A recski ércmező geokémiai eloszlásainak átfogó kvantitatív és térbeli vizsgálata a földtani bizonytalanság figyelembevételével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37581
típus K
Vezető kutató Kovács P. Gábor
magyar cím A recski ércmező geokémiai eloszlásainak átfogó kvantitatív és térbeli vizsgálata a földtani bizonytalanság figyelembevételével
Angol cím Comprehensive quantitative and spatial analysis of geochemical distributions in the Recsk ore field with respect to geological uncertainty
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Geológiai Szolgálat
résztvevők Cséke László
Földessy János
Ó. Kovács Lajos
Szebényi Géza
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.927
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Feltártuk és összegyűjtöttük a recski jelentésekben és tematikus adatbázisokban fellelhető, több mint 150 000 elemzési adatsort. Meghatároztuk a kutatási objektumok, az ércminták, és a beszkennelt alapvető földtani térképek és szelvények koordinátáit, ezzel létrehoztuk az ércmező eddigi legteljesebb – térinformatikai alapú – geokémiai adatbázisát. Ennek alapján elkészítettük a teljes ércmezőre kiterjedő geokémiai modellt. A geokémiai eloszlásokat térbeli és statisztikus viselkedésük alapján is jellemeztük. Megállapítottuk, hogy a recski ércmező térrészei főként a Cu, Pb, S és Au értékeiben különböznek, míg a Zn, Fe és Mo nem mutat karakteres eltérést. Vizsgáltuk a kőzettípusok és az érces elemek affinitását. Vertikális zónásságokat mutattunk ki az érces komplexumban. Az érces elemek eloszlásának 3 dimenziós megjelenítése, ill. a fő kutatási szintekre szerkesztett részletes izovonalas térképek alapján jellemeztük a vizsgált elemek térbeli eloszlását. Az elemdúsulások elhelyezkedése általában jól magyarázható a földtani-ércföldtani modell ismeretében. A terület ritkább kutatási hálóval lefedett peremén viszont több anomália utal arra, hogy egyes – elsősorban szkarnos – érces zónák a feltárt térrészeken túl is folytatódnak. Részletesen áttekintettük a felhasznált adatok bizonytalanságát okozó kutatás-módszertani tényezőket. Számba vettük és összefoglalóan ismertettük a területet a bányászat és az érckutatás során ért környezetkárosító, ill. a környezetet veszélyeztető hatásokat.
kutatási eredmények (angolul)
Over 150 000 analytical datasets in the technical reports on Recsk and related databases were located and collected. Co-ordinates of the involved exploration objects, ore samples, scanned geological base maps and profiles were defined, and, as a result, the so far most complete GIS-based geochemical database was created. Using this database a geochemical model for the entire ore field was composed. We characterized the spatial and statistical behavior of the geochemical distributions. It was established that the spatial parts of the Recsk Ore Field mainly differ in the Cu, Pb, S and Au values, whereas Zn, Fe and Mo do not vary remarkably. We studied the affinity of ore elements with the various rocktypes. A vertical zoning within the ore complex was revealed. With 3D representation of the distribution of ore elements and construction of detailed contour maps, the spatial distribution of the studied components was characterized. Location of the element enrichments could generally be well explained by the geologic/ore-geologic model. At the fringes of the ore deposit, where the density of exploration is lower, several anomalies indicate that certain –mainly skarn– ore zones continue outside the limits of the explored parts. We gave a detailed account of those factors of exploration methodology that increase the uncertainty in the applied data. We provided a concise description of the effects of mining and ore exploration in the area causing damage or threat to the environment.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/262/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Földessy J; Szebényi G: Földtani kutatások és értékelő munkák a recski felszínközeli zónában 1990.-2000. között - áttekintés, Földt Kut 39/2: 3-8, 2002
Szebényi G; Földessy J: Földtani kutatások és értékelő munkák a recski mélyszinten 1986.-2000. között - áttekintés, Földt Kut 39/2: 9-20, 2002
Szebényi G: Ércbányászati eredetű környezetföldtani tényezők és veszélyforrások Recsk-Parádfürdő térségében, Földt Kut 39/2: 28-35, 2002
Szebényi G; Földessy J; Horváth I; Zámbó L: Parádfürdői szulfátos-vasas félmesterséges ásványvíz (''bányavíz'') - potenciális gyógytényező, In: MFT Vándorgyűlés 2004, Egerszalók: 17-18, 2004
Földessy J; Seres-Hartai Z; Szebényi G: Distribution of gold mineralization in the Recsk ore complex, NE Hungary, Acta Geol Hung 47/2-3: 247-258, 2004
Bertalan É; Bartha A; Juvonen R; Soikkeli L; Földessy J; Szebényi G: Nemesfémek meghatározása recski ércmintákból: savas kioldás és tűzi módszerek hatékonyságának vizsgálata, MÁFI Évi Jel 2002: 69-79, 2004
Szebényi G; Gyalog L; Bogáth I; Wind A: Autodesk szoftverek egy földtani kutatás dokumentálása során, CADvilág 8/5: 42-45, 2004
Szebényi G; Földessy J; Juvonen R; Bartha A; Bertalan É: Study on precious metal determination of the ore samples of Recsk area, Hungary: geological background, In: GEOANALYSIS 2003, Conf of IAGC, Rovaniemi, Finnland: Poster No 62, 2003
Ó.Kovács L, Kovács PG, Martín-Fernández JA, Barceló-Vidal C:: Major-oxide compositional discrimination in Cenozoic volcanites of Hungary. – In: Buccianti A, Mateu-Figueras G., Pawlowsky-Glahn V. (eds): Compositional Data Analysis in the Geosciences: from Theory to Practice, Special Publications, Geological Society, London, 264, 11-23, 2006
Ó.Kovács L, Szebényi G, Kovács PG, Földessy J:: Statistical distributions of ore elements in the Recsk Ore Field, Hungary, Acta Mineral-Petrogr, vol 47 (közlésre elfogadva), 2007
vissza »