Forms of Knowledge - different forms of knowledge, their foundations, shared and different characteristics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37575
Type K
Principal investigator Szegedi, Péter
Title in Hungarian Tudásformák - a tudás különböző formái, ezek alapjai, közös és különböző vonásai
Title in English Forms of Knowledge - different forms of knowledge, their foundations, shared and different characteristics
Panel Culture
Department or equivalent Department of Ethology (Eötvös Loránd University)
Participants Kampis, György
Kutrovátz, Gábor
Rédei, Miklós
Ropolyi, László
Szabó, Gábor
Szabó, László
Szigeti, András
Zágoni, Miklós
Zemplén, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 8.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A terveknek megfelelően foglalkoztunk különböző tudásformák kérdéseinek tanulmányozásával, ezen belül mai tudásformák, funkciók elemzésével. A téma kutatása során olyan alapvető kérdések megválaszolása is a feladat része volt, mint pl. a tudás és ismeret, tudás és hit, tudás és vélekedés viszonya; hétköznapi és tudományos, értékmentes és ideologikus, személyes és személytelen tudásformák; a tudás örök és ''hic et nunc'', objektív és szubjektív, strukturált és amorf, univerzális és partikuláris vonatkozásainak kapcsolata. A legfontosabb nagy témakörök voltak: a tudományos tudás jellemzése valamint a tudományos és nem tudományos tudás viszonyának leírása. A pályázatban megjelölt témakörök közül kiemelkedően a következőket kutattuk: A tudományfilozófia általános problémái; a hermeneutikai módszer alkalmazása tudományfilozófiai problémákra; a tudományos tudás mintaterülete: a fizika (ezen belül gondolatkísérletek, döntő kísérletek, determinizmus, oksági problémák, valószínűségi kauzalitás, kvantumlogika, modifikácionizmus); a tudás társadalmi helyzetének változásai; az Internet társadalmi és kulturális hatásai; tudomány és hétköznapi tudás; az „embodied mind”-felfogás, beleértve a kauzális struktúrákkal való kapcsolatait; tudomány és vallás (evolúció és vallás); természetfilozófiák. Ezekben a témákban könyveket jelentettünk meg, könyvfejezeteket és folyóiratcikkeket írtunk, konferenciákat illetve szekciókat szerveztünk, előadásokat tartottunk itthon és külföldön.
Results in English
According to our plans we studied the problem of different forms of knowledge, including modern forms and functions. In the course of research it was also part of our task to answer such fundamental questions as relationships of knowledge and idea, knowledge and belief, knowledge and supposition, as everyday and scientific, non value based and ideological, personal and impersonal forms of knowledge, the connection of eternal and “hic et nunc”, objective and subjective, structured and amorphous, universal and particular concerns of knowledge. The main large categories were the characterization of scientific knowledge as well as the description of the relationship of scientific and non-scientific knowledge. Among the areas named in the application we prominently analyzed: general questions of philosophy of science; applying hermeneutic methods to problems in philosophy of science; model discipline of scientific research: physics (including gedankenexperiments, crucial experiments, determinism, problems of causality, probabilistic causality, quantum logics, modificationism); changes in social status of knowledge; social and cultural effects of the Internet; science and everyday knowledge; „embodied mind” concept, including its connections with causal structures; science and religion (evolution and religion); natural philosophies. In these topics we published books, wrote papers, organized conferences or sessions, read lectures in Hungary and abroad.
