., hypothalamus. 3. Urocortin-ir rostok: septum, thalamus, hypothalamus, tectum, tegm. mesencephali, torus semicirc., a gerincvelő hátsó szarva, intermedier zónája, a kisagy szemcsés rétege, hallómag. Ir neuronok: preoptikus area, nucl. ventromed. thalami, tuberc. post., Edinger-Westfal mag. 4. A CART peptid idegrendszeri lokalizációja kecskebékában és afrikai karmos békában hasonló. CARTp-ir sejtek és rostok: bulbus olfact., nucl. accumbens, pallium med., striatum, septum, amygdala, preoptikus terület, nucl. centralis és ventromed. thalami, hypothalamus, tectum, Edinger-Westhphal mag, agytörzs, gerincvelő nucl. intermediolat. A motoneuronok körüli fonatok egy felszálló pálya végződései. Kecskebékában a bulbus olfactoriusban volt a legerősebb festődés, Xenopusban a tectumban. 5. A CARTp ir boutonok szorosan hozzáfekszenek a neuron sejtmembránjához. Szinaptikus kapcsolatok ritkák, kicsik, szimmetrikusak. Az axon végződéssel szemben a felszín alatti lapos ciszternák elektrondenz membránjai láthatók.
Results in English
1. Nitric oxide synthase immunoreactive (ir) neurons do not project to the thalamus and the isthmic nucleus. 2. Salmon and rat MCH-like, and glutamate-isoleucine-like immunoreactivity occur in nerve fibres in the frog telencephalon (olfactory bulb, lat. pallium, diagonal band, septum, amygdala), mes- and rhombencephalon, spinal cord. In the diencephalon, ir fibres were also found with the exception of retinal projection areas and the habenula. Ir cells: central- and ventromed. thalamic and suprachias. nuclei, hypothalamus. 3. Urocortine-ir fibres: septum, thalamus, hypothal., tectum, tegm. mesencephali, torus semicirc., dorsal horn and intermediet zone of the spinal cord, granular layer of the cerebellum, cochlear nucl. Ir neurons: preoptic area, ventromed. thalamic nucl., post. tubercle, Edinger-Westfal nucl. 4. Location of CART-peptide in the CNS of Rana and Xenopus is similar. CARTp-ir cells and nerve fibres: olf. bulb, accumbens nucl., med. pallium, striatum, septum, amygdala, preoptic area, central and ventromed. thalamic nucl., hypothal., tectum, Edinger-Westfal nucl., brain stem, intermediate zone of spinal cord. Terminals of ascending fibres form plexuses around motoneurons. The strongest immunoreactivity in Rana occurred in the olf. bulb, and in the tectum of Xenopus. 5. CARTp-ir boutons form close appositions on motoneurons. Synapses are rare, small and symmetric. Opposite to the axon terminal, electrondense membranes of subsurface cysterns occur.
Full text http://real.mtak.hu/254/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lázár Gy; Calle M; Roubos EW; Kozicz T:: Immunohistochemical localization of cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide in the central nervous system of the frog Xenopus laevis, Clinical Neurosci. 58: 60, 2005
KoziczT; Arimura A; Maderdrut JL; Lázár Gy: Distribution of urocortin-like immunoreactivity in the central nervous system of the frog Rana esculenta., J Comp Neurol 453: 185-198, 2002
Lázár Gy; Calle M; Roubos EW; Kozicz T: Immunohistochemical localization of cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide in the central nervous system of the frog Rana esculenta., J Comp Neurol 477: 324-339, 2004
Toth P; Kozicz T; Lázár Gy: Close appositions of CARTp-immunopositive axon terminals on motoneurons in the frog, Clinical Neurosci. 58: 99, 2005
Lazar Gy; Maderdrut JL; Merchethaler I: Distribution of melanin-concentrating hormone-like immunoreactivity in the central nervous system of the frog Rana esculenta., Brain Res. Bull. 57: 401-407, 2002
Back »