Kiméria-technikák kidolgozása klónozás, hímesítés és genetikai manipulációk céljára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37582
típus K
Vezető kutató Kovács András
magyar cím Kiméria-technikák kidolgozása klónozás, hímesítés és genetikai manipulációk céljára
Angol cím Elaboration of chimeria techniques for cloning, masculinisation and gene manipulations
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Állattenyésztési és Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
résztvevők Baranyai Gyula Bence
Bodó Szilárd
Gócza Elen
Tóth Szabolcs
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.380
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célunk kiméra-előállítási technikák kidolgozása volt egér, nyúl és szarvasmarha embriókon. Az egér ES-sejtvonalak kiméra alkotó képességét leginkább az euploid sejtek aránya befolyásolta. FISH technikát alkalmazva kimutattuk az X- és Y-kromoszómákat euploid sejtekben, illetve hiányukat az X0 kariotípusú sejtekben. Nyúl 8-sejtes morulák egyetlen sejtjének felhasználásával négy termékeny kiméra utód, két XX/XX nőstény, egy XY/XY és egy XX/XY hím született. Az egyik nőstény és az XY/XY hím germinális kiméra volt. A nyúl ES-like sejt-kolóniákat 6-7 passzázsig fenntartottuk és kidolgoztuk a sejtjeik felhasználásához szükséges kiméra technikát. Sikerült kidolgozni a tetraploid nyúl embrió előállításához szükséges paramétereket. Az A-single spermatogóniumok sejtszuszpenzióban nem azonosíthatók és kis hányadban vannak jelen, így alkalmazásuk kiméra embriók előállítására további kutatást igényel. Hatékony in vitro szarvasmarha-embrió-tenyésztési rendszert dolgoztunk ki és sikerült létrehoznunk tetraploid szarvasmarha embriókat. A beültetett kontroll embriókból egy borjút született. 2005-ben a szex-determinációt vizsgáltuk egér kimérákon. Igazoltuk, hogy egyetlen XY blasztoméra bevitele is elégséges lehet az XX embriók nemének átfordításához és, hogy tetraploid gazda embrióval aggregáltatva egy nyolcsejtes embrió egyetlen blasztomerjéből is életképes utód születhet. Az általunk kidolgozott módszerrel előre meghatározott nemű, identikus hármas és kettes ikreket hoztunk létre.
kutatási eredmények (angolul)
Our goal was the elaboration of chimera techniques in mouse, rabbit and cattle embryos. Chimera producing ability of mouse ES-cell lines was most influenced by the proportion of euploid cells. We demonstrated the presence of X- and Y-chromosomes in euploid cells and their absence in X0 cells. Using individual blastomeres of 8-cell rabbit morulae four fertile chimera offspring, two XX/XX females, one XY/XY and one XX/XY male were born. One female and the XY/XY male were germinal chimeras. Rabbit ES-like colonies were sustained for 6-7 passages and we elaborated the chimera technique for using their cells. Most of the rabbit ES-chimera embryos did well develop and we elaborated the techniques of producing tetraploid rabbit embryos. A-single spermatogonia cannot be identified in suspension and their number is low, therefore their application in chimera making requires further research. We elaborated an effective bovine IVF system and produced tetraploid bovine embryos. From the transferred control embryos one calf was born. In 2005 we investigated the sex-determination in mouse chimeras in this year. We stated that a single introduced XY blastomere is capable to turn the sex of the XX embryos, and we got viable offspring from single blastomeres of 8-cell embryos by aggregating them with tetraploid host embryos. We produced an identical triplet and twins of pre-determined sex by the method elaborated by us.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/263/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gócza, E., Hiripi, L., Bodó, Sz., Révay, T., Carstea, V.B., Kovács, A., Bodrogi, L., Lemos, A.P.C., Bősze, Zs.: Characterization of rabbit ES like cells and creation of rabbit germline chimeras from preimplantation embryos., Transgenic Research, 14, p. 523., 2005
Gócza, E., Bodó, Sz., Révay, T., Hiripi, L., Carstea, B., Kovács, A., Bodrogi, L., Bősze, Zs.: Degree of chimerism in different tissues of chimeric rabbits, Congress From oocytes to stem cells: Progress in Basic and Applications, Prague, Czech Republic, Book of Abstract p16, 2004