Full text http://real.mtak.hu/259/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ropolyi L (szerk.): Wigner Jenő válogatott írásai, Budapest: Typotex 461 o., 2005
Ropolyi L: Előszó, In: Ropolyi L (vál.): Wigner Jenő válogatott írásai, Budapest: Typotex, 7-47. o., 2005
Kiss O, Ropolyi L: Constructions and Reconstructions, Nachrichtenblatt der Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik e. V, 55(2), s. 159., 2005
Rédei M.: Reichenbach's Common Cause Principle and Quantum Correlations, In: Placek T, Butterfield J (eds.), Modality, Probability and Bell Theorems, Dordrecht: Kluwer, pp. 259-270, 2002
Kampis Gy, Mund K. (szerk.): Tudomány, vallás, evolúció, Budapest: Typotex, 2006
Kutrovátz G: Idealizmus és történetírás kérdése a tudományháborúban, In: Fehér M, Zemplén G, Binzberger V (szerk.), Értelem és történelem, Budapest: L'Harmattan, 2006
Zemplén G: Kiút vagy zsákutca? – naturalizált és evolúciós episztemológiák, In: Pléh Cs, Gervain J. (szerk.) Láthatatlan megismerés, Budapest: Gondolat, 2003. pp. 175-200, 2003
Kampis G, Gulyas L: Causal Structures in Embodied Systems, ERCIM News 53: 23-25, 2003
Kampis Gy: A gondolkodó test, Magyar Tudomány 2002/1: 33-41, 2002
Kampis Gy: Bevezető, Magyar Tudomány 2002/3: 262-264, 2002
Kampis Gy: A gén halott, éljen a gén!, Magyar Tudomány 2002/5: 601-614, 2002
Kampis Gy: A naturalizmus jelentősége ma, Magyar Tudomány 2002/3: 306-321, 2002
Kampis Gy: A Causal Model of Evolution, Proceedings of SEAL 02 pp. 836-840, 2002
Kampis Gy: Knowledge Without Knowing, World Congress of Sociology, 2002
Kampis Gy: Causal Intentionality, Intentionality: Past and Future Conf. Miskolc, 2002
Kampis Gy: Dynamic Models of the Mind, 7th Tamagawa Brain Forum, 2002
Kampis Gy: Közelíthető-e egymáshoz a test és a tudat?, In: Vizi E. Sz, Altrichter F, Nyíri K, Pléh Cs (szerk.): Agy és tudat, Budapest: BME Kognitív Tudományi Központ, 2002, pp. 106-118, 2002
Kampis Gy: A tudás egysége és a naturalista alternatíva a filozófiában, In: Forrai G, Margitay T (szerk.) Tudomány és történet, Budapest: Typotex, 2002, pp. 118-137, 2002
Kutrovátz G: Szabó Árpád, Magyar Tudomány 2002/6: 828-831, 2002
Kutrovátz G: Why is there Motion in our World?, Periodica Politechnica 10/1: 151-161, 2002
Rédei M: Facets on Quantum Logic, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 32: 101-111, 2002
Rédei M: Mathematical Physics and philosophy of physics, In: Heidelberger M, Stadler F (eds.), History of Philosophy of Science, Dordrecht: Kluwer, 2002, pp. 239-243, 2002
Rédei M, Summers SJ: Local Primitive Causality and the Common Cause Principle in Quantum Field Theory, Foundations of Physics 32: 335-355, 2002
Szabó G, Rédei M, Szabó L: Common-causes are not common common-causes, Philosophy of Science 69: 623-636, 2002
Ropolyi L: A virtuális valóság természetéről, Észlelés, szimbólum, tudat. MAKOG 10. konf. Visegrád: 2002. pp. 61-62, 2002
Ropolyi L: Az egyenlőség eszméje Newton harmadik törvényében, In: Forrai G, Margitay T (szerk.) Tudomány és történet, Budapest: Typotex, 2002, pp. 258-281, 2002
Ropolyi L: Lakatos and Lukács, In: Kampis G, Kvasz L, Stöltzner M (eds.) Appraising Lakatos, Dordrecht: Kluwer, 2002. pp. 303-337, 2002
Ropolyi L: The „Hungarian” Lakatos, In: HOPOS 2002 Conf., Montreal: 2002. pp. 47-48, 2002
Szabó L: A nyitott jövő problémája, Typotex Kiadó, Budapest, 256 oldal, 2002
Kampis Gy, Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex Kiadó, Budapest, 2002
Szabó L: Miért kitüntetett szög a derékszög?, In: Kampis Gy, Ropolyi L. (szerk.) Evolúció és megismerés, Budapest: Typotex Kiadó, 2002. 257-265, 2002
Szabó L: On Fine’s Interpretation of Quantum Mechanics: GHZ experiment, In: Placek T, Butterfield J. (eds.) Non-Locality and Modality, Berlin: Springer pp. 153-162, 2002
