Nyomfémek atomspektrometriás meghatározása és kötésformáinak számítógépes modellezése gyógyszeralapanyag-mátrixban kelátcserélőn történő elválasztáshoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37591
típus K
Vezető kutató Lásztity Alexandra
magyar cím Nyomfémek atomspektrometriás meghatározása és kötésformáinak számítógépes modellezése gyógyszeralapanyag-mátrixban kelátcserélőn történő elválasztáshoz
Angol cím Atomspectrometric determination of trace metals and computer modeling of trace metal speciation in drug matrix for chelating exchanger separation
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kelkóné Lévai Ágnes
Varga Imre
Zihné Perényi Katalin
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.384
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tanulmányoztuk Pt (II)-Pt(IV), Sb(III)-Sb(V), Te(IV)-Te(VI) megkötődését imonodiecetsav-etil-cellulóz (IDAEC), diamino-dietil-amin (DEN)- és oxim-cellulóz kelátcserélőkön és ezek alapján on-line áramlásos elválasztási és dúsítási módszert dolgoztunk ki gyógyszer hatóanyagok GFAAS elemzéséhez. Platinafémek, Sr, alkálifémek, Mo, Sb és Te közvetlen ICP-MS analízisét oldottuk meg gyógyszeralapanyagokban ill. biológiai mátrixban. Vizsgáltuk IDAEC cserélőn Pb, Mn és V áramlásos rendszerben történő megkötésének hatékonyságát gyógyszeralapanyagok oldatából és összevethetőnek találtuk a homogén egyensúlyra számolt megoszlási értékekkel. Meghatároztuk az IDAEC Pb-, Mn- és V-ionokkal képzett specieszeinek a számításokhoz szükséges stabilitási állandóit. Karsztvizek terepi frakcionálását oldottuk meg különböző fizikai-kémiai állapotú Mn-, V-, Ti-, Mo- és U-formák GFAAS és ICP-MS meghatározásához membránszűrés, valamint dinamikus és batch IDAEC- megkötés segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
The sorption of Pt(II,IV), Sb(III,V), Te(IV,VI) was studied on iminodiaceticacid ethyl –cellulose (IDAEC), 2,2’-diaminodiethylamine (DEN)-, oxime and sulphoxine cellulose and based on these results on-line flow-injection separation and preconcentration method was worked out for GFAAS determination of metal impurities in pharmaceutical substances. Direct ICP-MS analysis was optimized for Pt metals, Sr, alkali metals, Mo, Sb and Te in drug substances and/ or in human biological materials. The efficiency of dynamic sorption concerning Pb, Mn and V on IDAEC microcolumn from solution of pharmaceuticals was investigated and these results was agreed with calculated distribution values in homogeneous media The stability constants of different chelate species formed by IDAEC with Pb, Mn and V were determined for distribution calculations. In situ fractionation of different physico-chemical forms of Mn, V, Ti and U in karstic groundwaters was developed by means of membrane filtration and dynamic and batch sorption on IDAEC for GFAAS and ICP-MS determination.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/268/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Perényi Katalin, Lásztity Alexandra: Vízkémiai kutatások a Valea Rea barlangrendszerben (Bihar-hegység, Románia), Barlangkutatók Szakmai találkozója, Miskolc Egyetemváros, 2002, 2002
Lásztity A; Kelkó-Lévai Á; Varga I; Zih-Perényi K; Bertalan É: Development of atomic spectrometric methods for trace metal analysis of pharmaceuticals, Microchem J 73: 59-63, 2002
A. Lásztity, K. Zih-Perényi, Á. Kelkó-Lévai, I. Varga: Flow injection preconcentration and graphite furnace atomic absorption spectrometric determination of platinum, Talanta 59: 393-398, 2003
