Clinical and experimental investigations of calcium regulating hormones and bone metabolisms in physiologic and pathologic conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37578
Type K
Principal investigator Szabó, András
Title in Hungarian A kalcium reguláló hormonok és a csontanyagcsere klinikai és kísérletes vizsgálata fiziológiás és patológiás állapotokban
Title in English Clinical and experimental investigations of calcium regulating hormones and bone metabolisms in physiologic and pathologic conditions
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent 2nd Dept. of Pediatrics (Semmelweis University)
Participants Győrffy, Balázs
Madácsy, László
Reichel, Helmut
Reusz, György
Schmidt Gayk, Heinrich
Vannay, Ádám
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 6.016
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A veseelégtelenség progressziója és az ezzel járó kardiovasculáris, gastroenterologiai és hormonális betegségek a betegek életminőségének jelentős korlátjai. Projektünk célja volt a veseelégtenségben szenvedő betegek közül megtalálni azokat, akik fokozottan veszélyeztetettek a szövődmények kialakulására. Az volt a célunk, hogy jellemző mintákat találjunk, melyek alkalmasak a betegek szűrésére és monitorozására. Kutatásaink a proteinszintézis, a metabolizmus és az immunválasz genetikai hátterének kimutatására koncentrált, melyek jobban jelzik a betegség klinikai lefolyását, a szövődmények rizikóját vagy az alkalmazott hatóanyagok hatásosságát és mellékhatását. Kutatásaink legfontosabb eredményei új gén variánsok azonosítására volt, amit in silico technikákkal, a fehérjék háromdimenziós struktúrájának computerizált modellezésével, és az in vitro expressziós rendszerek funkcionális konzekvenciájának jellemzésével igazoltunk. Kifejlesztettünk olyan prognosztikai technikát, amely genetikai információk kimutatásával jellemzi ezt a betegcsoportot. Ezekkel a vizsgálatokkal különösen a több éves hosszú távú kezelésben részesülő betegeknél a betegség kezdetén kell elvégezni. Az eredményeinket nemzetközi folyóiratban publikáltuk.
Results in English
The progression of kidney failure bone and the associated cardiovascular, gastroenterological and hormonal disorders have a major burden on patients’ quality of life. Our project targeted patients with end stage renal disease in order to identify those individuals who are at increased risk for these complications. Our aims were to find characteristic patterns that are suitable for screening and monitoring purposes. Our research focused on variants of genes implicated in protein biosynthesis, metabolism and immune response and that may predict more precisely the clinical course, risk of complications, or the efficacy and/or side-effects of agents used for therapy. The main achievements of research include identification of novel gene variants using in silico techniques, computerized modelling of their effects on three-dimensional protein structure, and characterization of their functional consequences using in vitro expression systems. We developed prognostic techniques, that is featuring to this group of patients by using the genetic information of the examinations. By these methods the risk-factors that must be more focused on during the more-year-long treatment, can be identified at the beginning of the disease. The results were published in international scientific papers.
Full text http://real.mtak.hu/260/
Decision
Yes

 