Szabó L: From Theory to Experiments and Back Again … and Back Again – Comments to Patrick Suppes, In: Galavotti MC (ed.) Observation and Experiment in the Natural and Social Sciences, Berlin: Springer, 2003. pp. 57-62, 2003
Szabó L: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account, International Studies in the Philosophy of Science 17: 117-125, 2003
Szabó L, Fine A: A Local Hidden Variable Theory for the GHZ Experiment, Physics Letters A 295: 229-240, 2002
Szegedi P: Lakatos on Crucial Experiments and the History of Interpretations of Quantum Mechanics, In: Kampis G, Kvasz L, Stöltzner M (eds.) Appraising Lakatos, Dordrecht: Kluwer, 2002. pp. 101-111, 2002
Szegedi P (szerk.): Newton válogatott írásai, Typotex Kiadó, Budapest, 313 oldal, 2003
Szegedi P: Előszó Newton természetfilozófiai írásaihoz, In: Szegedi P (szerk.) Newton válogatott írásai, Budapest: Typotex Kiadó, 2003. pp. 45-83, 2003
Ropolyi L: Bevezetés a Principia Philosophiae Naturalis könyvsorozathoz, In: Szegedi P (szerk.) Newton válogatott írásai, Budapest: Typotex Kiadó, 2003. pp. 7-43, 2003
Zemplén G: Megroppant szivárvány?, In: Forrai G, Margitay T (szerk.) Tudomány és történet, Budapest: Typotex, 2002, pp. 384-413, 2002
Zemplén G: Classification of Systems of Hypothesis, In: HOPOS 2002 Conf., Montreal: 2002. p. 57, 2002
Kampis Gy: Cselekvő racionalitás, Világosság 2003/3-4: 71-90, 2003
Kampis Gy: Complexity and Causality, Complex Systems 7., JAIST Report, 2003 pp. 1-80., 2003
Kutrovátz G: Does Sokal Knock Down Latour?: The Legitimacy of Science Studies, In: Álvarez E, Bosch R, Villamil L (eds.) Volume of Abstracts. 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Universidad de Oviedo. 2003. p. 515, 2003
Rédei M: Operator algebras and quantum logic, In: Weingartner P (ed.) Alternative Logics. Do Sciences Need them? Berlin: Springer, 2004. pp. 349-360, 2004
Gyenis B, Rédei M: When can statistical theories be causally closed?, Foundations of Physics 34: 1285-1303, 2004
Ropolyi L: A könyv és az olvasás, Iskolakultúra, XIII (6-7): 114-120, 2003
Ropolyi L: A tudomány a szociális-életvilágban. A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése, In: Schwendtner T, Margitay T (szerk.) Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. Budapest: L’Harmattan, 2003. pp. 218-238, 2003
Ropolyi L (szerk.): Neumann János válogatott írásai, Typotex, Budapest, 385 oldal, 2003
Ropolyi L: Előszó, In: Ropolyi L (szerk.) Neumann János válogatott írásai. Budapest: Typotex Kiadó, 2003. pp. 7-43, 2003
Ropolyi L: Theory of Information or Philosophy of Information?, In: Vol of Abstracts, 12th Int. Congr. of Logic, Methodol. and Phil. of Science, Oviedo: 2003: pp. 398-399, 2003
Ropolyi L, Schwendtner T: Nyekatorüje problemü kvantovoj mehanyiki sz germenevticseszkoj tocski zrenyija, In: Pechenkin AA (ed.) Filoszofija nauki v isztoricseszkom kontekszte, Szankt-Peterburg: Izd. Russzkovo Hriszt. Guman. Inszt. ID Szankt-Peterb. Goszud. Univ. 2003. pp. 335-343, 2003
Szabó G: Német-magyar kapcsolatok a természettudományban és a technikában a második világháború után, Technikatörténeti szemle, XXV: 262-264., 2003
Szegedi P (szerk.): Planck válogatott írásai, Typotex Kiadó, Budapest, 285 oldal, 2003
Szegedi P: Előszó Planck természetfilozófiai írásaihoz, In: Szegedi P (szerk.) Planck válogatott írásai, Budapest: Typotex Kiadó, 2003: 7-44, 2003
Szegedi P: Barry Barnes, David Bloor, John Henry: A tudományos tudás szociológiai elemzése, BUKSZ 2003 nyár: 176-179, 2003
Zágoni M: Hol van az a nyár, Kritika 32 (10): 2-4, 2003
Zemplén G: A rosszul megírt jövő, Természet Világa, 135/2: 84, 2004
Zemplén G: The Janus faces of Goethe: Goethe on the Nature, Aim, and Limit of Scientific Investigation,, Periodica Polytechnica 11/1: 259-278, 2004