A. Lásztity, Zih-Perényi, I. Varga, É. Bertalan: Groundwater analysis by atomspectrometric methods, 2002 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Scottsdale, Arizona,, 2002
I. Császma, E. Andrási, A.Lásztity, É. Bertalan, D. Gawlik: Determination of Mo and Mn in human brain samples by different techniques, 2003 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Garmisch Partenkirchen, Németország, 2003
Cs. Bélavári, E. Andrási, P. Brater, Cs. Ágoston, Zs. Molnár: Comparison of NAA, ICP-AES and ICP-MS analysis for alkali metals in normal human brain, 2003 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Garmisch Partenkirchen, Németország, 2003
I. Császma, E. Andrási, A.Lásztity, É. Bertalan, D. Gawlik: Determination of Mo and Mn in human brain samples by different techniques, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18: 1-7, 2003
I. Peltz-Császma, E. Andrási, A.Lásztity, É. Bertalan: Determination of strontium and its relation to other alkaline earth elements in human brain samples, XI. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry, 2003, Venice, Italy, 2003
A. Lásztity, P. Jankovics, K. Zih-Perényi, É. Bertalan: Flow-ijection preconcentration and electrothermal atomisation atomic absorption spectrometry determination of Mn in Pharmaceuticals, XI. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry, 2003, Venice, Italy, 2003
Cs. Bélavári, E. Andrási, Zs. Molnár, É. Bertalan: Determination of alkali metals in control and AD brain samples by different techniques, XI. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry, 2003, Venice, Italy, 2003
Cs. Bélavári, E. Andrási, Zs. Molnár, É. Bertalan: Determination of alkali metals in control and AD brain samples by different techniques, Microchemical Journal, 79: 367-373, 2005
Zihné Perényi K., Lásztity A., Bertalan É., Varga I.: Atomspektrometriás nyomanalízis szerepe a karsztkutatásban, 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged, 2003, 2003
A. Lásztity, K. Zih-Perényi, I. Varga, É. Sugár: Preconcentration and determination of traces of antimony in environmental and pharmaceutical samples, 2004 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Fort Lauderdale, Florida, 2004
Cs. Bélavári, E. Andrási, Zs. Molnár, D. Gawlik: Concentration of Na, K, Rb, and Cs in human brain parts, Microchim. Acta, 146: 187-191, 2004
I. Peltz-Császma, E. Andrási, A.Lásztity, S. Kösel: Determination of strontium and its relation to other alkaline earth elements in human brain samples, Microchemical Journal, 79: 375-381, 2005
N. Páli, E. Andrási, I. Peltzné Császma, Zs. Molnár: Analysis of Al, Mg and P in human brain parts, 8th Int. Symp. On Metal Ions in Biology and Medicine, 18-23 May, 2004, Budapest, Hungary, Book of Abstracts, p.89, 2004
N. Páli, E. Andrási, I. Peltzné Császma, Zs. Molnár: Determination of Al, Mg and P in human brain parts, Metal Ions in Biology and Medicine, 8, 484-487 2004, 2004
E. Andrási, N. Páli, Cs. Bélavári: Correlation of of elements in control and Alzheimer-diseased brain parts, VIII. Magyar Alzheimer-kór Konferencia, 2004. szeptember 23-25, Keszthely, Clinical Neuroscience, 57, 322, 2004
N. Páli, E. Andrási, I. Peltzné Császma: Concentration of Al, Mg and P in control and Alzheimer-diseased brain parts, VIII. Magyar Alzheimer-kór Konferencia, 2004. szeptember 23-25, Keszthely, Clinical Neuroscience, 57, 335-336, 2004
E. Andrási, N. Páli, Cs. Bélavári, P. Brätter: Correlation of of elements in control and Alzheimer-diseased brain parts, Metal Ions in Biology and Medicine, 8, 405-409 2004, 2004
