The Quaternary neotectonics of the Somogy-Hills  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37593
Type K
Principal investigator Magyari, Árpád
Title in Hungarian A Somogyi-dombság negyedidőszaki szerkezetfejlődése
Title in English The Quaternary neotectonics of the Somogy-Hills
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Magyar Állami Földtani Intézet
Participants Kercsmár, Zsolt
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.593
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Somogyi-dombság negyedidőszaki szerkezetfejlődésének vizsgálata című kutatómunka keretében az alábbi feladatokat végeztük el: 1. A terület ipari célú szeizmikus szelvényeinek vizsgálatával a késő-miocén (pannon) aljzat szerkezetfejlődési fázisait tanulmányoztuk. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy – főleg a terület középső és nyugati részén - az aljzat szerkezetei (főleg redői) felújulásokként részben tükröződnek ami morfológián is. 2. Terepi tektonikai vizsgálatok és morfotektonikai analízis során a három késő-negyedidőszaki szerkezetfejlődési fázist különítettünk el. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a szerkezetfejlődés kompressziós és eltolódásos jellegű, a mai napig is tart és aktívan alakítják a terület jelenlegi morfológiáját.
Results in English
During the research project of „investigation of Quaternary neotectonic development of Somogy Hills” we studied the following. 1. We analysed industrial seismic sections in order to clarify the tectonic development of the Late Miocene (Pannonian) basement. Topography follows the reaktivated fold pattern, especially in the central-western part of the study area. 2. During field structural observations and morphotectonic analysis we have shown three phases of neotectonic developement. The young/sub-recent age of most structures suggest that the area is the scene of active compressional and strike slip type neotectonic processes.
Full text http://real.mtak.hu/270/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Magyari Á., Musitz B., Csontos L. & Van Vliet-Lanoe B.: Neotektonikai vizsgálatok a Külső-Somogyi dombságban, Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése a 2002-es évről, Budapest, 111-128.o., 2004
Van-Vliet Lanoe B., Magyari Á. & Melliez F.: Neotectonic and seismic activity in Europe: The differentiation between co-seismic and periglacial deforations, Global and Planetary Changes, 43, 103-127., 2004
Magyari Á., Musitz B., Csontos L., Van-Vliet Lanoe B. & Unger Z.: Késő-negyedidőszaki szerkezetfejlődés vizsgálata Külső-Somogyban terepi módszerekkel, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Bányászati Kohászati, FöldtaniKonferencia, Petrozsény, 2004 május 20-23., 53.o., 2004
Magyari Á., Musitz B., Csontos L., & B.Van Vliet Lanoe: Late Quaternary Neotectonics of Somogy Hills, Hungary (part I.): evidences from field observations, Tectonophysics 410, Special Issue on the Carpatias/Pannonian System, 43-62., 2005
Csontos L., Magyari Á., B.Van Vliet Lanoe & Musitz B.: Neotectonics of the Somogy Hills, Hungary (part II.): evidence from seismic sections, Tectonophysics 410, Special Issue on the Carpatias/Pannonian System, 63-80., 2005
Magyari Á., Musitz B., Csontos L.: Késő-negyedidőszaki szerkezetek a Somogyi-dombságban, Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezete, Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja, Pécsi Akadémiai Bizottság Földtani, 2005
Magyari Á., Musitz B., Csontos L.: Neotektonikai megfigyelések a Somogyi-dombságban, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, Menyháza, április 5-7. 77.o., 2002
Magyari Á., Musitz B., B.Van Vliet Lanoe, Csontos L., Unger Z.: Neotectonics of the Somogy Hills (part I.): Evidence from field observations, The Fourth Stephan Mueller Conference of the European Geosciences Union, Geodynamic and Tectonic Evolution of the Carpathian Arc and its Foreland: Environmental Tectonics, 2003
Csontos L., Magyari Á., Sztanó O., B. Van Vliet Lanoe, Musitz B., Bergerat F., Mansy J-L.: Neotectonics of the Somogy Hills (part II.): Evidence from seismic sections, The Fourth Stephan Mueller Conference of the European Geosciences Union, Geodynamic and Tectonic Evolution of the Carpathian Arc and its Foreland: Environmental Tectonics, 2003
Magyari Á., Musitz B., Van Vliet Lanoe., Csontos L., & Unger Z.: Quaternary transpressions south of Lake Balaton, Hungary, XVI INQUA Congress, July 23-30, Reno, Nevada, USA, Abstracts p.106., 2003
Magyari Á., Musitz B., Csontos L. & Van Vliet-Lanoe B.: Neotektonikai vizsgálatok a Külső-Somogyi dombságban, Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése a 2002-es évről, Budapest, 111-128.o., 2004
Thamó-Bozsó E., Magyari Á., Musitz B.: Timing of neotectonic movements by optically stimulated luminescence dating of quartz on the northern part of the Transdanubian Hills (Hungary), Geomorphology, 2006
Edit Thamó-Bozsó, Árpád Magyari and Balázs Musitz: Timing Late Pleistocene neotectonic movements on the northern part of the Transdanubian Hills (Hungary) by optically stimulated luminescence dating, INQUA XVII, Cairns, 2007
Á. Magyari , B.Musitz, Edit Thamó-Bozsó, L.Csontos, B.Van Vliet-Lanoë: Late Pleistocene neotectonic movements on the northern part of the Transdanubian Hills (Hungary), INQUA XVII, Cairns, 2007
Back »