Gervain J, Zemplén G: Az elefántcsonttorony átépítése, Világosság 2003/5-6: 219-224, 2003
Kampis G, Gulyás L: Sustained Evolution from Changing Interaction, In: Pollack J, Bedau M, Husbands Ph, Ikegami T, et al. (eds.) Artificial Life IX, MIT Press: 2004. pp. 3328-333, 2004
Kutrovátz G: Származhat-e a matematika a filozófiából? Szabó Árpád matematikatörténeti jelentősége, In: Fehér M, Zemplén G, Láng B (szerk.) Tudás az időben, Budapest: BME, 2004. pp. 7-24, 2004
Rédei M, Hofer-Szabó G: Reichenbachian Common Cause Systems, International Journal of Theoretical Physics 43: 1819-1826, 2004
Rédei M: John von Neumann 1903-1957, European Mathematical Society Newsletter March 2004: 17-20, 2004
Ropolyi L: A virtuális valóság természetéről, In: Pléh Cs, Kampis Gy, Csányi V (szerk.) Az észleléstől a nyelvig, Budapest: Gondolat, 2004. pp. 30-55, 2004
Ropolyi L: Social and ethical aspects of the Y2K problem, The ETHICOMP Journal 1(2): 9 http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/journal/articles/ropolyi_l_y2k.html, 2004
Kutrovátz G: The epistemological cross-section of science wars, and some of its implications, Public Proofs. Science, Technology and Democracy. 4S&EASST Conference, Paris: 2004. p. 569, 2004
Ropolyi L: Technika és etika, In: Fekete L (szerk.) Kortárs etika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. pp. 245-292, 2004
Ropolyi L: Korlátok és képek a megismerésben, XII. MAKOG. Kogníció(nk) korlátai, Tihany: 2004. p. 31, 2004
Schwendtner T, Ropolyi L: Knowledge and power - a hermeneutic perspective, Public Proofs. Science, Technology and Democracy, 4S & EASST Conference, Paris: 2004. p. 568, 2004
Szabó LE: On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17: 479--496, 2004
Zágoni M (szakértő-riporter): Éghajlatváltozás Magyarországon. Film, http://www.mta.hu/?id=961, 2004
Zemplén GA: Lang diskutierte Probleme der Wahrnehmung: Die Mondillusion, In: Pakesch P, Bucher (eds.) Einbildung: Das Wahrnehmen in der Kunst, Köln: Walther König, 2003. pp. 198-214, 2003
Zemplén GA: Lang diskutierte Probleme der Wahrnehmung II.: Das Molyneux-Problem, In: Pakesch P, Bucher (eds.) Einbildung: Das Wahrnehmen in der Kunst, Köln: Walther König, 2003. pp. 215-229, 2003
Zemplén GA: Zemplén Győző és a magyar tudományos ismeretterjesztés, In: Kovács L (szerk.) Zemplén Győző emlékkönyv, Nagykanizsa: Batthyány Lajos G. E. Szk. 2004. pp. 72-83, 2004
Zemplén GA: A Hundred Years Make No Small Difference: Popularization of Science in Hungary at the Turn of Two Centuries, Studia Physica Savariensa XI: 40-49, 2004
Zemplén GA: A kromatika newtoni forradalma, In: Fehér M, Zemplén G, Láng B (szerk.) Tudás az időben, Budapest: BME, 2004. pp. 73-89, 2004
Zemplén GÁ: Newton’s Colour Circle and Palmer’s “Normal” Colour Space, Behavioral and Brain Sciences 2004(1): 166-168, 2004
Zemplén GA: Átélés helyett élet, BUKSZ 16(1): 23-29, 2004
Szegedi P: Klasszikus és modern a fizikában, In: Fehér M, Zemplén G, Láng B (szerk.) Tudás az időben, Budapest: BME, 2004. pp. 131-143, 2004
Rédei M: Thinking about thought experiments in physics, In: Galavotti MC (ed.) Observation and Experiment in the Natural and Social Sciences, Berlin: Springer, 2003. pp. 237-241, 2003
Kutrovátz G: Imre Lakatos Hungarian Dissertation: An annotated documentation, In: Kampis G, Kvasz L, Stöltzner M (eds.) Appraising Lakatos. Mathematics, Methodology and the Man. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. Pp. 353-374, 2002
Kutrovátz G: Imre Lakatos s Philosophy of Mathematics, In: Rutkamp EB (ed.) Philosophies, Historical Dimensions of Mathematics, Mathematics Education and Logic. Pretoria: University of South Africa, 2002. Pp. 116-122, 2002