K. Zih-Perényi, Á. Lásztity, P. Jankovics: Investigation of manganese forms in pharmaceuticals and ground waters, 6th European Furnace Symposium and 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry, Balatonföldvár, Hungary, Book of Abstracts, p. 42, 2004
K. Zih-Perényi, A. Lásztity, É. Sugár: On-site fractionation of trace elements in karstic groundwater by membrane filtration and chelating exchange, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Budapest, Hungary, 2005
Ivett Peltz-Császma, Erzsébet Andrási, Alexandra Lásztity, Peter Bratter: Cadmium and zink in human brain samples, XII. Hungarian-Italian Symposium on Spectrochemistry, Pécs, Abstract Book, p. 113., 2005
K. Zih-Perényi, A. Lásztity: Study of interaction between lead and pharmaceuticals by chelating sorbents and GFAAS, közlésre elfogadva Microchem. J., 2006
A. Lásztity, K. Zih-Perényi, É. Sugár, P. Jankovics: Preconcentration and determination of antimony in mineral waters and pharmaceuticals, közlésre előkészítve Talanta, 2006
K. Zih-Perényi, A. Lásztity, É. Bertalan: On-line preconcentration of tellurium on iron(III) modified chelating exchangers, 2006 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson Arizona,ICP Information Letters, 31 (2006) 157, 32ndCD, 2006
E. Andrási, E. Páli, Zs. Molnár, S. Kösel: Al, Mg and P contents of control and Alzheimer diseased brain parts, J. Alzheimer's Disease, 7, 273-284, 2005
Cs. Bélavári, E. Andrási,: Determination of alkali metals in control and AD brain samples by different techniques, Microchem. J., 79, 367-373, 2005
Cs. Bélavári, E. Andrási, N. Páli, R. Cottier, A. Chevalier, Gy. Koch, T. Laurioux, R. Jeannot, J.P. Ghestem, T. Conte: Determination of litium in brain samples, European Winter Conference on Plasma Spectrometry, 2005, Budapest, CD, 2005
K. Zih-Perényi, A. Lásztity, É. Sugár: On-site classification of manganese forms in natural waters by membrane filtration and chelating exchange, Spectrochimica Acta B, 60, 385-392, 2005
N. Páli, E.Andrási, I. Peltzné Császma: Mg and Ca contents in various human brain parts, IX. Hungarian Magnesium Symposium, Eger, 2005, Program and Abstracts, p.36, 2005
K. Zih-Perényi, A. Lásztity: Study of interaction between Pb and pharmaceuticals by chelating sorbents and GFAAS, XII. Hungarian-Italian Symposium on Spectrochemistry, Pécs, Abstract Book, p. 34., 2005
E.Andrási,N. Páli, I. Peltz-Császma: Concentration of Sr and its relation to Mg and Ca in control and Alzheimes's diseased brain parts, Clinical Neuroscience, 58, 351-352, 2005
E.Andrási,N. Páli, Cs. Bélavári: Concentration of Li in control and Alzheimes's diseased brain parts, Clinical Neuroscience, 58, 344, 2005
E.Andrási,N. Páli, Cs. Bélavári: Concentration of Li in control and Alzheimes's diseased brain parts, Clinical Neuroscience, 58, 344, 2005
Zihné Perényi K., Lásztity A., Sugár É.: Karsztvizek nyomelem-formáinek terepi megosztása méretük és reaktivitásuk alapján, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, Előadások összefoglalói, 118. o., 2005
E.Andrási, N. Páli, Cs. Bélavári: Lithium is a possible terapeutic agent in Alzheimer's disease, Pharrmacy: Smart molecules for Therapy, Budapest, Book of Abstract, p.2, 2005
K. Zih-Perényi, A. Lásztity: Preconcentration and GFAAS determination of vanadium in mineral waters and pharmaceuticals, XII. Hungarian-Italian Symposium on Spectrochemistry, Pécs, Abstract Book, p. 116., 2005
K. Zih-Perényi,A. Lásztity: On-site fractionation of trace elements in karstic groundwater by membrane filtration and chelating exchange, közlésre előkészítve J. Anal. Atom. Spect., 2006
vissza »