The impact of manipulation of intraspecific communication on trophic relations of pest insects  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37569
Type K
Principal investigator Szentesi, Árpád
Title in Hungarian Intraspecifikus kommunikáció és trofikus kapcsolat manipulálásának hatása kártevő rovarfajokon
Title in English The impact of manipulation of intraspecific communication on trophic relations of pest insects
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Systematic Zoology and Ecology (Eötvös Loránd University)
Participants Jermy, Tibor
Schmera, Dénes
Tóth, Miklós
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt célja olyan vizuális és kémiai ingerek felderítése és hasznosítása volt, melyekkel kártevő bogárfajok [burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata), bundásbogár (Epicometis hirta), pattanóbogár (Agriotes spp.) és virágbogár fajok (Meligethes spp.)] tápnövényeikhez és/vagy az ivarok egymáshoz való orientációja befolyásolható annak érdekében, hogy tömeges gyűjtéssel egy populáció mérete csökkenthető legyen. Elsőként bizonyítottuk be, hogy a burgonyabogár vonzódik a nyers burgonyagumó darálékhoz és különösen annak trans-2-octenal komponenséhez. A bundásbogár legjobban a cinnamil alkohol és trans-anetol 1:1 arányú keverékére és a kék színű csapdákra reagál. A pattanóbogarakat az ernyősvirágú és más növényfajok virágillatával csalétkezett fehér színű csapdák fogják leghatékonyabban. A Meligethes-fajok a virágillat és a fenetil izotiocianát elegyére gyülekeznek, ellenben a színpreferencia szezonálisan változik (kora tavasszal zöldes-sárga, később kék), amelynek hátterében a fajok eltérő színvonzódása állhat.
Results in English
The project aimed at finding and making use of visual and chemical stimuli that affected orientation of coleopterous pests [Colorado potato beetle (CPB, Leptinotarsa decemlineata), the scarab beetle (Epicometis hirta), click beetles (Agriotes spp.), and flower beetles (Meligethes spp.)] to host plants or to the opposite sex in order to collect adults en masse for decreasing local population levels. We demonstrated for the first time that the CPB was attracted to raw pulp of potato tubers and to volatiles emanating from the pulp, such as trans-2-octenal. With the scarab beetle a 1:1 mixture of cinnamyl alcohol and trans-anethole improved trap catches significantly if they were combined with blue surfaces. With Agriotes click beetles white traps baited with floral scents of umbelliferous and other plant species proved to be very effective. We also found that Meligethes flower beetles could be efficiently collected with traps coloured to greenish-yellow, white or blue when adding phenethyl isothiocyanate plus floral scents. However, the response to coloured surfaces changed with the season which might be explained by the participation of several Meligethes species of different colour preferences.
Full text http://real.mtak.hu/258/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth M. & Szentesi Á.: Rovaretológia és növényvédelem: Aktuálisabb, mint valaha!, In: Kuroli G. és mtsai. (szerk.) 48. Növényvédelmi Tudományos Napok Konferencia Összefoglalói. Penáris előadás összefoglalója, 23., 2002
Mircheva, A., M. Subchev, I. Sredkov & M. Tóth: Seasonal flight of Epicometis hirta Poda (Coleoptera, Scarabaeiddae) established by attractant traps, Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" 96, 201-204., 2004
Szentesi Á. és Jermy T.: Újabb adatok a burgonyabogár biológiájának ismeretéhez. In: Kövics Gy. (szerk.) A Solanaceae növénycsalád fontosabb fajainak (burgonya, paradicsom, paprika, dohány) időszerű növényvédelmi kérdései., 7. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 2002. okt. 16-17., 3-11., 2002
Sáringer Gy., Szentesi Á. és Jermy T.: A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata)., Gyakorlati Agrofórum. 14(6), 33-47., 2003
Tóth, M., Klein, M.G., Imrei, Z.: Field screening for attractants of scarab (Coleoptera: Scarabaeidae) pests in Hungary., Acta Phytopath. Entomol. Hung. 38: 323-331., 2003
Schmera D., Tóth M., Jermy T. és Szentesi Á.: A bundásbogarak (Epicometis hirta) ivararánya a VARb3k Csalomon® csapdákban., 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, Összefoglalók, p. 67., 2003
Tóth, M., Schmera, D., Imrei, Z.: Optimization of a chemical attractant for Epicometis (Tropinota) hirta Poda., Z. Naturforsch. 59C, 288-292., 2004
Schmera, D., M. Tóth, M. Subchev, I. Sredkov, I. Szarukán, T. Jermy & Á. Szentesi: Importance of visual and chemical cues in the development of an attractant trap for Epicometis (Tropinota) hirta Poda (Coleoptera: Scarabaeidae)., Crop Protection, 23 (10), 939-944, 2004
Tóth M., Imrei Z., Voigt E., Szarukán I., Schmera D. és M. Subchev: Gyümölcs- ill. Virágkárokat okozó cserebogárfélék kémiai kommunikációja: Egy évtized kutatási eredményei, XV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványának összefoglalója, p. 70, 2005
Tóth M., Z. Imrei, E. Voigt, I. Szarukán, D. Schmera and M. Subchev: Chemical communication of fruit- and flower-damaging scarabs: Results of one decade’s research efforts, XV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványának összefoglalója, p. 71, 2005
Back »