A szöveti őssejtek plaszticitása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37579
típus K
Vezető kutató Uher Ferenc
magyar cím A szöveti őssejtek plaszticitása
Angol cím Plasticity of tissue stem cells
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet (Országos Gyógyintézeti Központ)
résztvevők Kormos Luca
Pálóczi Katalin
Regéczy Nóra
Vas Virág
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.312
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az embrionális fejlődés korai stádiumában a sejtek még minden irányba képesek differenciálódni. A felnőtt szervezetben erre már csak kisszámú, ún. szöveti őssejt és az is csak részben képes. Ezek a szöveti őssejtek fontos szerepet töltenek be a sérülések regenerációjában és a folyamatosan megújuló szövetek (például a vérképzőrendszer) fiziológiás működésében. Sorsukat a közvetlen környezetükből, az őssejt niche-ből érkező proliferációs, differenciációs és túlélési jelzések határozzák meg. A folyamat mechanizmusa azonban mindmáig tisztázatlan. A felnőtt szöveti őssejtek ugyanis különböző fejlődési irányokba képesek differenciálódni, sokszor még fejlődéstanilag nem rokon sejttípusokká is át tudnak alakulni (idegrendszeri őssejtek például vérsejtekké differenciálódhatnak). A szerzők összefoglalójukban az őssejtek plaszticitásának mechanizmusát magyarázó – egyelőre részben spekulatív - modelleket mutatnak be. A különböző fejlődési irányok közötti átmenet esetleg transzdifferenciáció útján megy végbe (agyi őssejt → vérsejt), de nem zárhatók ki a de- és redifferenciációs lépések sem (agyi őssejt → pluripotens sejt → vérsejt). Végül lehetséges, hogy szöveteinkben előfordulnak pluripotens, az embrionális fejlődés korai szakaszából fennmaradt őssejtek is, és ez az “őssejtplaszticitás” valódi magyarázata.
kutatási eredmények (angolul)
In the early stages of embryonic development, cells have the capability of dividing indefinitely and then differentiating into any type of cell in the body. Recent studies have revealed that much of this remarkable developmental potential of stem cells is retained by small populations of cells within most tissues in the adult. Intercellular signals that control the proliferation, differentiation and survival of tissue stem cells in their niches are being identified and include a diverse array of morphogens, cytokines, chemokines and cell adhesion molecules. Adult tissue stem cells, moreover, can also differentiate into developmentally unrelated cell types, such as nerve stem cells into blood cells. Currently, we can only speculate about the mechanisms involved in such dramatic changes in cell fate. For example, the emergence of, say, hematopoietic stem cells from brain neurospheres could involve either transdifferentiation (brain®blood) or dedifferentiation (brain®pluripotent cells), or by the actions of rare, but residual pluripotent stem cells. This issue is central to understanding the molecular basis of commitment and lies at the heart of debates about plasticity and the reversibility of developmental restriction.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/261/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Urbán V, Kiss J, vas V, Kovács J, Uher F: a diabetes mellitus őssejtterápiája: eredmények, lehetőségek és kérdőjelek, Orvosi Hetilap, 2006
Vas V, Hajdu M, Uher F: Alternativ views of tissue stem cell plasticity, Haematologia 32:175-190, 2002
Uher F, Vas V: A szöveti őssejtek plaszticitása, Orv Hetilap, 2002
Hajdu M, Puskás É, Sipos A, Barta A, Pálóczi K, Uher F: Homogeneous immunoglobulins following allogeneic bone marrow transplantation, Acta Haematol 109:124-128, 2003
Uher F, hajdu M, Vas V: Self-renewal and differentiation of hematopoietic stem cells: a molecular approache, Acta microbiol Immunol Hung, 2003
Vas V, Uher F: Őssejt heterogenitás és plaszticitás a csontvelőben, Transzfúzió 36:19-25, 2003
Uher F: A felnőtt őssejtek - vérképző és egyéb szöveti őssejtek, Magyar Tudomány XLX:298-304, 2004
Vas V, Szilágyi L, Pálóczi K, Uher F: Soluble Jagged-1 as able to inhibit the function of its multivalent form to induce hematopoietiv stem cell self-renewal in a surrogate in vitro assay, J Leukoc Biol 75:714-720, 2004
Varga G, Uher F: A myelodysplasia biológiája, Orv Hetilap 145:1163-1170, 2004
Vas V, Fajka-Boja R, Ion G, Dudics V, Monostori É, Uher F: Biphasic effect of recombinant galectin-1 on the growth and death of early hematopoietic cells, Stem Cells 23:279-287, 2005