Carstea, C.V., Kobolák, J., Licskó, A., Gócza, E., Kovács, A.: The effect of different level of FCS and LIF in ES cell culture medium on efficiency of mouse chimera production, Annual Scientific Session, Banat�s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, 2004
Carstea V.B., Lemos A.P.C., Ilie, D., Bodó Sz., Kovács A., Bősze Zs., Gócza E.: Szex determináció vizsgálata egér kimérákban., Állattenyésztés és Takarmányozás 55/4., 2006
Gócza Elen: Embrionális őssejtek és őssejt-vonalak, Magyar Tudomány 2004/3. 285-291., 2004
Bodó, Sz., Gócza, E., Révay, T., Hiripi, L., Carstea, B., Kovács, A., Bodrogi, L., Bősze, Zs.: Production of transgenic chimeric rabbits and transmission of the transgene through the germline, Molecular Reproduction and Development 68:435-440., 2004
Carstea, VB, Bodó, Sz., Hiripi, L., Bodrogi, L., Lemos, APC, Bősze, Zs., Gócza, E.: Producing chimeras: A rapid and efficient tool for obtaining transgenic organisms, Buletinul USAMV-CN 60/2004. 286-291., 2004
Ipate, I., Bodó, Sz., Gócza, E.: Research regarding the oocytes viability in the maturation process, Lucrãri ºtiinþifice Zootehnie ºi Biotehnologii, vol. XXXVII (2004), Timiºoara pp 499-502., 2004
Carstea V.B., A. Kovács, J. Kobolák, A. Licskó, E. Gócza: Chimera production from mouse ES cell lines., Embryonic stem cells. Mini-symposium. Gödöllő, p. 18., 2003
Gócza Elen: Őssejtkutatás: Az őssejtek bölcsője, Élet és Tudomány 18. pp. 550-553., 2003
Gócza Elen: Őssejtkutatás: Sejtsorsok, Élet és Tudomány 19. pp. 591-593., 2003
Carstea,V.B., Bodó, Sz., Gócza, E., Bősze, Zs., Hiripi, L., Kovács, A.: Chromosomal sex of lymphocytes of chimeric rabbits, Annual Scientific Session, Banat�s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, 2003
Ipate, I., Bodó, Sz., Gócza, E., Gras, M.: Effects of supplementation IVF medium with fetal calf serum (FCS) and Bovine albumin serum (BSA) on first cleavage bovine embryos, Scientific Papers of Animal Sciences and Biotechnologies, Timisoara 36 pp. 512-514., 2003
Gócza, E., Kobolák, J., Licskó, A., Carstea, V.B.: Comparison of the effect of host embryo genotype on efficiency of chimera production from different ES cells, 5th EMBL Mouse Molecular Genetics Meeting, Heidelberg, p. 103, 2003
Gócza, E., Sz. Bodó, J. Kobolák, L. Hiripi, L. T. Révay, C. Bogdan, L. Bodrogi, A. Kovács and Zs. Bősze: Comparison of methods of derivation of embryonic stem cell lines from rabbit embryos. Embryonic stem cells, Mini-symposium. Gödöllő, p. 11. lecture, 2003
Bodrogi L., Bodó Sz., Gócza E., Carstea V. B., Hiripi L., Révay T., Kovács A., Bősze Zs.: Ivarsejt kiméra nyulak létrehozása mikroinjektálásos módszerrel., Állattenyésztés és Takarmányozás. 53/2. pp. 174-177., 2004
Carstea, V.B., Kobolák, J., Licskó, A., Kovács, A., Gócza, E.: Comparison of the effect of host embryo genotype on the efficiency of chimera production from inbred and outbreed mouse strains derived ES cell lines, Buletinul USAMV-CN, 58/2003, ISSN 1454-2382. pp. 275-278., 2003
Carstea V.B., Licskó A., Kobolák J., Gócza E. Kovács András: EGFP, ECFP expresszáló sejtek differenciációs képességének vizsgálata kiméra embriókban, Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztálya, Tihany, p52., 2003
Baranyai, B., Gócza, E., Bodó, Sz.: Solid Surface Vitrification: A Good Choice for Cryopreservation of Biopsied Mouse and Cattle Embryos, Reprod. Dom. Anim. 38/4. p. 351. I.F.: 0,550, 2003
Gócza, E., Bodrogi, L., Lemos, A.P.C., Bősze, Zs.: Derivation and characterization of rabbit embryonic stem cells., 4th Annual Meeting of the European Tissue Engineering Society, Munich, P299, p. LXXIX., 2005
Gócza, E., Bodrogi, L., Lemos, A.P.C., Bősze, Zs.: Immunocytochemical characterization of rabbit ES like cell colonies., 1st International Conference on Transgenic Rabbits, Tsukuba, Japan, P-6, pp. 12-14., 2005
Carstea, V. B., Lemos, A.P.C., Ilie, D., Bodó, Sz., Kovács, A., Gócza, E.: Mouse triplets developed from single blastomeres of an 8-cell stage embryo supported with tetraploid embryos., Reproduction, Fertility and Development, 18(1,2) 198-199., 2006
Gócza, E., Carstea, V.B., Bősze, Zs.: Egér kimérák szerepe az embrionális fejlődés során lejátszódó folyamatok feltérképezésében., Biomodellek 2005, Charles River Laboratories Magyarország Kft. Tanácskozása, Budapest, 2005
vissza »