List of publications

 
GROß ML, RITZ E , SCHOOF A., ADAMCZAK M., KOCH A., TULP O., PARKMAN A., EL- A.., SZABÓ A.,: Comparison of renal morphology int he Streptozotocin and the SHR/N-cp models of diabetes, Lab. Invest, 2004 Apr. 84(4): 452-64, 2004
GROß ML, RITZ E , SCHOOF A., ADAMCZAK M., KOCH A., TULP O., PARKMAN A., EL- A.., SZABÓ A.,: Comparison of renal morphology int he Streptozotocin and the SHR/N-cp models of diabetes, Lab. Invest, 2004 Apr. 84(4): 452-64, 2004
Groß ML, El-Shakmak A.., Szabó A., Koch A., Kuhlmann A., Münter K., Ritz E., Amann K:: Ace-inhibitors but not endothelin receptor blockers prevent podocyte loss in early diabetic nephropathy., Diabetologica 46: 856-868,, 2003
Amann K., Törnig J., Kugel B., Gross M., Tyralla ., El-Shakmak A.,: Hyperphosphataemia aggravetes cardiac fibrosis and microvascular, Kidney Int. 63(4):1296-301, 2003
Fekete A, Treszl A, Vannay Á, Tóth-Heyn P, Tulassay T, Vásárhelyi B.: Association between HSP72 genetic polymorphism and acute renal failure in neonates., Pediatr Res 54:157-161, 2003
Tory K, Suveges Z, Horvath E, Bokor E, Sallay P, Berta K, Szabo A, Tulassay T, Reusz GS.: Autonomic dysfunction in uremia assessed by heart rate variability., Pediatr Nephrol. 18(11):1167-71., 2003
Hidvégi E. Arató A. Cserháti E. Horváth Cs. Szabó A.:: Slight decrease in bone mineralization in cow’s milk sensitive children, J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.36, 44-49., 2003
Reusz Gy;Szabo A: Vesekőbetegség, In Kakukk György (ed) Klinikai Nephrológia Budapest Medicina, 2004
Szabó A: A kalcium anyagcsere-zavar prevenciója a gyermekgyógyászatban, Hippocrates VII/1 : 40-44, 2005
Györffy B;Süveges Zs;Tulassay T;Szabó A, Vásárhely B: Parathyroid Function and vitamin D receptor polymorphysms in haemodyalised uremic patients, World Cong. Nephrology Berlin, 2003
Györffy B, Szabó A, Vásárhelyi B: A D- vitamin-receptor genetikai polimorfizmusok populációgenetikai összefüggései klinikai kórállapotokkal, Orvosi Hetilap 144: (41) 2011-2016,, 2003
Szabó A;Kiss I; Akócs K;Kulcsár I;Ladányi E;Csiky B;Vezekényi Zs;Kiss E;Zsom M;Turi S: Biochemical markers of bone remodelling in haemodialysis patients, 37 Ann Meet of ASN, St. Luise USA, 2004
Szabó A: Az osteogenesis imperfecta kezelése: várakozások és lehetőségek, Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 8: (3) 104-106,, 2003
CSAK K, SZABO V, SZABO A, VANNAY A.: Pathogenesis and genetic basis for retinopathy of prematurity., Front Biosci. 2006 Jan 1;11:908-20., 2006
KOCSIS I, ARATO A, BODANSZKY H, SZONYI L, SZABO A, TULASSAY T,: Short-term omeprazole treatment does not influence biochemical parameters of bone turnover in children., Calcif Tissue Int 2002 Aug;71(2):129-32, 2002
GYÖRFFY B. B. VÁSÁRHELYI, D.-KRIKOVSZKY, L. MADÁCSY, A. TORDAI T.TULASSAY, A SZABÓ:: Gender-specific association of vitamin D receptor polymorphism combinations with type 1 diabetes mellitus, Eur. J. Endocrinology 147: 803-808,2002, 2002
I MUCSI, C. ALMÁSI, G DEÁK, A MARTON, C AMBRUS, K BERTA, P LAKATOS, A SZABÓ, C. HORVÁTH:: Serum 25(OH)-vitamin D levels and bone metabolism in patients on maintenance hemodialysis, Clinical Nephrology 64: No4/2005 (288-294), 2005
Szabó A:: A kalcium anyagcsere nem rachitises eredetű zavarai, Tulassay Tivadar (ed.) Gyermekgyógyászati útmutató Medition Bp. 5.12, 2004
Vannay A, Fekete A, Adori C, Toth T, Losonczy G, Laszlo L, Vasarhelyi B, Tulassay T, Szabo A: Divergence of renal vascular endothelial growth factor mRNA expression and protein level in post-ischaemic rat kidneys, Exp Physiol. 89(4):435-44, 2004
Fekete A, Vannay A, Ver A, Vasarhelyi B, Muller V, Ouyang N, Reusz G, Tulassay T, Szabo AJ.: Sex differences in the alterations of Na(+), K(+)-ATPase following ischaemia-reperfusion injury in the rat kidney, J Physiol. 555(Pt 2):471-80, 2004
HERMANN C., KRIKOVSZKY D, FÜST G, KOVÁCS M, KÖRNER A, SZABÓ A, VANNAY Á, MADÁCSY L: Association between IL-6 polymorphism and the age at the onset of type 1 diabetes. Epistatic influences of the TNFα and IL-1β polymorphisms, Eur Cytokine Netw. 2005 Dec 16(4): 277-81, 2005
BÁNYÁSZ I., SZABÓ SZ., BOKODI G., VANNAY Á., VÁSÁRHELYI B., SZABÓ A., TULASSAY T., RIGÓ J.: Genetic polymorphisms of vascular endothelial growth factor in severe preeclampsia., Molecular Human Reproduction 2006 Mar 3. (közlésre elfpgadva), 2006
Kocsis I, Kis E. Szabó A, Vásárhelyi B, Machay T. Szabó M:: Ostopenia of prematury, Orv. Hetilap 2005 Dec 4; 146(49) : 2491 -7, 2005
Dr. Szabó András:: Az osteogenesis imperfecta kezelése: várakozások és lehetőségek, Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 8: (3) 104-106,2003., 2003
HIDVÉGI E, ARATÓ A, CSERHÁTI E, HORVÁTH C, SZABÓ A, SZABÓ A.HORVÁTH CSABA: A tehéntejfehérje-érzékeny gyermekek csontosodásának vizsgálata, Ca és Csont 51-2)31-36,2002, 2002
MEZEI GY., CSEREPES J., HORVÁTH CS., SZABÓ A., HÉNINGER E., VÁGÓ K., SZABÓ A.,: Asztmás gyermekek vizelet kalcium ürítése, Medicina Thoracalis 55: 193-198,2002, 2002

 

Events of the project

 
2011-02-23 13:47:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Gyermekgyógyászati Klinika I. sz. (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Gyermekgyógyászati Klinika II. sz. (Semmelweis Egyetem).
Back »