Morphology and labour hygiene of technological dust of sclerophyous wood species  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37585
Type K
Principal investigator Varga, Mihály
Title in Hungarian Keménylombos fafajok technológiai porainak morfológiája és munkaegészségügyi összefüggései
Title in English Morphology and labour hygiene of technological dust of sclerophyous wood species
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Machinery (University of Sopron)
Participants Boronkai, László
Csanády, Etele
Fehér, Sándor
Magoss, Endre
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 8.274
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Teljes egészében feldolgozásra került a témával összefüggő hazai és nemzetközi irodalom. A keménylombos faporokkal kapcsolatos eddigi kutatási eredményeket rendszerezve foglaltuk össze és megadtuk a keménylombos fafajok anyagjellemzőit. Egyedülálló módon adtuk meg a vizsgált akácfa, tölgyfa, bükkfa és forgácslap porok durva és finompor tartományának szemcseösszetételét, különös tekintettel a rákkeltő hatással összefüggő respirábilis tartományra. Szálló porok kinematikai vizsgálatához, a lebegtetési sebesség méréséhez kísérleti berendezést terveztünk és kiviteleztünk. A faporok respirábilis tartományának morfológiai vizsgálata számos új eredményt adott, amelyek elsősorban a porelszívási technológiák fejlesztését szolgálják. Egyedülálló módon foglaltuk össze a faipari forgácsoló gépeket és forgácsolási paramétereket, valamint a porképződéssel összefüggésben meghatároztuk a szálló porok és a gépkonstrukció kapcsolatát. Különös alapossággal vizsgáltuk meg a gép és az elszívórendszer kapcsolatát (elsősorban CNC megmunkáló központokra). Az eredmények felhasználásával a gépkonstruktőrök és üzemeltetők sikerrel csökkentették a munkahelyi levegő portartalmát és ezen keresztül az egészségkárosító hatást. Megvizsgáltuk a levegő visszatáplálásnak a pormérlegre gyakorolt hatását és javaslatot fogalmaztunk meg egy hatékony rendszer kialakítására.
Results in English
The whole internal and international bibliography related to the research subject was revised and worked up. Previous research results in the hardwood dust field were systematically surveyed and the material characteristics of hardwood species were summarized. The granulometric composition of coarse and fine dust fractions developed during the hardwood species machining was established expansively. A special accent was put on the respiring fraction which is related to the carcinogenic effect of the wood dusts. The analyzed species were as follows: black locust (Robinia pseudoacacia), oak (Quercus sp.), beech (Fagus silvatica) and a particleboard made from hardwoods respectively. An experimental equipment was designed and realized for kinematical tests and floating velocity determination of floating dusts. Morphological test of the inhalation wood dust fraction revealed several new results, which can be utilized primary in the development of exhausting technologies. The wood machines and cutting parameters were summarized uniquely. The relationship between the floating dust development and machine construction was established. The interrelation between the machine and exhausting system was analyzed (primary for a centre with computer numerical control). The results were successfully utilized by design engineers and users to decrease the dust content of the air in the working area. This leads to the health damage effect modification.
Full text http://real.mtak.hu/265/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga Mihály, Sándor Fehér, Sándor Molnár, Ilona Peszlen: Investigation on Respirable Range of Hardwood Dust, Forest Products Society 56th Annual Meeting Madison, Wisconsin, USA, 2002
Varga Mihály, Németh Gábor: Modellek a faiparban keletkező hulladékok kezelésére és hasznosítására I-II., FAIPAR 52. és 53. szám, 2004
Varga Mihály, Csanády Etele, Németh Gábor, Németh Szabolcs: CNC megmunkáló gépek elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata, MTA Agrár-Műszaki Bizottság XXIX. Kutatási és fejlesztési tanácskozás kiadványa, Gödöllő, 2005
Varga Mihály, Csanády Etele, Németh Gábor, Németh Szabolcs: Aerodynamic investigation of head of vacuum apparatus of CNC processing machinery, The 4th International Science Conference Chip and Chipless Woodworking Processes, Zvolen, 2004
Mihály Varga, Etele Csanády, Gábor Németh, Szabolcs Németh: Technological and Technical Correlation or Reduction of Dust Exposition of Wood Working Machinery at the Workplaces, 16th International Wood Machining Seminar Matsue, Japan, 2003
Mihály Varga, Sándor Fehér, Péter Takáts: Morphological Properies of Hardwood Grains in Accordance with Cancerigenic Influence of Dust and Grains, 16th International Wood Machining Seminar Matsue, Japan, 2003
Mihály Varga, Etele Csanády, Gábor Németh, Szabolcs Németh: Analysis of exhausted and remaining dust at workplaces applying CNC processing machinery, The 4th International Science Conference Chip and Chipless Woodworking Processes, Technical University Zvolen, 2004
Mihály Varga: Determination of Horizontal Side-Pressure in Storage (and transportation) of Wood Grains, 2nd International Symposium on Wood Machining Vienna, Austria, 2004
Mihály Varga, Etele Csanády, Gábor Németh, Szabolcs Németh: Component analysis of particles of residues orginating from CNC milling machines correlation with the milling parameters, Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Műszaki Bizottság kiadványa Agricultural Engineering, 2004
Varga Mihály, Csanády Etele, Németh Gábor, Németh Szabolcs: CNC megmunkáló gépek elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata, Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Műszaki Bizottság XXIX. Kutatási és fejlesztési tanácskozás kiadványa, Gödöllő, 2005
Varga Mihály: Munkahelyi porexpozíció mérések eredményei a faipari üzemekben, Faipari Szakkonferencia Kiadvány Székelyudvarhely, 2002
Mihály Varga, Etele Csanády, Sándor Molnár: Heat load in cirkular saw Blades. Convective heat transfer towards the atmosphere, SawTech The 9th International Conference on Sawing Technology, Las Vegas USA, 2005
Mihály Varga, Etele Csanády, Gábor Németh, Szabolcs Németh: Aerodinamic Assessment of the Attachment of CNC Processing Machinery, The 17th International Wood Machining Seminar, Rosenheim, Germany, 2005
Varga Mihály: Munkahelyi porexpozíciós mérések eredményei a faipari üzemekben, Magyar Tudományos Akadémia Agár-Műszaki Bizottság XXIV. Kutatási és fejlesztési tanácskozás kiadványa, Gödöllő, 2002
Varga Mihály: Keményfaporok morfológiai sajátosságai, Rákkeltők-e a faporok című tudományos konferencia, Sopron, 2002
Varga Mihály, Csanády Etele, Németh Gábor, Németh Szabolcs: CNC megmunkáló gépek elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata II., Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és fejlesztési tanácskozás Nr. 30., Gödöllő, 2006
Back »