Vas V, Uher F: A csontvelői őssejtek heterogenitása, In: X. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, 2002
Uher F, Vas V: A szöveti őssejtek plasztcicitásának lehetséges mechanizmusai, In: X. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2002
Uher F: Őssejt plaszticitás, OVSZ-PAB Konferencia, Pécs, 2002
Vas V, Hajdu M, Uher F: The hematopoietic stem cell compartment isn,t homogeneous in the bone marrow, In. Cellular and Molecular Basis of Regeneration, EuroConference, Castelvecchio pascoli, Italy, 2002
Uher F, Vas V, Monostori É: A vérképző ős- és elődsejtek korstruktúrájának változása galektin-1 jelenlétében, In: XI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2003
Vas V, Szilágyi L, Uher F: jagged-1 fehérje hatása a különböző korú vérképző ős- és elődsejtek osztódására és differenciálódására, In: Sejt- és fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2003
Uher F, Vas V, Monostori É: Egy endogén lektin képes megváltoztatni a vérképző ős- és elődsejtek korstruktúráját, In: MBA LVI(Suppl 1):69, 2003
Vas V, Szilágyi L, Pálóczi K, Uher F: A Jagged-1 Notch ligandum multivalens formában gátolja a vérképző őssejtek differenciálódását, MBA LVI(Suppl 1):71, 2003
Varga G, Tarkovács G, Várkonyi J, Benedek Sz, farkas P, vas V, Uher F: Szolubilis Jagged-1 fehérje hatása myelodysplasiás betegek vérképző ős- és elődsejtjeinek osztódására, MBA LVI(Suppl 1):39, 2003
Hajdu M, Puskás É, Sipos A, Vas V, Barta A, Uher F, Pálóczi K: A természetes autoantitest repertoár regenerációja őssejtátültetés után, MBA LVI(Suppl 1):16, 2003
Vas V, Pálóczi K, Szilágyi L, Hajdu M, Uher F: Immobilization of notch ligand, jagged-1, is required for renewal of primitive haematopoietic progenitor cells in vitro, Exp Hematol 31 (Suppl 1):105 (No. 139), 2003
Kertész Zs, Vas V, Kovács J, Uher F: Emberi mesenchymalis őssejtek neuronalis irányú differenciálódása, In: IV. magyar Sejtanalitikai Konferencia, Budapest, 2004
Kunstár A, Dudics V, Vas V, Buzás E, Uher F: Mesenchymalis őssejtek chondrocyta irányú differenciálódása - egy in vitro modell, In: IV. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, Budapest, 2004
Kiss J, Vas V, Kozma A, Varga G, Uher F: Egy egér csontvelői stroma sejtvonal jellemzése, In: IV. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, Budapest, 2004
Vas V, Pálóczi K, Szilágyi L, Uher F: Jagged-1 fehérje hatása különböző korú vérképző ős- és elődsejtek osztódására és differenciálódására, In: IV. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, Budapest, 2004
Kunstár A, Dudics V, Vas V, Buzás E, Uher F: Chondrigeneic differentiation of mesenchymal stem cells, In: Cellular and Molecular Basis of Regeneration, San Feliu de Guixols, Spain, 2004
Kertész Zs, Vas V, Kovács J, Uher F: Neuronal differentiation of human mesenchymal stem cells., In: Cellular and Molecular Basis of Regeneration, EuroConference, San Feliu de Guixols? Spain, 2004
Kiss J, Vas V, Kozma A, Varga G, Uher F: Characterization of a murine bone marrow stromal cell line, In: Cellular and Molecular Basis of Regeneration, San Feliu de Guixols, Spain, 2004
Dudics V, Kunstár A, Géher P, Uher F: Csontvelői mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a mozgásszervi betegségek területén, In: Magyar Reumatológusok Vándorgyűlése, Budapest, 2004
Kertész Zs, Vas V, Pozsonyi É, Kozma A, Pálóczi K, Uher F: Tartós repopulációra képes vérképző őssejtek szaporodása immobilizált Jagged-1 és korai citokinek egyidejű jelenlétében in vitro kultúrában, Magyar Immunológia, 2004/3:42-43, 2004
Kunstár A, Dudics V, Vas V, Buzás E, Uher F: Emberi csontvelőből izolált mesenchymalis elődsejtek chondrocyta irányú differenciálódásak, Magyar Immunológia, 2004/3:48-49, 2004
Kiss J, Kertész Zs, Varga G, Pető M, Mikala G, Vályi-Nagy I, Uher F: Myelodysplasiás és myelomás betegek mesenchymalis őssejtjeinek plaszticitása, Magyar Immunológia, 2004/3:42-43, 2004
Hajdu M, Puskás É, Sipos A, Barta A, Pálóczi K, Uher F: Homogeneous immunoglobulins following allogeneic bone marrow transplantation, Acta Haematol 109:124-128, 2003
Kertész Zs, Vas V, Kiss J, Urbán V, Pozsonyi É, Kozma A, Pálóczi K, Uher F: in vitro expansion of long-term repopulating hematopoietic stem cells in the presence of immobilized Jagged-1 and early acting cytokines, Cell Biology International, 2006
vissza »