Zemplén GA: Newton s rejection of the modificationist tradition, Seising R. Folkerts M. Hashagen, U (eds.) Form, Zahl, Ordnung. Studien zur Wissenschafts- und Technikgeschichte, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 481-502, 2004
Ropolyi L: The 'science = technology + philosophy' thesis, In: Kaneva S (ed.) Challenges Facing Philosophy In United Europe, Sofia: IPhR - BAS, 2004
Ropolyi L: Hit és tudás a megismerésben, In: MAKOG 13. Kognitív tudomány, affektív tudomány, Debrecen, 60-61. o., 2005
Ropolyi L: The Reformation of Knowledge, In: XXII International Congress of History of Science, Book of Abstracts, Beijing, p. 513., 2005
Ropolyi L: Tudás az időben, Magyar Tudomány 166 (7), 926-7. o., 2005
Gervain J, Zemplén G: Focus Raising: a Paradigmatic Example of the Treatment of Syntactic Microvariation, In: Cornips L, Corrigan KP (eds.), Syntax and Variation, Amsterdam: John Benjamins, pp. 123-145, 2005
Kutrovátz G, Zemplén G: A Bloor-Latour vita. Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata, In: Gervain J, Pléh Cs (szerk.), Láthatalan nyelv, Budapest: Láthatatlan Kollégium, 2006
Ropolyi L: Az Internet természete, Budapest: Typotex, 2006
Zemplén G: The History of Vision, Colour, & Light Theories - Introductions, Texts, Problems, Bern: Bern Studies in the History and Philosophy of Science, 2005
Zemplén GA: A Bécsi Kör romantikája, In: Lukács Á, Racsmány M, Gervain J, Kovács K (szerk.), Az ezerarcú elme - Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005
Zemplén GA: Fehér M, Békés V (szerk.), Tudásszociológiai szöveggyűjtemény, Magyar Tudomány, 2006
Gervain J, Zemplén G: Miért (nem) empirikus tudomány a generatív nyelvészet?, In: Gervain J, Pléh Cs (szerk.), Láthatalan nyelv, Budapest: Láthatatlan Kollégium, 2006
Szegedi P: Classical and Modern in Physics, In: XXII International Congress of History of Science, Book of Abstracts, Beijing, p. 393., 2005
Szegedi P: Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science, Symposium on Relativism, Abstract in: Relativism, Rijeka: MMSU, p. 72., 2005
Rédei M (ed.): John von Neumann: Selected Letters, Providence: American Mathematical Society, 2005
Rédei M: John von Neumann on mathematical and axiomatic physics, In: G. Boniolo, P. Budinich and M. Trobok (eds.) The Role of Mathematics in Physical Sciences: Interdisciplinary and Philosophical, Dordrecht: Springer, pp. 43-54, 2005
Rédei M, Summers SJ: Remarks on causality in relativistic quantum field theory, International Journal of Theoretical Physics 44, pp. 1029-1039, 2005
Csaba F, Rédei M: 'Az intuicionizmus immár semmilyen alapon nem utasítható el' Neumann János Gödel nemteljességi tételeiről és a matematika természetéről, Matematikai Lapok, 2006
Hofer-Szabó G, Rédei M: Reichenbachian Common Cause Systems of arbitrary finite size exist, Foundations of Physics Letters, 2006
Rédei M: Von Neumann on quantum correlations, In: Demopoulos B, Pitowsky I (eds.) Physical Theory and Its Interpretation: Essays in Honor of Jeffrey Bub, 2006
Rédei M: 'Common Cause Principle' Article item, In: D. M. Borchert (editor in chief) Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Reference USA/Thomson Gale, 2006
Dalla-Chiara ML, Giuntini R, Rédei M: The History of Quantum Logic, In: D.M. Gabbay, J. Woods (eds.) The Handbook of the History of Logic Vol. 8, Elsevier, 2006
Kampis G, Kvasz L, Stöltzner M (eds.): Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology, and the Man, Dordrecht: Kluwer, 2002
Zemplén G: OTTO NEURATH ON THE HISTORY OF OPTICS AND THE DEVELOPMENT OF THE NEURATH-PRINCIPLE, In: Álvarez E, Bosch R, Villamil L (eds.) Volume of Abstracts. 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Universidad de Oviedo. D1, 2003

 

Events of the project

 
2017-02-06 09:58:31
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »